Lexus CT200h: Zestawienie elementów funkcyjnych

Lexus CT200h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Aktywna kontrola prędkości jazdy –> Zestawienie elementów funkcyjnych

Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy rozszerza działanie tradycyjnego układu automatycznego utrzymania prędkości jazdy, kontrolując odstęp od poprzedzającego samochodu. W trybie kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu samochód automatycznie przyspiesza lub zwalnia w celu zachowania zaprogramowanej odległości od poprzedzających pojazdów.

  1. Lampki kontrolne
  2. Wyświetlacz
  3. Zaprogramowana prędkość
  4. Przycisk układu kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu
  5. Przełącznik automatycznego utrzymywania prędkości jazdy

Zestawienie elementów funkcyjnych


Aktywna kontrola prędkości jazdy

...

Programowanie prędkości samochodu (tryb kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu)

Przyciskiem "ON-OFF" włączyć układ aktywnej kontroli prędkości jazdy. Pojawi się lampka kontrolna układu automatycznego utrzymywa ...

Zobacz tez:

Czujnik radarowy
Wykrywa pojazdy lub inne przeszkody na drodze przed samochodem lub w jej sąsiedztwie i na podstawie ich pozycji oraz prędkości i kierunku ruchu rozstrzyga, czy zagraża kolizja. Warunki działania układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia Kasowanie l ...

Zegar cyfrowy
Gdy kluczyk stacyjki znajduje się w położeniu ACC lub ON, zegar cyfrowy pokazuje godzinę. Zegar cyfrowy posiada trzy przyciski nastawcze. H: Przycisk godziny.  Krótkie naciśnięcie tego przycisku powoduje zwiększenie wskazania o 1 godzinę ...

Układ chłodzenia silnika
Układ chłodzenia silnika napełniony został przez producenta wysokiej jakości, całorocznym, niezamarzającym płynem. Płyn ten zawiera dodatki uszlachetniające i antykorozyjne, a układ nie wymaga uzupełniania. UWAGA  W przypad ...

Categorie