Chevrolet Lacetti: Sygnalizator zużycia klocków hamulcowych

Chevrolet Lacetti –> Prowadzenie samochodu –> Hamulce –> Sygnalizator zużycia klocków hamulcowych

Klocki hamulców tarczowych posiadają wbudowane sygnalizatory zużycia emitujące wysoki pisk, gdy klocki osiągną taki stopień zużycia, że wymagają wymiany.

W przypadku usłyszenia takiego dźwięku podczas jazdy należy niezwłocznie zwrócić się do najbliższej stacji obsługi. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

OSTRZEŻENIE
  •  Nie kontynuować jazdy, gdy słyszalny jest pisk hamulców.

Może on sygnalizować konieczność naprawy lub wymiany klocków hamulcowych. Jazda ze zużytymi klockami hamulcowymi może prowadzić do kolizji, awkonsekw encji do obrażeń ciała.

Zawilgocone hamulce

Hamulce mogą ulec zawilgoceniu podczas przejeżdżania przez kałużę lub mycia samochodu. W celu przywrócenia normalnej sprawności hamu ...

Hamulec postojowy

Hamulec postojowy działa na tylne koła samochodu. Dźwignia hamulca postojowego znajduje się pomiędzy przednimi fotelami. W celu zaciągnię ...

Zobacz tez:

Przycisk AUTO (A) (funkcjonowanie automatyczne)
Po naciśnięciu przycisku AUTO system reguluje automatycznie ilość i kierunek rozdziału powietrza dopływającego do kabiny, anulując wszystkie poprzednie ustawienia manualne. Stan ten sygnalizowany jest przez pojawienie się napisu FULL AUTO na wy ...

Panel wyświetlacza
Ustawiona temperatura Wskaźnik odszraniania  Wskaźnik trybu rozdziału powietrza  Wskaźnik układu klimatyzacji  Wskaźnik trybu wyświetlania temperatury zewnętrznej  Wskaźnik trybu auto  Wskaźnik trybu dop& ...

Materiały eksploatacyjne
ZALECANE PRODUKTY I ICH PARAMETRY Przeznaczenie Parametry jakościowe materiałów eksploatacyjnych dla prawidłowego funkcjonowania samochodu Materiały eksploatacyjne  oryginalne Okres wymiana Oleje do silników benzynowych Olej ...

Categorie