Chevrolet Lacetti: Sygnalizator zużycia klocków hamulcowych

Chevrolet Lacetti –> Prowadzenie samochodu –> Hamulce –> Sygnalizator zużycia klocków hamulcowych

Klocki hamulców tarczowych posiadają wbudowane sygnalizatory zużycia emitujące wysoki pisk, gdy klocki osiągną taki stopień zużycia, że wymagają wymiany.

W przypadku usłyszenia takiego dźwięku podczas jazdy należy niezwłocznie zwrócić się do najbliższej stacji obsługi. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

OSTRZEŻENIE
  •  Nie kontynuować jazdy, gdy słyszalny jest pisk hamulców.

Może on sygnalizować konieczność naprawy lub wymiany klocków hamulcowych. Jazda ze zużytymi klockami hamulcowymi może prowadzić do kolizji, awkonsekw encji do obrażeń ciała.

Zawilgocone hamulce

Hamulce mogą ulec zawilgoceniu podczas przejeżdżania przez kałużę lub mycia samochodu. W celu przywrócenia normalnej sprawności hamu ...

Hamulec postojowy

Hamulec postojowy działa na tylne koła samochodu. Dźwignia hamulca postojowego znajduje się pomiędzy przednimi fotelami. W celu zaciągnię ...

Zobacz tez:

Świetlenie
OSTRZEŻENIE Żarówki halogenowe zawierają gaz pod ciśnieniem. Przy ich dotykaniu i utylizacji należy zachować szczególną ostrożność.  Na czas pracy przy żarówkach halogenowych zakładać odpowie ...

Koła i ogumienie
W przypadku uszkodzenia (przebicia) opony postępuj jak opisano w rozdz. 5 - "W przypadku awarii". Ciśnienie w oponach Okresowo należy kontrolować ciśnienie w oponach, również i koła zapasowego. Niewłaściwe ciśnienie utrudnia prowadzenie ...

Oświetlenie w drzwiach
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) W celu dokonania wymiany żarówki należy: wyjąć lampę naciskając śrubokrętem na zaczep A-rys. 35; nacisnąć lekko na klosz żarówki B-rys. 36 w pobliżu dw&oa ...

Categorie