Lexus CT200h: Zmiana nazwy zapisanej pozycji

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Obsługa książki telefonicznej –> Zmiana nazwy zapisanej pozycji

  1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name"
  2. Za pomocą pokrętła wybrać żądaną pozycję.
  3. Za pomocą pokrętła wybrać "Record Name" i po sygnale wypowiedzieć nową nazwę, która zostanie przyporządkowana danej pozycji.

Brzmienie nazwy zostanie głośno powtórzone przez system.

  1. Posługując się pokrętłem, wybrać "Confirm" w celu potwierdzenia.

Lista zapisanych pozycji

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "List Names". Zostaną głośno odczytane nazwy zapisanych pozycji.

Po odczytaniu wszystkich nastąpi powrót do "Phonebook".

Naciśnięcie przycisku z symbolem podniesionej słuchawki w trakcie głośnego odczytywania nazwy powoduje jej wybranie i połączenie z zarejestrowanym pod nią numerem telefonicznym.

Zapisanie nowej pozycji

Nowe pozycje można wprowadzić następującymi metodami: Przenosząc dane z telefonu komórkowego Wpisując numer za pomocą pokręt ...

Zapisanie pozycji do szybkiego wybierania

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Speed Dial" Za pomocą pokrętła wybrać żądaną pozycję. Wybrać jeden z p ...

Zobacz tez:

Przesyłanie numeru telefonu
Można przesłać numery telefonu z telefonu komórkowego Bluetooth do systemu audio z ekranem. Czynności, które należy wykonać w tym celu, są różne dla telefonów komórkowych Bluetooth obsługujących profil PBAP i tel ...

Używanie systemu audio
Optymalne wykorzystanie możliwości systemu audio Barwa dświęku, równowaga głośników i automatyczna korekcja dświęku mogą być regulowane. Wyświetlanie aktualnego tryb regulacji Przełączanie pomiędzy ustawie ...

Przednie fotele
Regulacja ustawienia Fotel regulowany ręcznie Dśwignia regulacji wysunięcia fotela Dśwignia regulacji pochylenia oparcia Dśwignia regulacji wysokości ustawienia fotela (w niektórych wersjach tylko fotel kierowcy) Fotel regulowany elektrycz ...

Categorie