Lexus CT200h: Zmiana nazwy zapisanej pozycji

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Obsługa książki telefonicznej –> Zmiana nazwy zapisanej pozycji

  1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name"
  2. Za pomocą pokrętła wybrać żądaną pozycję.
  3. Za pomocą pokrętła wybrać "Record Name" i po sygnale wypowiedzieć nową nazwę, która zostanie przyporządkowana danej pozycji.

Brzmienie nazwy zostanie głośno powtórzone przez system.

  1. Posługując się pokrętłem, wybrać "Confirm" w celu potwierdzenia.

Lista zapisanych pozycji

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "List Names". Zostaną głośno odczytane nazwy zapisanych pozycji.

Po odczytaniu wszystkich nastąpi powrót do "Phonebook".

Naciśnięcie przycisku z symbolem podniesionej słuchawki w trakcie głośnego odczytywania nazwy powoduje jej wybranie i połączenie z zarejestrowanym pod nią numerem telefonicznym.

Zapisanie nowej pozycji

Nowe pozycje można wprowadzić następującymi metodami: Przenosząc dane z telefonu komórkowego Wpisując numer za pomocą pokręt ...

Zapisanie pozycji do szybkiego wybierania

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Speed Dial" Za pomocą pokrętła wybrać żądaną pozycję. Wybrać jeden z p ...

Zobacz tez:

Parkowanie
UWAGA Nie zatrzymuj samochodu na łatwopalnym podłożu, takim jak sucha trawa, makulatura czy szmaty. Procedura bezpiecznego parkowania wymaga, aby zaciągnięty został hamulec ręczny i dźwignia zmiany biegów znajdowała się w odpowiednim po ...

Zmniejszanie zapamiętanej prędkości
Można to wykonać na dwa sposoby: wyłączyć urządzenie i następnie zapamiętać nową prędkość; lub przesuwać dźwignię w dół (−), aż do uzyskania nowej prędkości, która z ...

Holowanie przyczepy
Twój nowy samochód został zaprojektowany do przewożenia głównie pasażerów i ich bagażu. Pamiętaj, że holowanie przyczepy stanowi dodatkowe obciążenie dla silnika, układów przeniesienia napędu, kierownicz ...

Categorie