Lexus CT200h: Zmiana nazwy zapisanej pozycji

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Obsługa książki telefonicznej –> Zmiana nazwy zapisanej pozycji

  1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name"
  2. Za pomocą pokrętła wybrać żądaną pozycję.
  3. Za pomocą pokrętła wybrać "Record Name" i po sygnale wypowiedzieć nową nazwę, która zostanie przyporządkowana danej pozycji.

Brzmienie nazwy zostanie głośno powtórzone przez system.

  1. Posługując się pokrętłem, wybrać "Confirm" w celu potwierdzenia.

Lista zapisanych pozycji

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "List Names". Zostaną głośno odczytane nazwy zapisanych pozycji.

Po odczytaniu wszystkich nastąpi powrót do "Phonebook".

Naciśnięcie przycisku z symbolem podniesionej słuchawki w trakcie głośnego odczytywania nazwy powoduje jej wybranie i połączenie z zarejestrowanym pod nią numerem telefonicznym.

Zapisanie nowej pozycji

Nowe pozycje można wprowadzić następującymi metodami: Przenosząc dane z telefonu komórkowego Wpisując numer za pomocą pokręt ...

Zapisanie pozycji do szybkiego wybierania

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Speed Dial" Za pomocą pokrętła wybrać żądaną pozycję. Wybrać jeden z p ...

Zobacz tez:

Włącznik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej
Przekręcając włącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, uruchamia się przerywaną pracę wycieraczki. Przy dalszym obrocie pracę ciągłą. Popchnięcie dźwigni od siebie uruchamia pracę spryskiwacza i wycieraczki. UW ...

Wybór utworu
Obracając pokrętło "TUNE-SEL" lub naciskając przycisk "∧" lub przycisk "∨" przełącznika "SEEK-TRACK", wybrać żądany utwór. Wstrzymywanie i wznawiane odtwarzania Naciśnięcie przycisku "3" na przemian wstrzymuje i wznawia odt ...

Inny wyświetlany komunikat
Wykonanie odpowiednich czynności spowoduje wyłączenie komunikatu. Wyświetlany komunikat Opis/Sposób postępowania Sygnalizuje konieczność wykonania obsługi technicznej układu chłodzenia akumulatora trakcyjnego. M ...

Categorie