Lexus CT200h: Zmiana nazwy zapisanej pozycji

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Obsługa książki telefonicznej –> Zmiana nazwy zapisanej pozycji

  1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name"
  2. Za pomocą pokrętła wybrać żądaną pozycję.
  3. Za pomocą pokrętła wybrać "Record Name" i po sygnale wypowiedzieć nową nazwę, która zostanie przyporządkowana danej pozycji.

Brzmienie nazwy zostanie głośno powtórzone przez system.

  1. Posługując się pokrętłem, wybrać "Confirm" w celu potwierdzenia.

Lista zapisanych pozycji

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "List Names". Zostaną głośno odczytane nazwy zapisanych pozycji.

Po odczytaniu wszystkich nastąpi powrót do "Phonebook".

Naciśnięcie przycisku z symbolem podniesionej słuchawki w trakcie głośnego odczytywania nazwy powoduje jej wybranie i połączenie z zarejestrowanym pod nią numerem telefonicznym.

Zapisanie nowej pozycji

Nowe pozycje można wprowadzić następującymi metodami: Przenosząc dane z telefonu komórkowego Wpisując numer za pomocą pokręt ...

Zapisanie pozycji do szybkiego wybierania

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Speed Dial" Za pomocą pokrętła wybrać żądaną pozycję. Wybrać jeden z p ...

Zobacz tez:

Widok ogólny - przyrz´dy i wskaźniki (sedan)
Poduszka powietrzna kierowcy  Poduszka powietrzna pasażera z przodu  System audio*  ŚRodkowe kratki nawiewu powietrza  Boczna kratka nawiewu powietrza  Deska rozdzielcza  Elementy sterowania ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją ...

Regulacja ustawienia
Trzymając kierownicę, nacisnąć pokazaną na ilustracji dśwignię do dołu. Poruszając kierownicą w kierunku poziomym i pionowym, ustawić ją w najdogodniejszym położeniu. Po ustawieniu położenia kie ...

Dziennik alarmów
Zawiera komunikaty informacyjne i alarmowe funkcji, które kolejno wyświetla na ekranie wielofunkcyjnym.  Nacisnąć przycisk "MENU", aby otworzyć menu główne.  Nacisnąć podwójne strzałki, następnie ś ...

Categorie