Lexus CT200h: Zapisanie pozycji do szybkiego wybierania

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Obsługa książki telefonicznej –> Zapisanie pozycji do szybkiego wybierania

  1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Speed Dial"
  2. Za pomocą pokrętła wybrać żądaną pozycję.
  3. Wybrać jeden z przycisków programowalnych i zarejestrować pozycj ę do szybkiego wybierania jednym z następujących sposobów:

a. Nacisnąć wybrany przycisk programowalny i posługując się pokr ętłem, wybrać "Confirm".

b. Przytrzymać wciśnięty wybrany przycisk programowalny.

Skasowanie zapisanej pozycji

  1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Delete Entry"
  2. Za pomocą pokrętła wybrać pozycję, która ma zostać skasowana.

Skasowanie pozycji do szybkiego wybierania

  1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Del Spd Dial".
  2. Po usłyszeniu sygnału nacisnąć przycisk programowalny, pod którym zarejestrowana jest pozycja do szybkiego wybierania.
  3. Za pomocą pokrętła wybrać "Confirm" w celu potwierdzenia.

Zapisanie nowej pozycji w książce telefonicznej

Możliwe jest zapisanie maksymalnie 20 pozycji.

Ograniczenie liczby cyfr

Wpamięci można zapisać numery telefonów o liczbie cyfr nieprzekraczającej 24.

Zmiana nazwy zapisanej pozycji

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name" Za pomocą pokrętła wybrać żądaną pozycję. Za pomocą pokr& ...

System audio z funkcją Bluetooth

Odtwarzanie dświęku z przenośnego urządzenia Bluetooth Panel sterujący Wyświetlanie komunikatów tekstowych Powtarzanie odtwarzan ...

Zobacz tez:

Bezpieczne przewożenie dzieci
W celu zwiększenia ochrony w razie zderzenia wszyscy pasażerowie powinni podróżować na siedząco i stosować odpowiednie systemy ochronne. Szczególnie dotyczy to dzieci. Przepisy te są obowiązkowe, odpowiadają dyrektywie 2003/20/WE, ...

Wyrejestrowanie przenośnego odtwarzacza audio z systemu
Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Delete Audio". Za pomocą pokrętła wybrać przenośny odtwarzacz audio, który ma zostać wyrejestrowany. Jeżeli przenośny odtwarzacz audio zarejestrowany jest również jako tele ...

Górne światło stop
Wymiana żarówki (sedan) Otworzyć pokrywę bagażnika.  Wykręcić dwa wkręty i wyjąć obudowę lampy. Przed wyjęciem obudowy lampy odłączyć złącze wiązki przewodów.  Wykręcić ...

Categorie