Lexus CT200h: Zapisanie pozycji do szybkiego wybierania

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Obsługa książki telefonicznej –> Zapisanie pozycji do szybkiego wybierania

  1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Speed Dial"
  2. Za pomocą pokrętła wybrać żądaną pozycję.
  3. Wybrać jeden z przycisków programowalnych i zarejestrować pozycj ę do szybkiego wybierania jednym z następujących sposobów:

a. Nacisnąć wybrany przycisk programowalny i posługując się pokr ętłem, wybrać "Confirm".

b. Przytrzymać wciśnięty wybrany przycisk programowalny.

Skasowanie zapisanej pozycji

  1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Delete Entry"
  2. Za pomocą pokrętła wybrać pozycję, która ma zostać skasowana.

Skasowanie pozycji do szybkiego wybierania

  1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Del Spd Dial".
  2. Po usłyszeniu sygnału nacisnąć przycisk programowalny, pod którym zarejestrowana jest pozycja do szybkiego wybierania.
  3. Za pomocą pokrętła wybrać "Confirm" w celu potwierdzenia.

Zapisanie nowej pozycji w książce telefonicznej

Możliwe jest zapisanie maksymalnie 20 pozycji.

Ograniczenie liczby cyfr

Wpamięci można zapisać numery telefonów o liczbie cyfr nieprzekraczającej 24.

Zmiana nazwy zapisanej pozycji

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name" Za pomocą pokrętła wybrać żądaną pozycję. Za pomocą pokr& ...

System audio z funkcją Bluetooth

Odtwarzanie dświęku z przenośnego urządzenia Bluetooth Panel sterujący Wyświetlanie komunikatów tekstowych Powtarzanie odtwarzan ...

Zobacz tez:

Lusterko wsteczne wewnętrzne
Wyposażone jest w urządzenie zabezpieczające, które odłącza je w przypadku gwałtownego kontaktu z pasażerem. Posługując się dźwignią A można wyregulować lusterko w dwóch różnych położeniac ...

Sprawdzanie i wymiana bezpieczników
Gdy którekolwiek z urządzeń elektrycznych w samochodzie nie działa, może to oznaczać przepalenie bezpiecznika. Należy wtedy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić bezpieczniki. Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony. Otworzy ...

Menu ustawieñ
MENU USTAWIEŃ rys. 18 Menu składa się z szeregu funkcji, dostępnych w trybie "okrężnym", których wybór realizowany jest za pomocą przycisków + i −, umożliwiając dostęp do różnych operacji wyboru i ustawie&# ...

Categorie