Nissan Almera Tino: Informacje o zużyciu paliwa (typ A i B - z nawigacją)

Nissan Almera Tino –> Uruchamianie i prowadzenie samochodu –> System informacyjny (opcja) –> Informacje o zużyciu paliwa (typ A i B - z nawigacją)

Informacje o zużyciu paliwa


Wyświetlane są wartości: Średnie zużycie paliwa (na wyświetlaczu - Average Fuel Economy) i Dystans do przebycia (Distance to Empty).

W celu zresetowania wartości Średniego zużycia paliwa należy joystick'iem wybrać polecenie Reset i nacisnąć przycisk ENTER.

Informacje o zużyciu paliwa


Po wybraniu polecenia Fuel Economy Record (Zapisy Zużycia Paliwa) nastąpi grafi czne wyświetlenie historii średnich wartości zużycia paliwa w poprzednich okresach pomiędzy kolejnymi resetowaniami.

Komputer pokładowy (typ A i B - z nawigacją)

Wyświetlane są: Czas (na ekranie - Elapsed Time), Przebyty dystans (Driving Distance), Średnia prędkość (Average Speed) aktualnej podró& ...

Przypominanie o przeglądach (typ A i B - z nawigacją)

Aby nastawić opcję Przypominania o przeglądach i czynnościach obsługowych (na wyświetlaczu - Reminder) takich jak: zmiana opon, pasków n ...

Zobacz tez:

Obrotomierz
Obrotomierz pokazuje prędkość obrotową silnika w obrotach na minutę (obr./min). Nie należy jeździć z prędkościami obrotowymi silnika, przy których wskazówka obrotomierza znajduje się na czerwonym polu. OSTRZEŻE ...

Zagłówki
Wszystkie fotele wyposażone są w zagłówki. Przednie fotele Podwyższanie Pociągnąć zagłówek w górę. Obniżanie Wciskając przycisk zwalniający blokadę, nacisnąć zagłówek do do ...

Rozruch silnika
Przy zaciągniętym hamulcu postojowym, skrzyni biegów na luzie albo w płożeniu N lub P:  nacisnąć do oporu pedał sprzęgła (manualna skrzynia biegów), lub  nacisnąć do oporu pedał hamulca (skrzynia bieg&oa ...

Categorie