Nissan Almera Tino: Informacje o zużyciu paliwa (typ A i B - z nawigacją)

Nissan Almera Tino –> Uruchamianie i prowadzenie samochodu –> System informacyjny (opcja) –> Informacje o zużyciu paliwa (typ A i B - z nawigacją)

Informacje o zużyciu paliwa


Wyświetlane są wartości: Średnie zużycie paliwa (na wyświetlaczu - Average Fuel Economy) i Dystans do przebycia (Distance to Empty).

W celu zresetowania wartości Średniego zużycia paliwa należy joystick'iem wybrać polecenie Reset i nacisnąć przycisk ENTER.

Informacje o zużyciu paliwa


Po wybraniu polecenia Fuel Economy Record (Zapisy Zużycia Paliwa) nastąpi grafi czne wyświetlenie historii średnich wartości zużycia paliwa w poprzednich okresach pomiędzy kolejnymi resetowaniami.

Komputer pokładowy (typ A i B - z nawigacją)

Wyświetlane są: Czas (na ekranie - Elapsed Time), Przebyty dystans (Driving Distance), Średnia prędkość (Average Speed) aktualnej podró& ...

Przypominanie o przeglądach (typ A i B - z nawigacją)

Aby nastawić opcję Przypominania o przeglądach i czynnościach obsługowych (na wyświetlaczu - Reminder) takich jak: zmiana opon, pasków n ...

Zobacz tez:

Ekran ustawień ogólnych
Przejście do ekranu "Ustawienia ogólne": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Ogólne" Zmiana języka. Zakres dostępnych języków może być różny w zależności od modelu lub regionu. Włączanie/wyłączanie ...

Zmiana nazwy zarejestrowanego telefonu komórkowego
Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name". Za pomocą pokrętła wybrać telefon komórkowy, którego nazwa ma zostać zmieniona. Za pomocą pokrętła wybrać "Record Name" i po sygnale wypowiedzieć now ...

Procedura holowania awaryjnego
Wyjąć zaczep holowniczy Posługując się śrubokrętem z płaską końcówką zdjąć zaślepk ę otworu w zderzaku. Wcelu zabezpieczenia nadwozia przed uszkodzeniem podłożyć pod ostrze śrubokr ...

Categorie