Nissan Almera Tino: Informacje o zużyciu paliwa (typ A i B - z nawigacją)

Nissan Almera Tino –> Uruchamianie i prowadzenie samochodu –> System informacyjny (opcja) –> Informacje o zużyciu paliwa (typ A i B - z nawigacją)

Informacje o zużyciu paliwa


Wyświetlane są wartości: Średnie zużycie paliwa (na wyświetlaczu - Average Fuel Economy) i Dystans do przebycia (Distance to Empty).

W celu zresetowania wartości Średniego zużycia paliwa należy joystick'iem wybrać polecenie Reset i nacisnąć przycisk ENTER.

Informacje o zużyciu paliwa


Po wybraniu polecenia Fuel Economy Record (Zapisy Zużycia Paliwa) nastąpi grafi czne wyświetlenie historii średnich wartości zużycia paliwa w poprzednich okresach pomiędzy kolejnymi resetowaniami.

Komputer pokładowy (typ A i B - z nawigacją)

Wyświetlane są: Czas (na ekranie - Elapsed Time), Przebyty dystans (Driving Distance), Średnia prędkość (Average Speed) aktualnej podró& ...

Przypominanie o przeglądach (typ A i B - z nawigacją)

Aby nastawić opcję Przypominania o przeglądach i czynnościach obsługowych (na wyświetlaczu - Reminder) takich jak: zmiana opon, pasków n ...

Zobacz tez:

Włącznik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej
Przekręcając włącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, uruchamia się przerywaną pracę wycieraczki. Przy dalszym obrocie pracę ciągłą. Popchnięcie dźwigni od siebie uruchamia pracę spryskiwacza i wycieraczki. UW ...

Zmiana zaprogramowanej prędkości
Aby zmienić zaprogramowaną prędkość, należy wychylać dśwignię do momentu wyświetlenia odpowiedniej prędkości. Zwiększanie prędkości Zmniejszanie prędkości Drobna korekta: Krótko wychylić d ...

Schowek główny
Aby otworzyć schowek, należy pociągnąć do góry uchwyt w jego drzwiczkach, zapali się oświetlenie schowka. Aby zamknąć schowek, należy mocno popchnąć drzwiczki, oświetlenie schowka zgaśnie. Aby zamknąć schow ...

Categorie