Nissan Almera Tino: Informacje o zużyciu paliwa (typ A i B - z nawigacją)

Nissan Almera Tino –> Uruchamianie i prowadzenie samochodu –> System informacyjny (opcja) –> Informacje o zużyciu paliwa (typ A i B - z nawigacją)

Informacje o zużyciu paliwa


Wyświetlane są wartości: Średnie zużycie paliwa (na wyświetlaczu - Average Fuel Economy) i Dystans do przebycia (Distance to Empty).

W celu zresetowania wartości Średniego zużycia paliwa należy joystick'iem wybrać polecenie Reset i nacisnąć przycisk ENTER.

Informacje o zużyciu paliwa


Po wybraniu polecenia Fuel Economy Record (Zapisy Zużycia Paliwa) nastąpi grafi czne wyświetlenie historii średnich wartości zużycia paliwa w poprzednich okresach pomiędzy kolejnymi resetowaniami.

Komputer pokładowy (typ A i B - z nawigacją)

Wyświetlane są: Czas (na ekranie - Elapsed Time), Przebyty dystans (Driving Distance), Średnia prędkość (Average Speed) aktualnej podró& ...

Przypominanie o przeglądach (typ A i B - z nawigacją)

Aby nastawić opcję Przypominania o przeglądach i czynnościach obsługowych (na wyświetlaczu - Reminder) takich jak: zmiana opon, pasków n ...

Zobacz tez:

Wyrejestrowanie przenośnego odtwarzacza audio z systemu
Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Delete Audio". Za pomocą pokrętła wybrać przenośny odtwarzacz audio, który ma zostać wyrejestrowany. Jeżeli przenośny odtwarzacz audio zarejestrowany jest również jako tele ...

Używanie urządzenia Bluetooth
Połączenie bezprzewodowe Bluetooth umożliwia wykonanie nastę- pujących czynności: Obsługę przenośnego odtwarzacza audio przy użyciu systemu audio z ekranem Obsługę połączeń telefonicznych przy użyciu zdalnej obs ...

Ekran ustawień wyświetlacza
Przejście do ekranu "Wyświetlacz": Przycisk "MENU" "Wyświetlacz" Wyłączanie ekranu. Regulacja parametrów wyświetlania. Regulacja parametrów wyświetlania obrazu z kamery systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu. Prze ...

Categorie