Nissan Almera Tino: Koła i ogumienie

Nissan Almera Tino –> Czynności wykonywane samodzielnie –> Koła i ogumienie

W przypadku uszkodzenia (przebicia) opony postępuj jak opisano w rozdz. 5 - "W przypadku awarii".

Ciśnienie w oponach

Okresowo należy kontrolować ciśnienie w oponach, również i koła zapasowego. Niewłaściwe ciśnienie utrudnia prowadzenie samochodu, wydłuża drogę hamowania, skraca żywotność opony, itp. Ciśnienie powinno być kontrolowane w oponach tzw. "zimnych", tzn.

po około 3 godz. postoju lub po przejechaniu nie więcej niż 1,5 km. Wartości ciśnienia "Na zimno" w poszczególnych kołach podano na tabliczce umieszczonej na słupku tylnym obramowania drzwi kierowcy.

Zbyt niskie ciśnienie powoduje przegrzewanie się opony i uszkodzenie jej wewnętrznej struktury.

Przy jeździe z dużą prędkością grozi to separacją bieżnika lub nawet wybuchem opony.

Rodzaje opon

UWAGA Podczas wymiany lub rotacji opon należy się upewnić, że na wszystkich czterech kołach znajdują się opony tego samego rodzaju (np. letnie, zimowe), producenta i typu.

Dealer NISSAN'a udzieli wszelkich informacji o zalecanych typach opon, kategoriach prędkościowych i obciążeniowych.

Nie wolno (nawet z oszczędności) montować opon o gorszych (niższych) parametrach od opon zamontowanych fabrycznie. Nigdy nie przekraczaj samochodem prędkości maksymalnej dopuszczalnej kategorią prędkościową opony.

Opony letnie

Opony letnie są zazwyczaj montowane fabrycznie do nowych samochodów NISSAN.

Wykazują one wystarczające parametry do eksploatacji całorocznej (do temp. +7oC). Ich przyczepność w niskich temperaturach oraz na ośnieżonych nawierzchniach może okazać się niewielka. Na powierzchniach bocznych opon letnich nie napisu "M&S".

NISSAN zaleca stosowanie w samochodach użytkowanych na ośnieżonych nawierzchniach opon śniegowych, jednakowych na wszystkich kołach jezdnych.

Opony zimowe (śniegowe)

W przypadku decyzji o montażu opon zimowych nalezy je dobrać odpowiednio do wymiaru i ładowności jak opony oryginalne lub nieznacznie węższe. Jeżeli to nie zostanie dotrzymane zmniejszy się bezpieczeństwo jazdy i utracona zostanie przewaga ich zwiększonej przyczepności.

Generalnie, opony zimowe mają zawsze niższe kategorie prędkościowe. Nigdy nie wolno przekraczać maksymalnych prędkości dopuszczalnych kategorią opony.

NISSAN dopuszcza korzystanie z opon z kolcami do poruszania się po oblodzonych drogach.

Jednakże w większości krajów ich stosowanie jest zabronione. Przed ich zamontowaniem należy sprawdzić przepisy lokalne w tym zakresie i do nich się zastosować.

Jednocześnie należy pamiętać, że przyczepność opon z kolcami na suchych nawierzchniach bez lodu jest dużo mniejsza niż opon bez kolców.

Łańcuchy śnieżne

Przed korzystaniem z łańcuchów należy sprawdzić przepisy lokalne, bowiem ich używanie w niektórych krajach jest zabronione. Przed zainstalowaniem łańcuchów należy upewnić się, że są odpowiednie do rozmiaru stosowanych opon oraz zapoznać się z instrukcją producenta łańcuchów dotycząca ich montażu i warunków użytkowania. Luźne końcówki łańcuchów powinny być przymocowane i zabezpieczone aby nie uderzały o błotniki i podwozie.

Prędkość jazdy należy znacznie zredukować.

Łańcuchów nigdy nie wolno montować na dojazdowym (specjalnym) kole zapasowym.

Łańcuchy śniegowe mogą być instalowane wyłącznie na kołach przednich - napędowych.

Jazda po utwardzonej nawierzchni, wolnej od śniegu z łańcuchami na kołach może spowodować poważne uszkodzenia licznych zespołów samochodu.

Rotacja opon

Rotacja opon


NISSAN zaleca przeprowadzanie rotacji opon co każde 10.000 km.

Procedra wymiany opisana jest w rozdz. 5 - "Postępowanie w przypadku awarii".

OSTRZEŻENIE

Zużycie i uszkodzenie opony

Zużycie i uszkodzenie opony


Opony należy okresowo kontrolować w celu wcześniejszego wykrycia ewentualnych pęknięć, bąbli, starć lub ciał obcych wbitych w bieżnik.

Po zauważeniu którejś z tych wad, opona powinna zostać wymieniona.

Oryginalne opony mają wskaźnik zużycia bieżnika.

Gdy ten wskaźnik stanie się widoczny opona musi być wymieniona.

Starzenie się opon

Nigdy nie należy używać opon starszych niż 6 lat, niezależnie od głębokości ich bieżnika.

Stopień zużycia opon z tytułu wieku lub użytkowania powinien być sprawdzany podczas wyważania, przeprowadzanego po każdej naprawie opony.

Zmiana opon i tarcz

Wymieniając opony należy zastosować nowe o tych samych parametrach co oryginalne.

Zalecane typy i wymiary podane są w tabeli pt. "Koła i opony" w rozdziale 9 - "Dane i informacje techniczne". Stosowanie opon innych niż zalecane lub różnych typów jednocześnie ma szkodliwy wpływ na prowadzenie samochodu, drogę hamowania, przyczepność do nawierzchni, prześwit, kalibrację prędkościomierza, wysokość zderzaków i regulację świecenia refl ektorów, a to może być przyczyną poważnego wypadku drogowego.

Wymieniając tarcze kół należy pamiętać, aby miały to samo odsadzenie (offset) jak oryginalne.

Tarcze z innym odsadzeniem powodują zmianę charakterystyki zawieszenia, stateczności oraz pogarszają skuteczność hamowania. Przyśpieszają zużycie ogumienia, okładzin hamulcowych, łożysk i innych elementów zawieszenia.

OSTRZEŻENIE Nigdy nie wolno stosować tarczy zdeformowanej, nawet jeżeli była naprawiona.

Może mieć uszkodzenie konstrukcji wewnętrznej i nagle spowodować zagrożenie.

Opony zimowe (śniegowe)

Instalując na wszystkich 4-ch kołach opony zimowe, należy je dobrać odpowiednio do wymiaru i ładowności jak opony oryginalne lub nieznacznie węższe.

Wyważanie kół

Niewyważone koła wpływają ujemnie na prowadzenie pojazdu, skracają żywotność ogumienia i elementów zawieszenia. Koła zmieniają swoje wyważenie nawet podczas normalnego użytkowania, dlatego też okresowo należy je wyważać.

Wyważanie kół powinno być przeprowadzane na zdemontowanych kołach. Próba wyważania kół przednich zamontowanych do samochodu może spowodować uszkodzenia skrzyni biegów.

Koło zapasowe

Samochód może być wyposażony w koło zapasowe standardowe lub dojazdowe. Dojazdowe jest mniejsze od normalnego koła jezdnego i służy wyłącznie do awaryjnego użytku na niewielkim dystansie. Nie wolno nigdy go stosować do wielokilometrowej jazdy przez dłuższy czas.

Wyróżnia się specjalnymi oznakowaniami na tarczy i boku opony. W przypadku wątpliwości - zkontaktuj się z Dealerem NISSAN.

Dbałość o koła

Pozostałe światła

* Wymiany można dokonać tylko w ASO NISSAN'a Procedury wymiany Wszystkie pozostałe żarówki są rodzaju A, B, C lub D. Wymieniają ...

Kalendarz przeglądów

Twój nowy NISSAN został tak zaprojektowany, aby wymagał minimum obsług i konserwacji przy jednocześnie możliwie długich okresach między ...

Zobacz tez:

Koło zapasowe, podnośnik i narzędzia samochodowe
Koło zapasowe, podnośnik i narzędzia przechowywane są w bagażniku. OSTRZEŻENIE Przechowywać podnośnik, koło zapasowe oraz inne narzędzia i wyposażenie wmiejscach do tego przeznaczonych.  Nie trzymać podnośnik ...

Zawieszenie i podwozie
Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek elementów zawieszenia i podwozia, np. instalować elementy podwyższające zawieszenie, dodatkowe podkładki dystansowe, sprężyny itp. Może to prowadzić do niebezpiecznej zmiany własnoś ...

Przyciski sterujące w kierownicy
Przyciski sterujące w kierownicy umożliwiają obsługę podłączonego telefonu komórkowego lub przenośnego odtwarzacza audio Obsługa urządzeń Bluetooth za pomocą przycisków sterujących w kierownicy Regulacja gł ...

Categorie