Nissan Almera Tino: Typ A

Nissan Almera Tino –> Wskaźniki i elementy sterowania –> Zegarek cyfrowy –> Typ A

Zegarek cyfrowy


Aby wejść w tryb nastawiania zegarka CLOCK SETTINGS, należy nacisnąć przycisk SET na zestawie przełączników i za pomocą joysticka najpierw wprowadzić polecenie Clock.

Ustawienie godzin

Za pomocą joysticka wybierz polecenie Hours (godziny) i dokonaj odpowiedniej zmiany (- lub +).

Ustawienie minut

Za pomocą joysticka wybierz polecenie Minutes (minuty) i dokonaj odpowiedniej zmiany (- lub +).

Zerowanie sekundnika

Wprowadzenie polecenia Reset Seconds powoduje wyzerowanie licznika sekund (wyświetlacz nie pokazuje wskazań sekundnika).

Nastawienie trybu 12/24-godzinnego Za pomocą joysticka wybierz polecenie 12h lub 24h. Jeśli w trybie 24-godzinnym wskazanie zegarka jest 0:01, to po przełączeniu na tryb 12-godzinny wskazanie będzie 12:01 AM. Poprzedni przykład dotyczy trybu 24h.

Czas letni

Wprowadzenie za pomocą joysticka polecenia Summer Time powoduje przejście zegarka na czas letni.

Wyświetlanie wskazań zegarka

Aby wskazanie zegarka było przez cały czas niewidoczne, nie należy wybierać polecenia Clock Display.

Aby powrócić do trybu normalnej pracy zegarka, należy wybrać polecenie End (prawy górny róg ekranu) i nacisnąć ENTER.

Zegarek cyfrowy

...

Typ B (z systemem nawigacji)

Aby uzyskać dostęp do trybu ustawień zegarka CLOCK SETTINGS, należy nacisnąć przycisk SET na zestawie przełączników i za pomoc ...

Zobacz tez:

Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB
Aktualizacja listy stacji nadających w systemie DAB Włączanie/wyłączanie pasma L Jeżeli funkcja ta jest wyłączona, zakres kanałów fizycznych dost ępnych dla celów strojenia zostaje ograniczony do pasma III, z wyj ...

Prawidłowa pozycja za kierownicą
Oparcie ustawić pod takim kątem, aby można było siedzieć prosto, bez konieczności pochylania się do przodu podczas kierowania. Wysunięcie fotela tak dobrać, aby można było swobodnie wciskać pedały i trzymać ki ...

Zanim uruchomisz silnik
OSTRZEŻENIE Charakterystyka trakcyjna samochodu może ulec znacznym zmianom podczas jazdy z dodatkowym obciążeniem i jego rozkładem oraz w przypadku korzystania z elementów dodatkowych, np. haka holowniczego lub bagażnika dachowego. Styl jazdy, a zwłas ...

Categorie