Nissan Almera Tino: Typ A

Nissan Almera Tino –> Wskaźniki i elementy sterowania –> Zegarek cyfrowy –> Typ A

Zegarek cyfrowy


Aby wejść w tryb nastawiania zegarka CLOCK SETTINGS, należy nacisnąć przycisk SET na zestawie przełączników i za pomocą joysticka najpierw wprowadzić polecenie Clock.

Ustawienie godzin

Za pomocą joysticka wybierz polecenie Hours (godziny) i dokonaj odpowiedniej zmiany (- lub +).

Ustawienie minut

Za pomocą joysticka wybierz polecenie Minutes (minuty) i dokonaj odpowiedniej zmiany (- lub +).

Zerowanie sekundnika

Wprowadzenie polecenia Reset Seconds powoduje wyzerowanie licznika sekund (wyświetlacz nie pokazuje wskazań sekundnika).

Nastawienie trybu 12/24-godzinnego Za pomocą joysticka wybierz polecenie 12h lub 24h. Jeśli w trybie 24-godzinnym wskazanie zegarka jest 0:01, to po przełączeniu na tryb 12-godzinny wskazanie będzie 12:01 AM. Poprzedni przykład dotyczy trybu 24h.

Czas letni

Wprowadzenie za pomocą joysticka polecenia Summer Time powoduje przejście zegarka na czas letni.

Wyświetlanie wskazań zegarka

Aby wskazanie zegarka było przez cały czas niewidoczne, nie należy wybierać polecenia Clock Display.

Aby powrócić do trybu normalnej pracy zegarka, należy wybrać polecenie End (prawy górny róg ekranu) i nacisnąć ENTER.

Zegarek cyfrowy

...

Typ B (z systemem nawigacji)

Aby uzyskać dostęp do trybu ustawień zegarka CLOCK SETTINGS, należy nacisnąć przycisk SET na zestawie przełączników i za pomoc ...

Zobacz tez:

Otwieranie i zamykanie szyb bocznych
Do podnoszenia i opuszczania szyb służą przełączniki. Obsługa przełączników powoduje ruch szyb w następujący sposób: Zamykanie Zamykanie jednym ruchem* Otwieranie Otwieranie jednym ruchem* *: Wychylenie przełąc ...

Przesuwanie foteli
OSTRZEŻENIE  Nie regulować fotela kierowcy podczas jazdy. Kierowca może wówczas stracić panowanie nad samochodem. Aby przesunąć przedni fotel do przodu lub do tyłu:  Pociągnąć za uchwyt znajduj ...

Dśwignia przełącznika kierunkowskazów
Opis działania Skręt w prawo Zmiana pasa ruchu w prawo (częściowe wychylenie i zwolnienie dświgni) Kierunkowskazy po prawej stronie migną 3-krotnie. Zmiana pasa ruchu w lewo (częściowe wychylenie i zwolnienie dświgni) Kierunkowskazy ...

Categorie