Nissan Almera Tino: Uruchamianie silnika benzynowego

Nissan Almera Tino –> Uruchamianie i prowadzenie samochodu –> Uruchamianie silnika –> Uruchamianie silnika benzynowego

 1. Zaciągnij hamulec ręczny.
 2.  Mechaniczna skrzynia biegów Ustaw dźwignię skrzyni biegów w położeniu N (Neutral), a pedał sprzęgła podczas rozruchu wciśnij do oporu.

  Automatyczna skrzynia biegów Przesuń dźwignię selekcyjną w położenie P (Parking) i wciśnij pedał hamulca do oporu.

  Uruchomienie rozrusznika jest niemożliwe, jeżeli dźwignia nie znajduje się w położeniu P.

 3. Bez naciskania pedału przyśpieszania przekręć kluczyk w położenie START (4), uruchamiając silnik. Puść kluczyk natychmiast po uruchomieniu silnika.

  W ekstremalnych warunkach pogodowych (zimno lub gorąco) jeżeli uruchomienie silnika jest utrudnione, wciśnij pedał przyśpieszania - ułatwi to rozruch.

  Latem, uruchamiając gorący silnik, wciśnij pedał przyśpieszania do końca i tak trzymając - uruchom rozrusznik.

UWAGA

 1. Rozgrzewanie Po uruchomieniu silnika, pozostaw go przez co najmniej 30 sek. na obrotach biegu jałowego. Do osiągnięcia nominalnej temperatury pracy unikaj wysokich prędkości obrotowych i nadmiernego obciążania silnika, zwłaszcza w okresie zimowym.

OSTRZEŻENIE Podczas rozgrzewania nie opuszczaj samochodu i nie pozostawiaj go bez opieki.

Uruchamianie silnika

...

Uruchamianie silnika diesla

Zaciągnij hamulec ręczny. Ustaw dźwignię skrzyni biegów w położeniu N (Neutral), a pedał sprzęgła podczas rozruchu wcis ...

Zobacz tez:

Przyciski regulacji prędkości wentylatora (H)
Naciskając na końcówki przycisku Hzwiększa się lub zmniejsza prędkość wentylatora, a więc ilość powietrza nawiewanego do kabiny, system tym samym utrzymuje wymaganą temperaturę. Prędkość wentylatora wskazywana j ...

Funkcja X-BASS
Funkcja wzmocnienia niskich tonów X-BASS umożliwia uwydatnienie basów przy małym poziomie głośności. UWAGA Ustawienia wzmocnienia niskich tonów można regulować oddzielnie dla każdego źródła (odbiornik ra ...

Środki ostrożności
Podczas wykonywania czynności kontrolnych i serwisowych należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zmniejszające ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia samochodu. Ogólne zalecenia, których należ ...

Categorie