Nissan Almera Tino: Uruchamianie silnika benzynowego

Nissan Almera Tino –> Uruchamianie i prowadzenie samochodu –> Uruchamianie silnika –> Uruchamianie silnika benzynowego

 1. Zaciągnij hamulec ręczny.
 2.  Mechaniczna skrzynia biegów Ustaw dźwignię skrzyni biegów w położeniu N (Neutral), a pedał sprzęgła podczas rozruchu wciśnij do oporu.

  Automatyczna skrzynia biegów Przesuń dźwignię selekcyjną w położenie P (Parking) i wciśnij pedał hamulca do oporu.

  Uruchomienie rozrusznika jest niemożliwe, jeżeli dźwignia nie znajduje się w położeniu P.

 3. Bez naciskania pedału przyśpieszania przekręć kluczyk w położenie START (4), uruchamiając silnik. Puść kluczyk natychmiast po uruchomieniu silnika.

  W ekstremalnych warunkach pogodowych (zimno lub gorąco) jeżeli uruchomienie silnika jest utrudnione, wciśnij pedał przyśpieszania - ułatwi to rozruch.

  Latem, uruchamiając gorący silnik, wciśnij pedał przyśpieszania do końca i tak trzymając - uruchom rozrusznik.

UWAGA

 1. Rozgrzewanie Po uruchomieniu silnika, pozostaw go przez co najmniej 30 sek. na obrotach biegu jałowego. Do osiągnięcia nominalnej temperatury pracy unikaj wysokich prędkości obrotowych i nadmiernego obciążania silnika, zwłaszcza w okresie zimowym.

OSTRZEŻENIE Podczas rozgrzewania nie opuszczaj samochodu i nie pozostawiaj go bez opieki.

Uruchamianie silnika

...

Uruchamianie silnika diesla

Zaciągnij hamulec ręczny. Ustaw dźwignię skrzyni biegów w położeniu N (Neutral), a pedał sprzęgła podczas rozruchu wcis ...

Zobacz tez:

Zamki sterowane pilotem
"Pilot" jest umieszczony na główce klu czyka. Naciśnięcie w pilocie przy ci sku za myka nia, powoduje jednoczesne za mknię cie zamków we wszystkich drzwiach. By zamki we wszystkich otworzyć należy dwu krot nie przycisnąć klawisz otwi ...

Kierunkowskazy
Przełącznik wyboru lewych lub prawych świateł kierunkowskazów, służących do sygnalizowania zmiany kierunku jazdy.  Skręt w lewo: opuścić przełącznik oświetlenia, pokonując punkt oporu.  Skręt w ...

Osłona komory silnikowej
Zdejmowanie osłony komory silnikowej Mocowanie spinek Wcisnąć środkową część spinki Włożyć spinkę Nacisnąć Po zainstalowaniu osłony komory silnikowej Należy upewnić się, że osł ...

Categorie