Nissan Almera Tino: Uruchamianie silnika diesla

Nissan Almera Tino –> Uruchamianie i prowadzenie samochodu –> Uruchamianie silnika –> Uruchamianie silnika diesla

  1. Zaciągnij hamulec ręczny.
  2. Ustaw dźwignię skrzyni biegów w położeniu N (Neutral), a pedał sprzęgła podczas rozruchu wciskaj do oporu.
  3. Przekręć kluczyk w położenie ON i odczekaj aż zgaśnie kontrolka " "
    grzania świec żarowych.
  4. Natychmiast po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych bez naciskania na pedał przyśpieszania przekręć kluczyk w położenie START (4), uruchamiając silnik. Puść kluczyk natychmiast po uruchomieniu silnika.

UWAGA

  1. Po uruchomieniu silnika, pozostaw go przez co najmniej 30 sek. na obrotach biegu jałowego.

Uruchamianie silnika benzynowego

Zaciągnij hamulec ręczny.  Mechaniczna skrzynia biegów Ustaw dźwignię skrzyni biegów w położeniu N (Neutral), a pedał ...

Mechaniczna skrzynia biegów

Podczas zmiany biegów wciskać pedał sprzęgła do oporu i dopiero wówczas przesuwać dźwignię. Po zmianie nie puszczać ped ...

Zobacz tez:

Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej
PRZESTROGA  Pogorszona widoczność może być przyczyną wypadku.  Nie włączać wycieraczki szyby tylnej, gdy jest ona sucha albo pokryta śniegiem lub lodem. Praca wycieraczki na pokrytej śniegiem lub lodem szy ...

Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej
Lampka ostrzegawcza informuje o działa niu całego systemu poduszek po wietrznych i napinaczy pasów bez pie czeń stwa. Przy poprawnie działającym sys te mie lamp ka się zapala kiedy klu czyk stacyjki jest w pozycji "ON" lub "START"; i po 7 se kundach ...

Składanie i rozkładanie lusterek
Typ A Nacisnąć przycisk, aby złożyć zewn ętrzne lusterka wsteczne. Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót zewnętrznych lusterek wstecznych do normalnej pozycji. Typ B Rozłożenie lusterek Złożenie lus ...

Categorie