Nissan Almera Tino: Uruchamianie silnika diesla

Nissan Almera Tino –> Uruchamianie i prowadzenie samochodu –> Uruchamianie silnika –> Uruchamianie silnika diesla

  1. Zaciągnij hamulec ręczny.
  2. Ustaw dźwignię skrzyni biegów w położeniu N (Neutral), a pedał sprzęgła podczas rozruchu wciskaj do oporu.
  3. Przekręć kluczyk w położenie ON i odczekaj aż zgaśnie kontrolka " "
    grzania świec żarowych.
  4. Natychmiast po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych bez naciskania na pedał przyśpieszania przekręć kluczyk w położenie START (4), uruchamiając silnik. Puść kluczyk natychmiast po uruchomieniu silnika.

UWAGA

  1. Po uruchomieniu silnika, pozostaw go przez co najmniej 30 sek. na obrotach biegu jałowego.

Uruchamianie silnika benzynowego

Zaciągnij hamulec ręczny.  Mechaniczna skrzynia biegów Ustaw dźwignię skrzyni biegów w położeniu N (Neutral), a pedał ...

Mechaniczna skrzynia biegów

Podczas zmiany biegów wciskać pedał sprzęgła do oporu i dopiero wówczas przesuwać dźwignię. Po zmianie nie puszczać ped ...

Zobacz tez:

Odwodnienie filtra
Po każdorazowej wymianie oleju silnikowego należy również odwodnić fi ltr paliwa wg. następującej procedury: Pod fi ltrem paliwa umieścić pojemnik (1). Poluzować śrubę spustową (2), odkręcając ją o 4 do 5 ...

Olej do automatycznej skrzyni biegów (Diesel)
Dla zapewnienia odpowiedniej sprawności, wydajności i trwałości automatycznej skrzyni biegów należy utrzymywać właściwy poziom oleju przekładniowego. Jego zbyt duża lub zbyt mała ilość może być przyczyną prob ...

Informacje wstępne
Treść instrukcji obsługi Instrukcja obsługi zawiera informacje na temat prawidłowego korzystania z samochodu. Kierowca powinien przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania samochodu. Nieprzestrzeganie informacji zawartych w instrukcji obs ...

Categorie