Nissan Almera Tino: Wymiana oleju silnikowego

Nissan Almera Tino –> Czynności wykonywane samodzielnie –> Olej silnikowy –> Wymiana oleju silnikowego

Wymiana oleju silnikowego


OSTRZEŻENIE Zuży olej nie może być spuszczany do ziemi, rzek i kanałów ściekowych. Powinien być odstawiany do odpowiednich zakładów. Zaleca się wymianę oleju zlecać do przeprowadzenia jedynie w ASO NISSAN.

 1. Zaparkować pojazd na równej nawierzchni.

  Zaciągnąć hamulec ręczny.

 2.  Podtrzymać silnik na obrotach, aż do uzyskania temperatury pracy. Wyłączyć silnik. Odczekać chwilę, aż olej ścieknie do miski olejowej, a silnik ostygnie.

Wymiana oleju silnikowego


 1. Pod korkiem spustowym w misce olejowej umieścić duży pojemnik.
 2.  Zdjąć korek wlewu oleju.
 3.  Za pomocą odpowiedniego klucza odkręcić korek spustowy i odczekać aż olej wycieknie całkowicie.

  Jeżeli jednocześnie ma być wymiony i fi ltr olejowy - patrz pkt "Wymiana fi ltra oleju".

OSTRZEŻENIE Należy uważać, aby nie poparzyć się gorącym olejem spuszczanym z silnika.

UWAGA Zużyty, spuszczony olej silnikowy musi być odpowiednio zutylizowany.

 1. Oczyścić i wkręcić korek spustowy, zakładając nową podkładkę. Dokręcić go odpowiednim momentem: 29 - 39 N.m (3,0 - 4,0 kG.m)
 2.  Napełnić silnik właściwym olejem i zakręcić korek wlewowy.

  Odnośnie ilości wlewanego oleju - patrz rozdział 9 - "Dane Techniczne".

 3.  Uruchomić silnik. Sprawdzić szczelność wokół korka spustowego i fi ltra oleju.
 4.  Wyłączyć silnik i odczekać kilkanaście minut.

  Sprawdzić poziom oleju silnikowego za pomocą miarki bagnetowej; w przypadku konieczności - uzupełnić.

OSTRZEŻENIE

Ochrona środowiska

Zgodnie z prawem i zdrowym rozsądkiem zanieczyszczanie gleby, wód czy ścieków jest niedopuszczalne. Zużyte oleje, fi ltry czy inne płyny eksploatacyjne należy dostarczać do zakładów posiadających urządzenia utylizacyjne.

Wymianę płynów i olejów eksploatacyjnych zlecaj w warsztatach odpowiednio je zagospodarowujących, najlepiej w ASO NISSAN.

Zanieczyszczanie zużytym olejem gleby, kanałów ściekowych czy wody jest czynem niezgodnym z prawem i karalnym (różnie w poszczególnych krajach).

Kontrola poziomu oleju

Zaparkować samochód na płaskim terenie. Zaciągnąć hamulec ręczny.  Podtrzymać silnik na obrotach, aż do uzyskania n ...

Wymiana fi ltra oleju

Zużyty fi ltr oleju powinien zostać skierowany do zakładu utylizacyjnego. Zalecamy przeprowadzanie wymiany fi ltra oleju w ASO NISSAN. Modele z silnikiem Q ...

Zobacz tez:

Odtwarzanie dświęku z urządzenia USB
Podłączenie urządzenia USB umożliwia słuchanie muzyki przez głośniki samochodowe. Wybrać pozycję "USB1" lub "USB2" na ekranie "èródło". Podłączanie urządzenia z pamięcią USB. Ekran główny urz&# ...

Schowek podręczny
Otwarcie klapy schowka następuje po po ciągnię ciu klamki. OSTRZEŻENIE Schowek podręczny powinien być zawsze zamknięty podczas jazdy, aby unik nąć zranienia w czasie wypadku lub gwał tow ne go hamowania. Schowek na okulary (opcja) ...

Wymiana żarówki
Reflektory wyposażone są w szyby z poliwęglanu pokryte lakierem ochronnym:  nie należy ich czyścić suchą lub ostrą ściereczką ani detergentem czy rozpuszczalnikiem,  używać gąbki i wody z mydł ...

Categorie