Chevrolet Lacetti: Czynności podstawowe

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Radioodtwarzacz kasetowy z systemem rds i zmieniaczem płyt cd –> Czynności podstawowe

Włączanie i wyłączanie

Włączanie/wyłączanie za pomocą stacyjki.

Jeśli urządzenie nie zostało wyłączone za pomocą przycisku (1), a odłączany panel przedni jest podłączony, można je włączać i wyłączać za pomocą stacyjki.

Urządzenie można włączyć nawet przy wyłączonym zapłonie.

UWAGA Dla ochrony akumulatora samochodu, przy wyłączonym zapłonie urządzenie wyłącza się automatycznie po godzinie

Włączanie/wyłączanie przy wykorzystaniu odłączanego panelu przedniego:

Urządzenie wyłączy się.

Urządzenie włączy się. Wybrane zostanie źródło dźwięku (odbiornik radiowy, odtwarzacz kasetowy lub zmieniacz płyt CD) aktywne przed wyłączeniem urządzenia.

Włączanie/wyłączanie za pomocą przycisku (1):

Włączanie urządzenia poprzez włożenie kasety:

Jeśli urządzenie jest wyłączone i w kieszeni nie ma kasety,

Kaseta zostanie automatycznie wciągnięta do kieszeni. Urządzenie włączy się. Rozpocznie się odtwarzanie kasety.

UWAGA Podczas wciągania kasety nie należy jej przytrzymywać ani popychać.

Regulacja głośności

Poziom głośności urządzenia można regulować w zakresie od 0 (cisza) do 41 (głośność maksymalna).

Aby zwiększyć poziom głośności,

Ustawianie poziomu głośności obowiązującego po włączeniu urządzenia:

Istnieje możliwość ustawienia poziomu głośności, który zostanie zastosowany bezpośrednio po włączeniu urządzenia.

Dla ułatwienia głośność dźwięku zmienia się w trakcie ustawiania.

Po ustawieniu wartości "0" głośność po włączeniu urządzenia będzie taka sama, jak w momencie jego ostatniego wyłączenia.

UWAGA Dla ochrony słuchu maksymalny poziom głośności po włączeniu jest ograniczany do wartości "30". Jeśli w momencie wyłączania poziom głośności będzie wyższy, a domyślnym poziomem głośności obowiązującym po włączeniu zasilania jest "0", po włączeniu urządzenia poziom głośności będzie miał wartość "30".

Po zakończeniu

Wyciszanie dźwięku (MUTE)

Poziom głośności można bardzo szybko zmniejszyć do żądanej wartości.

Na wyświetlaczu pojawi się napis "MUTE".

Ustawianie stopnia wyciszenia dźwięku:

Istnieje możliwość ustawienia poziomu głośności, który będzie obowiązywał po wyciszeniu.

Po zakończeniu

Wyciszanie dźwięku przy rozmowie przez telefon

Jeśli urządzenie jest podłączone do telefonu komórkowego, w momencie odbierania telefonu poziom głośności zostanie zmniejszony. Funkcja ta działa tylko w przypadku prawidłowego podłączenia telefonu do urządzenia.

Jeśli podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej odebrana zostanie informacja dla kierowców przy uaktywnionej funkcji oczekiwania na takie informacje, zostanie ona odegrana po zakończeniu rozmowy telefonicznej. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w punkcie "Odbiór informacji dla kierowców".

Poziom głośności zostanie zmniejszony do poziomu wyciszenia.

Konfiguracja potwierdzenia dźwiękowego

W przypadku niektórych funkcji, np. przy przypisywaniu stacji radiowej do przycisku wyboru stacji, po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez czas dłuższy niż dwie sekundy słychać sygnał dźwiękowy.

Potwierdzenie takie można włączyć bądź wyłączyć.

"BEEP OFF" oznacza wyłączenie dźwiękowego potwierdzenia, a "BEEP ON" jego włączenie.

Po zakończeniu

Ustawienia charakterystyki i rozkładu głośności dźwięku

Ustawienia charakterystyki dźwięku (tony niskie i wysokie) można regulować oddzielnie dla każdego źródła (odbiornik radiowy, odtwarzacz kasetowy i zmieniacz płyt CD).

Ustawienia rozkładu głośności dźwięku (dla kanałów L/P i przednich/tylnych) mają zastosowanie do wszystkich źródeł.

Regulacja niskich tonów:

Aby ustawić nasycenie niskich tonów,

Na wyświetlaczu pojawi się napis "BASS".

Po zakończeniu

Regulacja wysokich tonów:

Aby ustawić nasycenie wysokich tonów,

Na wyświetlaczu pojawi się napis "BASS".

Po zakończeniu

Regulacja rozkładu głośności lewoprawo (zrównoważenie kanałów):

Aby ustawić rozkład głośności lewo-prawo (zrównoważenie kanałów), ► nacisnąć przycisk AUDIO (9).

Na wyświetlaczu pojawi się napis "BASS".

Po zakończeniu

Regulacja rozkładu głośności przód-tył (zrównoważenie kanałów przednich/ tylnych):

Aby ustawić rozkład głośności przód-tył (zrównoważenie kanałów przednich/tylnych),

Na wyświetlaczu pojawi się napis "BASS".

Po zakończeniu

Wzmocnienie niskich tonów

Funkcja wzmocnienia niskich tonów umożliwia uwydatnienie basów przy małym poziomie głośności.

UWAGA
  •  Ustawienia wzmocnienia niskich tonów można regulować oddzielnie dla każdego źródła (odbiornik radiowy, odtwarzacz kasetowy i zmieniacz płyt CD).

Dostępne są trzy poziomy wzmocnienia niskich tonów (od 1 do 3).

Napis "LOUDNESS OFF" oznacza, że funkcja jest wyłączona.

Po ustawieniu wzmocnienia niskich tonów na wartość 1, 2 lub 3 na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik LD.

Po zakończeniu

Wyświetlacz

Zakres fal i blok pamięci  Wyświetlacz główny  Symbol Dolby; świeci się po uaktywnieniu funkcji Dolby.  Symbol Stereo; & ...

Tryb odbiornika radiowego

Urządzenie wyposażone jest w odbiornik radiowy z systemem RDS. Wiele stacji radiowych nadaje sygnał zawierający nie tylko audycje radiowe, lecz równie ...

Zobacz tez:

Uchylanie i opuszczanie okna dachowego
Uchylanie okna dachowego* Opuszczanie okna dachowego* *: Delikatne naciśnięcie przełącznika w trakcie uchylania lub opuszczania okna dachowego powoduje jego zatrzymanie w aktualnym położeniu. Okno dachowe może działać, gdy Przyciskiem roz ...

Chłodzenie
Maksymalna intensywność chłodzenia Aby uzyskać maksymalną intensywność chłodzenia przy wysokiej temperaturze zewnętrznej lub w przypadku pozostawienia samochodu na słońcu przez dłuższy okres czasu:  Uchylić lekko szy ...

Wymiana oleju silnikowego i filtra
OSTRZEŻENIE Ta czynność wymaga specjalnych umiejętności, narzędzi i wyposażenia. Przed jej wykonaniem należy uważnie zapoznać się z odpowiednią procedurą.  W przypadku wątpliwości zwróci ...

Categorie