Chevrolet Lacetti: Czyszczenie zacisków akumulatora

Chevrolet Lacetti –> Obsługa techniczna i pielęgnacja samochodu –> Akumulator –> Czyszczenie zacisków akumulatora

  1. Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
  2.  Za pomocą klucza poluzować i zdjąć klamry dociskowe akumulatora z zacisków. Zawsze odłączać ujemny zacisk (-) w pierwszej kolejności.
  3.  Oczyścić zaciski szczotką drucianą lub narzędziem do czyszczenia zacisków.
  4.  Sprawdzić, czy zaciski nie są pokryte białym lub niebieskawym proszkiem, będącym oznaką korozji.
  5.  Usunąć korozję roztworem sody oczyszczonej z wodą. Roztwór zacznie bulgotać i przyjmie brunatny kolor.
  6.  Gdy bulgotanie ustanie, zmyć roztwór czystą wodą i wytrzeć akumulator do sucha szmatką lub ręcznikiem papierowym.
  7.  Podłączyć i dokręcić najpierw zacisk dodatni (+), a potem ujemny (-). Zawsze podłączać zacisk ujemny (-) jako ostatni.
PRZESTROGA
  •  Przy podłączaniu zacisków przewodów zwracać uwagę na ich prawidłowe osadzenie i dokręcić śruby zabezpieczające przed poluzowaniem na skutek wibracji.
  •  Czerwony przewód podłączyć do dodatniego (+), a czarny do ujemnego (-) zacisku akumulatora.

Błędne podłączenie przewodów do akumulatora grozi odniesieniem obrażeń ciała oraz uszkodzeniem samochodu i innego mienia.

  1. Nasmarować zaciski wazeliną lub smarem do zacisków w celu zabezpieczenia ich przed korozją.
PORADA Należy pamiętać, aby zacisk dodatni (+) podłączać, a zacisk ujemny (-) odłączać jako pierwszy.

Akumulator

Akumulator samochodu jest bezobsługowy. OSTRZEŻENIE Elektrolit akumulatora może powodować poważne oparzenia, a także eksplozję i ...

Obsługa akumulatora

W celu przedłużenia okresu użytkowania akumulatora należy przestrzegać poniższych zaleceń:  Zapewnić prawidłowe zamocowanie ...

Zobacz tez:

Wyposażenie bagażnika
Zaczepy do umocowania bagażu Podnieść zaczepy, aby móc z nich skorzystać. Zaczepy te służą do unieruchomienia przedmiotów przewożonych w bagażniku. Pasek mocujący apteczkę pierwszej pomocy Zamocować apteczkę ...

Podłokietnik przedni ze schowkiem
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Pomiędzy siedzeniami przednimi, w niektórych wersjach, znajduje się podłokietnik A-rys. 67. Aby ustawić podłokietnik w pozycji normalnego użycia, należy nacisnąć go w dół, jak p ...

Sprawdzanie poziomu płynu wspomagania układu kierowniczego
Regularnie sprawdzać poziom płynu wspomagania układu kierowniczego. Zbiornik tego płynu znajduje się obok akumulatora. PRZESTROGA  Nie jeździć samochodem przy niewystarczającej ilości płynu wspomagania układu kierow ...

Categorie