Lexus CT200h: Układy wspomagające kierowcę podczas jazdy

Lexus CT200h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Układy wspomagające kierowcę podczas jazdy

Niżej wymienione układy reagują w sposób automatyczny w różnych sytuacjach drogowych, przyczyniając się do większego bezpieczeństwa jazdy i ułatwiając prowadzenie samochodu. Należy jednak być świadomym, że systemy te stanowią jedynie uzupełnienie i nie należy nadmiernie polegać na ich działaniu.

ABS (Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania)

Przeciwdziała wpadnięciu w poślizg podczas hamowania na śliskiej nawierzchni lub w razie gwałtownego hamowania.

BA (Wspomaganie hamowania awaryjnego)

Funkcja samoczynnie zwiększa siłę hamowania kół w przypadku gwałtownego naciśnięcia na pedał hamulca zasadniczego, które układ rozpozna jako sytuację krytyczną.

VSC (Układ stabilizacji toru jazdy)

Pomaga uniknąć poślizgu bocznego przy gwałtownym skręcie lub pokonywaniu zakrętu na śliskiej nawierzchni.

TRC (Układ kontroli napędu)

Pomaga zachować siłę napędową, nie dopuszczając do utraty przyczepności kół napędowych do podłoża podczas ruszania z miejsca lub przyspieszania na śliskiej nawierzchni.

EPS (Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego)

Wykorzystując silnik elektryczny, zmniejsza wysiłek potrzebny do obracania kierownicy.

VSC+ (Układ stabilizacji toru jazdy+)

Zapewnia jednoczesną współpracę układów ABS, TRC, VSC i EPS.

Pomaga uniknąć poślizgu bocznego przy gwałtownym skręcie lub pokonywaniu zakrętu na śliskiej nawierzchni.

Wspomaganie ruszania na pochyłości

Pomaga zapobiec staczaniu się pojazdu podczas ruszania na pochy- łości.

PCS (układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia) (w niektórych wersjach)

Sygnalizacja hamowania awaryjnego

Podczas gwałtownego hamowania automatycznie włączane są światła awaryjne w sposób pulsacyjny w celu ostrzeżenia kierowców poruszających się z tyłu.

Kiedy działają układy TRC/VSC/ABS

Kiedy działają układy TRC/VSC/ABS


Lampka sygnalizacyjna poślizgu miga, informując o działaniu układów TRC/VSC/ABS.

Wyłączanie układu TRC

Gdy samochód ugrzęśnie w świeżym śniegu lub błocie, układ TRC może ograniczać siłę napędową przekazywaną z hybrydowego układu napędowego na koła. W celu uwolnienia samochodu konieczne może być wyłączenie tego układu za pomocą przycisku  .


Wcelu wyłączenia układu TRC nale- ży szybko nacisnąć i puścić przycisk
.

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat "TRC OFF".

Ponowne naciśnięcie przycisku
włącza układ.

Wyłączanie układu TRC


Gdy świeci się lampka kontrolna wyłączonego układu kontroli napędu "TRC OFF", pomimo że układ nie został wyłączony.

Nie działają układy TRC i wspomagania ruszania na pochyłości.. Należy skontaktować się autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Odgłosy i wibracje powodowane przez układy ABS, wspomagania hamowania awaryjnego (BA), kontroli napędu (TRC), stabilizacji toru jazdy (VSC) i wspomagania ruszania na pochyłości.

Po uruchomieniu hybrydowego układu napędowego, bezpośrednio po ruszeniu z miejsca, gdy pedał hamulca zasadniczego był wciśnięty wielokrotnie lub 1-2 minuty po zatrzymaniu hybrydowego układu napędowego, może być słyszalny charakterystyczny odgłos dobiegający od strony komory silnika. Nie jest on oznaką usterki któregokolwiek z tych układów.

Pracy tych układów towarzyszą wymienione poniżej objawy. Żaden z nich nie jest objawem usterki.

Odgłos pracy układu EPS (elektrycznego wspomagania układu kierowniczego)

Podczas obracania kierownicą może być słyszalny dświęk (warkot) pracy silnika elektrycznego. Nie jest on oznaką usterki układu.

Zmniejszona efektywność działania elektrycznego wspomagania układu kierowniczego (EPS)

W przypadku wykonywania przez dłuższy czas częstych ruchów kierownicą następuje chwilowe obniżenie siły wspomagania w układzie kierowniczym w celu uniknięcia przegrzania układu wspomagającego. W tym stanie kierownica może stawiać zwiększony opór. Należy wtedy zaprzestać intensywnych manewrów kierownicą lub zatrzymać samochód i wyłączyć hybrydowy układ napędowy. W ciągu 10 minut układ powinien powrócić do normalnego stanu.

Warunki uruchomienia układu wspomagania ruszania na pochyłości

Układ działa, gdy spełnione są cztery poniższe warunki:

Automatyczne wyłączenie układu wspomagania ruszania na pochyłości

W sytuacjach wyszczególnionych poniżej wspomaganie ruszania na pochyłości zostanie przerwane:

Automatyczne ponowne włączanie układu TRC

Nawet jeżeli układ TRC został wyłączony, zostanie on automatycznie ponownie włączony w poniższych sytuacjach:

Warunki działania sygnalizacji hamowania awaryjnego

Sygnalizacja hamowania awaryjnego zostanie uruchomiona, kiedy zostaną spełnione trzy poniższe warunki:

Automatyczne wyłączanie sygnalizacji hamowania awaryjnego

Sygnalizacja hamowania awaryjnego wyłączy się w każdej z następujących sytuacji:


Kiedy układ ABS nie działa skutecznie

Droga hamowania przy działającym układzie ABS może być dłuższa niż normalnie

Układ ABS nie jest przeznaczony do skracania drogi hamowania. W szczególności w niżej wymienionych warunkach należy utrzymywać bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu:

Kiedy układ kontroli napędu (TRC) nie działa skutecznie

Na śliskiej nawierzchni, mimo działającego układu kontroli napędu (TRC), może nie być możliwe utrzymanie kierunku jazdy i płynne przyspieszanie.

Samochód należy prowadzić szczególnie ostrożnie w warunkach, w których może zachowywać się niestabilnie, tracąc możliwość płynnego przyspieszania.

Gdy zadziała układ stabilizacji toru jazdy (VSC)

Miga lampka sygnalizacyjna poślizgu. Samochód należy zawsze prowadzić z zachowaniem rozwagi. Nieostrożna jazda może doprowadzić do wypadku.

Szczególną ostrożność należy zachować, gdy miga lampka sygnalizacyjna poślizgu.

Układ wspomagania ruszania na pochyłości nie działa skutecznie, gdy

Gdy układ kontroli napędu (TRC) jest wyłączony

W takich warunkach samochód należy prowadzić szczególnie ostrożnie z dostosowaniem odpowiedniej prędkości do panujących warunków. W celu zachowania stabilności toru jazdy oraz odpowiedniego przyspieszania bez wyraśnej potrzeby nie należy wyłączać układu kontroli napędu (TRC).

Wymiana opon

Na wszystkich kołach powinny być założone opony jednakowego rozmiaru, jednakowej marki oraz o takim samym wzorze bieżnika i nośności. We wszystkich powinno być prawidłowe ciśnienie.

Założenie niejednakowych opon może spowodować wadliwe działanie układu ABS, TRC i VSC.

Wymieniając opony lub koła, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Prawidłowy stan opon i zawieszenia

Używanie opon w jakikolwiek sposób wadliwych oraz modyfikacje układu zawieszenia mają negatywny wpływ na układy wspomagające kierowcę podczas jazdy i w konsekwencji mogą doprowadzić do ich awarii.

Przełącznik wyboru trybu jazdy

Można wybierać spośród dostępnych trybów jazdy celem dostosowania się do warunków drogowych. Normalny tryb jazdy Tryb jazdy eko ...

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Gdy czujnik radarowy zarejestruje sytuację nieuchronnie prowadzącą do kolizji czołowej, następuje automatyczne zwiększenie siły hamowania oraz ...

Zobacz tez:

Lampki ostrzegawcze i kontrolne
Lampki ostrzegawcze i kontrolne w zespole wskaśników oraz na panelu w środkowej konsoli informują kierowcę o stanie określonych urządzeń i podzespołów samochodu. Na zamieszczonych dalej ilustracjach pokazane są wszystkie wyświetlan ...

Wersje benzynowe
Przeglądy powinny być wykonywane co 30 000 km. (*) Niezależnie od przebiegu w kilometrach pasek napędu rozrządu musi być wymieniany co 4 lata przy używaniu samochodu w trudnych warunkach (klimat zimny, jazda miejska, długie postoje na biegu jał ...

Olej do automatycznej skrzyni biegów  (Model 1.6 DOHC model - automatyczna skrzynia biegów aisin 81-40LE)
Dla zapewnienia odpowiedniej sprawności, wydajności i trwałości automatycznej skrzyni biegów należy utrzymywać właściwy poziom oleju przekładniowego. Jego zbyt duża lub zbyt mała ilość może być przyczyną prob ...

Categorie