Chevrolet Lacetti: Obsługa akumulatora

Chevrolet Lacetti –> Obsługa techniczna i pielęgnacja samochodu –> Akumulator –> Obsługa akumulatora

W celu przedłużenia okresu użytkowania akumulatora należy przestrzegać poniższych zaleceń:

PORADA Akumulatory zawierają substancje toksyczne. Zużyte akumulatory mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska.
  •  Nie wyrzucać akumulatora razem z odpadkami domowymi. Do tego celu wykorzystywać wyłącznie oficjalne instalacje utylizacji odpadów motoryzacyjnych.

Czyszczenie zacisków akumulatora

Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.  Za pomocą klucza poluzować i zdjąć klamry dociskowe akumulatora z za ...

Pedał hamulca

SPRAWDZANIE LUZU PEDAŁU HAMULCA Luz pedału hamulca musi wynosić: 1~8 mm  Wyłączyć silnik.  Kilkakrotnie wcisnąć pedał ...

Zobacz tez:

Elektryczne podnosniki szyb
Na podłokietniku wewnętrznym drzwi po stronie kierowcy znajdują się dwa rys. 82 lub (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) pięć rys. 81 przełączników, które - gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w pozycj ...

Korzystanie z pasów bezpieczeństwa jest obowi´zkowe
Zapewnienie bezpieczeństwa kierowcy i pasażerom samochodu jest od wielu lat przedmiotem badań finansowanych ze źródeł prywatnych i publicznych. Dwa podstawowe elementy wyposażenia samochodu służące zapewnieniu bezpieczeństwa kierowcy i p ...

Korzystanie z joysticka
Wyświetlacz jest obsługiwany przez odpowiedni wybór poleceń na obrazie za pośrednictwem joysticka znajdującego się na zestawie przełączników i przycisku ENTER w środku joysticka. Aby wybrać odpowiednie polecenie na obrazie, nal ...

Categorie