Chevrolet Lacetti: Obsługa akumulatora

Chevrolet Lacetti –> Obsługa techniczna i pielęgnacja samochodu –> Akumulator –> Obsługa akumulatora

W celu przedłużenia okresu użytkowania akumulatora należy przestrzegać poniższych zaleceń:

PORADA Akumulatory zawierają substancje toksyczne. Zużyte akumulatory mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska.
  •  Nie wyrzucać akumulatora razem z odpadkami domowymi. Do tego celu wykorzystywać wyłącznie oficjalne instalacje utylizacji odpadów motoryzacyjnych.

Czyszczenie zacisków akumulatora

Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.  Za pomocą klucza poluzować i zdjąć klamry dociskowe akumulatora z za ...

Pedał hamulca

SPRAWDZANIE LUZU PEDAŁU HAMULCA Luz pedału hamulca musi wynosić: 1~8 mm  Wyłączyć silnik.  Kilkakrotnie wcisnąć pedał ...

Zobacz tez:

Hamulec postojowy
Hamulec postojowy działa na tylne koła samochodu. Dźwignia hamulca postojowego znajduje się pomiędzy przednimi fotelami. W celu zaciągnięcia hamulca postojowego należy wcisnąć pedał hamulca i mocno pociągnąć dźwigni ...

Regulacja zegara (Hour)
Funkcja ta umożliwia regulację zegara. W celu wykonania regulacji należy: nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu migać będzie "godzina; nacisnąć przycisk + lub −, aby wykonać regulację; nacisną&# ...

Kierownica
Kierownica jest regulowana w kierunku pionowym i osiowym. W celu wykonania regulacji należy: odblokować dźwignię A-rys. 31 przesuwając ją do przodu (pozycja 2); wyregulować kierownicę; zablokować dźwignię A, pociągając j& ...

Categorie