Chevrolet Lacetti: Elementy sterowania

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Radioodtwarzacz kasetowy z systemem rds i zmieniaczem płyt cd –> Elementy sterowania

Elementy sterowania


 1. Regulacja głośności, włączanie/ wyłączanie urządzenia i obsługa funkcji wyciszania.
 2.  Przycisk ,
  odblokowujący odłączany panel przedni.
 3.  Przycisk RDS, włączający/wyłączający funkcję RDS (Radio Data System).

  Włącza również wyświetlanie przesuwającego się tekstu.

 4.  Wysuwanie kasety.
 5.  Kieszeń kasety.
 6.  Przycisk , zmieniający
  kierunek przesuwu taśmy.
 7.  Przycisk SRC, umożliwiający wybór źródła sygnału: odbiornika radiowego, odtwarzacza kasetowego lub zmieniacza płyt CD.
 8.  Przyciski strzałek.
 9.  Przycisk AUDIO, umożliwiający regulację charakterystyki (tony niskie i wysokie) oraz rozkładu głośności dźwięku (zrównoważenie kanałów L/P i przednich/ tylnych).
 10.  Przycisk LD, uaktywniający funkcję wzmocnienia niskich tonów.
 11.  Przycisk MENU, otwierający menu ustawień podstawowych.
 12.  Przyciski 1 - 5.
 13.  Przycisk TR (Traffic), włączający/ wyłączający funkcję oczekiwania na informacje dla kierowców. Również włączanie/wyłączanie funkcji PTY.
 14.  Przycisk AM/FM (pasmo), umożliwiający wybór trybu odbiornika radiowego, bloku pamięci FM oraz zakresu fal średnich (MW) i długich (LW).
 15.  Przycisk SCAN, uaktywniający funkcję przesłuchiwania dostępnych stacji radiowych. Uaktywnia także funkcję Travelstore (TS).
 16.  Szczeliny płyt 1 - 5.
 17.  Przyciski wyboru płyty CD i wysuwania płyt.

ZAKŁÓCENIA W ODBIORZE

Na jakość odbioru radiowego wpływa siła sygnału stacji radiowej oraz odległość od samej stacji, budynków, mostów, gór itp.

Wahania jakości odbioru mogą być powodowane zakłóceniami zewnętrznymi.

Radioodtwarzacz kasetowy z systemem rds i zmieniaczem płyt cd

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami. OSTRZEŻENIE Bezpieczeństwo na ...

Wyświetlacz

Zakres fal i blok pamięci  Wyświetlacz główny  Symbol Dolby; świeci się po uaktywnieniu funkcji Dolby.  Symbol Stereo; & ...

Zobacz tez:

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika 
Aby dostać się do skrzynki bezpieczników umieszczonej obok akumulatora, należy wyjąć odpowiednią pokrywę ochronną rys. 42. W razie potrzeby umycia komory silnika należy zwracać uwagę, aby nie kierować bezpośrednio strugi ...

Odparowywanie/odmrażanie tylnej szyby ogrzewanej i lusterek wstecznych zewnetrznych
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Naciśnij przycisk A, aby uaktywnić tę funkcję: włączenie funkcji sygnalizowane jest przez zaświecenie się lampki sygnalizacyjnej w przycisku. Funkcja ta jest ograniczona czasowo i wyłącza si& ...

Hamulec postojowy
Włączanie  Pociągnąć dźwignię hamulca postojowego w celu unieruchomienia pojazdu. Wyłączanie  Lekko pociągnąć dźwignię hamulca postojowego, wcisnąć przycisk, a następnie maksymalnie op ...

Categorie