Chevrolet Lacetti: Hamulce przyczepy

Chevrolet Lacetti –> Prowadzenie samochodu –> Ci´gnięcie przyczepy –> Hamulce przyczepy

W przypadku korzystania z hamulców przyczepy należy przestrzegać wszystkich zaleceń jej producenta. Nie modyfikować układu hamulcowego samochodu.

OŚWIETLENIE PRZYCZEPY

Sprawdzić, czy przyczepa posiada oświetlenie spełniające wymagania przepisów krajowych i lokalnych. Przed ruszeniem sprawdzić sprawność wszystkich świateł przyczepy.

OPONY

Przy ciągnięciu przyczepy należy sprawdzić, czy ciśnienie powietrza w oponach jest zgodne z ciśnieniem podanym na tabliczce umieszczonej na drzwiach kierowcy.

ŁAŃCUCHY ZABEZPIECZAJĄCE

Pomiędzy samochodem a przyczepą należy przeciągnąć łańcuchy zabezpieczające.

Powinny one krzyżować się pod dyszlem przyczepy, aby nie opadł on na drogę w przypadku odłączenia od haka holowniczego. Sposób mocowania łańcuchów zabezpieczających powinien być zgodny z zaleceniami producenta. Należy pozostawić luz umożliwiający swobodne skręcanie.

Nie dopuścić, aby łańcuchy zabezpieczające ciągnęły się po powierzchni drogi.

PŁYN HAMULCOWY

W następujących przypadkach płyn hamulcowy powinien być wymieniany co 15000 km:

OLEJ DO AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW

(tylko model 1.8 DOHC)

W przypadku częstego ciągnięcia przyczepy olej do automatycznej skrzyni biegów należy wymieniać co 60 000 km.

Załadunek przyczepy

Właściwy załadunek przyczepy wymaga znajomości sposobu pomiaru masy całkowitej przyczepy i nacisku na hak holowniczy. Masa całkowita przyczepy jest ...

Zalecenia dotycz´ce jazdy z przyczep´

Podczas ciągnięcia przyczepy samochód zachowuje się inaczej niż w warunkach normalnej jazdy. Ze względów bezpieczeństwa należy ...

Zobacz tez:

Miganie światłami drogowymi
Aby mignąć światłami drogowymi, należy pociągnąć dźwignię przełącznika wielofunkcyjnego do siebie, po czym zwolnić. Po zwolnieniu dźwignia wraca do położenia wyjściowego. Światła drogowe pozostan& ...

Funkcja okienka wyskakującego wiadomości przychodzącej
Ta funkcja jest dostępna, gdy włączona jest opcja "Wyskakujące okno z powiadomieniem E-mail" lub "Wyskakujące okno z powiadomieniem SMS/MMS". Gdy dla opcji "Wyświetlanie przych. wiadomości E-mail" lub "Wyświetlanie przych. wiadomości SMS/MMS" jest ...

Aktywacja Trip B (Dane trip B)
Funkcja ta umożliwia aktywację (On) lub dezaktywację (Off ) wskazań Trip B (trip okresowy). Odnośnie do dalszych informacji, patrz rozdział "Komputer pokładowy". W celu włączenia/wyłączenia funkcji należy: nacisnąć kr ...

Categorie