Chevrolet Lacetti: Hamulce przyczepy

Chevrolet Lacetti –> Prowadzenie samochodu –> Ci´gnięcie przyczepy –> Hamulce przyczepy

W przypadku korzystania z hamulców przyczepy należy przestrzegać wszystkich zaleceń jej producenta. Nie modyfikować układu hamulcowego samochodu.

OŚWIETLENIE PRZYCZEPY

Sprawdzić, czy przyczepa posiada oświetlenie spełniające wymagania przepisów krajowych i lokalnych. Przed ruszeniem sprawdzić sprawność wszystkich świateł przyczepy.

OPONY

Przy ciągnięciu przyczepy należy sprawdzić, czy ciśnienie powietrza w oponach jest zgodne z ciśnieniem podanym na tabliczce umieszczonej na drzwiach kierowcy.

ŁAŃCUCHY ZABEZPIECZAJĄCE

Pomiędzy samochodem a przyczepą należy przeciągnąć łańcuchy zabezpieczające.

Powinny one krzyżować się pod dyszlem przyczepy, aby nie opadł on na drogę w przypadku odłączenia od haka holowniczego. Sposób mocowania łańcuchów zabezpieczających powinien być zgodny z zaleceniami producenta. Należy pozostawić luz umożliwiający swobodne skręcanie.

Nie dopuścić, aby łańcuchy zabezpieczające ciągnęły się po powierzchni drogi.

PŁYN HAMULCOWY

W następujących przypadkach płyn hamulcowy powinien być wymieniany co 15000 km:

OLEJ DO AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW

(tylko model 1.8 DOHC)

W przypadku częstego ciągnięcia przyczepy olej do automatycznej skrzyni biegów należy wymieniać co 60 000 km.

Załadunek przyczepy

Właściwy załadunek przyczepy wymaga znajomości sposobu pomiaru masy całkowitej przyczepy i nacisku na hak holowniczy. Masa całkowita przyczepy jest ...

Zalecenia dotycz´ce jazdy z przyczep´

Podczas ciągnięcia przyczepy samochód zachowuje się inaczej niż w warunkach normalnej jazdy. Ze względów bezpieczeństwa należy ...

Zobacz tez:

Tylko w celu dokonania kontroli i przywrócenia ciśnienia
Sprężarka może być używana również jedynie do przywrócenia ciśnienia w oponach. Zdejmij szybkozłączkę A-rys. 14 i połącz ją bezpośrednio z zaworem opony rys. 13; w ten sposób butla nie będzie p ...

Radioodtwarzacz cd z systemem RDS
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami. OSTRZEŻENIE Bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze. System audio można obsługiwać tylko jeśli warunki drogowe na ...

Masy
(*) W przypadku zastosowania wyposażenia specjalnego (dach otwierany, hak do holowania przyczepy, itd.), masa samochodu zwiększa się i w konsekwencji zmniejsza się nośność użytkowa, w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obciążenia. (**) ...

Categorie