Lexus CT200h: Obsługa wiadomości

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Obsługa wiadomości

Po zarejestrowaniu telefonu komórkowego Bluetooth obsługującego profil MAP można odczytywać wiadomości e-mail/SMS/MMS i odpowiadać na nie, wykonując następujące czynności:

Odczytywanie wiadomości

  1. Przejść do ekranu "Skrzynka odbiorcza": Przycisk "MENU" 
    "Telefon"
    "Skrzynka odbiorcza"
  2. Wybrać wiadomość.

Przesunięcie sterownika w lewo na ekranie "Skrzynka odbiorcza" spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień.

Przesunąć sterownik w prawo na ekranie "Skrzynka odbiorcza", a następnie wybrać konto, dla którego ma zostać wyświetlona lista wiadomości.

Funkcje podczas rozmowy

Podczas rozmowy telefonicznej wyświetlany jest następujący ekran. Regulacja siły głosu wychodzącego Wybrać "Głośność pr ...

Ekran wiadomości

Wybranie pozycji "Dalej" lub "Poprzedni" spowoduje wyświetlenie poprzedniej lub następnej wiadomości. Jeśli wiadomość jest zbyt długa, nale& ...

Zobacz tez:

Układ chłodzenia silnika
Układ chłodzenia silnika napełniony został przez producenta wysokiej jakości, całorocznym, niezamarzającym płynem. Płyn ten zawiera dodatki uszlachetniające i antykorozyjne, a układ nie wymaga uzupełniania. UWAGA  W przypad ...

Katalizator (opcja)
Katalizator jest urządzeniem redukującym szkodliwe składniki w spalinach. Zainstalowany jest on w układzie wydechowym i podczas pracy silnika osiąga bardzo wysoką temperaturę. ZALECENIA  Spaliny i cały układ wydechowy podczas pracy silnika ...

Osuszanie - odmrażanie tylnej szyby
Przycisk sterowania znajduje się na panelu systemu ogrzewania / wentylacji lub klimatyzacji. Włączenie Osuszanie - odmrażanie tylnej szyby działa jedynie przy włączonym silniku.  Nacisnąć przycisk, aby włączyć odmraża ...

Categorie