Chevrolet Lacetti: Obsługa okresowa

Chevrolet Lacetti –> Obsługa techniczna i pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Obsługa okresowa

OSTRZEŻENIE
  •  Nie obciążać nadmiernie samochodu.
  •  Zawsze utrzymywać odpowiednie ciśnienie powietrza w oponach.
  •  Ciśnienie woponach zawsze sprawdzać przy zimnym ogumieniu (temperatura otoczenia).

Utrzymywanie ciśnienia w oponach na poziomie określonym w niniejszej instrukcji obsługi zapewni optymalny komfort jazdy, bezpieczeństwo i osiągi.

Ciśnienie należy sprawdzać przy zimnym ogumieniu, za pomocą manometru do opon.

Po sprawdzeniu ciśnienia należy mocno dokręcić kapturki zaworów.

PORADA Ciśnienie woponach sprawdzać przy zimnym ogumieniu. Przy rozgrzanych oponach odczyt jest niedokładny. Opony rozgrzewają się po przejechaniu ponad 1,6 km i pozostają ciepłe przez trzy godziny od zaparkowania samochodu.

Obs¼uga okresowa


Prawidłowe wartości ciśnienia w oponach można znaleźć pod hasłem indeksu "DANE TECHNICZNE SAMOCHODU".

Stan opon należy sprawdzać zawsze przed ruszeniem w drogę. Przy każdym tankowaniu lub przynajmniej raz w miesiącu należy sprawdzić także ciśnienie w oponach - za pomocą manometru do opon.

Nieprawidłowe ciśnienie w oponach powoduje:

Zbyt niskie ciśnienie może prowadzić do nadmiernego nagrzewania się opon i ich wewnętrznego uszkodzenia, odklejenia się bieżnika, a nawet, przy dużych prędkościach, rozerwania opon. Jeśli wcześniejsza jazda przy niskim ciśnieniu spowodowała uszkodzenie opon, jest ono trwałe.

Dbałość o opony i koła

Najeżdżanie na ostre krawędzie może powodować uszkodzenie opon i obręczy kół.

Jeśli nie można tego uniknąć, na ostre krawędzie należy najeżdżać powoli i, w miarę możliwości, pod kątem prostym.

Podczas parkowania unikać przyciskania opon do krawężnika.

Okresowa kontrola stanu ogumienia

Regularnej kontroli wymagają także obręcze kół.

Uszkodzenia opon, łącznie z powyższymi, grożą utratą panowania nad samochodem, co może prowadzić do kolizji.

Jeśli opony lub obręcze kół są uszkodzone albo wykazują oznaki nadmiernego zużycia, należy zwrócić się do stacji obsługi. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

Samochód został fabrycznie wyposażony w opony radialne. Producent zaleca stosowanie przy wymianie opon radialnych tego samego rozmiaru, o tym samym profilu, trwałości bieżnika, zakresie temperatur i zakresie prędkości, co opony oryginalne.

PRZESTROGA Stosowanie opon innego rozmiaru niż oryginalne może powodować ich nieprawidłową współpracę z podzespołami samochodu oraz prowadzić do uszkodzenia samochodu i samych opon.

Koła i opony

Opony montowane fabrycznie są idealnie dopasowane do samochodu oraz zapewniają optymalny komfort jazdy, trwałość bieżnika i osiągi. PR ...

Wskaźniki zużycia opony

Należy regularnie sprawdzać głębokość bieżnika, wykorzystując do tego celu wskaźniki zużycia opony. Ich umiejscowienie wskazuj& ...

Zobacz tez:

Podłączanie urządzeń zewnętrznych do gniazda AUX
Aby skorzystać z gniazda AUX, należy podłączyć przenośny odtwarzacz audio, nacisnąć przycisk "MEDIA" lub wybrać pozycję "AUX" lub "A/V" na ekranie "èródło". Podłączanie przenośnego odtwarzacza audio Ekran gł ...

Uwagi ogólne
W czasie przeglądów lub obsług zawsze należy unikać przypadkowego skaleczenia lub urazu oraz możliwości uszkodzenia pojazdu. Zawsze należy przestrzegać następujących, podstawowych zaleceń:  Parkować na płaskim, r& ...

Korzystanie z urządzenia USB do przenoszenia zdjęć
Po podłączeniu urządzenia z pamięcią USB można wyświetlać zdję- cia na wyświetlaczu systemu audio z ekranem. Ekran "Zdjęcie z USB" Przejść do ekranu "Zdjęcie z USB": Przycisk "MENU"  "Informacje" "Zdjęcie z USB1" ...

Categorie