Chevrolet Lacetti: Wskaźniki zużycia opony

Chevrolet Lacetti –> Obsługa techniczna i pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Wskaźniki zużycia opony

Należy regularnie sprawdzać głębokość bieżnika, wykorzystując do tego celu wskaźniki zużycia opony. Ich umiejscowienie wskazują oznaczenia na boku opony.

PRZESTROGA
  •  Nie jeździć ze zużytymi lub uszkodzonymi oponami.

Grozi to utratą panowania nad samochodem ikolizją, awkonsekw encji obrażeniami ciała i uszkodzeniem samochodu lub innego mienia.

Opony należy wymienić, gdy wskaźniki zużycia staną się widoczne. Ma to miejsce, gdy głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm lub mniej.

PORADA Zużyte opony muszą zostać poddane utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

WskaŸniki zu¿ycia opony


Obsługa okresowa

OSTRZEŻENIE  Nie obciążać nadmiernie samochodu.  Zawsze utrzymywać odpowiednie ciśnienie powietrza w oponach.  C ...

Zamiana opon miejscami

Opony przednie i tylne podlegają innym obciążeniom i mogą zużywać się nierównomiernie. Przednie opony zwykle zużywają si ...

Zobacz tez:

Korektor ustawiania reflektorów
Działa, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR i włączone są światła mijania. Gdy samochód jest obciążony, obniża się z tyłu, powodując podniesienie wiązki świetlnej. ...

Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM
Zmiana kolejności na liście stacji Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przełączania na odbiór komunikatów drogowych wmomencie odebrania ich sygnału Gdy funkcja odbioru komunikatów drogowych jest włą ...

Przyciski sterujące systemu audio z ekranem
Poniższa ilustracja dotyczy wersji z kierownicą po lewej stronie. W wersjach z kierownicą po prawej stronie rozmieszczenie przycisków i ich kształty mogą być nieco inne. Wysuwanie płyty. Otwór na płytę Wyświetlanie ekran ...

Categorie