Chevrolet Lacetti: Wskaźniki zużycia opony

Chevrolet Lacetti –> Obsługa techniczna i pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Wskaźniki zużycia opony

Należy regularnie sprawdzać głębokość bieżnika, wykorzystując do tego celu wskaźniki zużycia opony. Ich umiejscowienie wskazują oznaczenia na boku opony.

PRZESTROGA
  •  Nie jeździć ze zużytymi lub uszkodzonymi oponami.

Grozi to utratą panowania nad samochodem ikolizją, awkonsekw encji obrażeniami ciała i uszkodzeniem samochodu lub innego mienia.

Opony należy wymienić, gdy wskaźniki zużycia staną się widoczne. Ma to miejsce, gdy głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm lub mniej.

PORADA Zużyte opony muszą zostać poddane utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

WskaŸniki zu¿ycia opony


Obsługa okresowa

OSTRZEŻENIE  Nie obciążać nadmiernie samochodu.  Zawsze utrzymywać odpowiednie ciśnienie powietrza w oponach.  C ...

Zamiana opon miejscami

Opony przednie i tylne podlegają innym obciążeniom i mogą zużywać się nierównomiernie. Przednie opony zwykle zużywają si ...

Zobacz tez:

Elementy sterowania
Przycisk , odblokowujący odłączany panel przedni.  Długie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie urządzenia. Krótkie naciśnięcie: wyciszanie dźwięku.  Regulacja głośności. &nbs ...

Silnik QG
 Dźwignię regulacji nagrzewnicy lub klimatyzacji ustawić w położeniu najwyższej temperatury.  Poluzować zacisk dolnego przewodu chłodnicy i zdjąć przewód z króćca chłodnicy.  Odkręcić ko ...

Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy
Opisana poniżej procedura postępowania umożliwia uruchomienie hybrydowego układu napędowego w przypadku, gdy akumulator 12-woltowy ulegnie rozładowaniu. W razie potrzeby można zwrócić się o pomoc do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lu ...

Categorie