Chevrolet Lacetti: Pielęgnacja i czyszczenie wnętrza

Chevrolet Lacetti –> Obsługa techniczna i pielęgnacja samochodu –> Pielęgnacja samochodu –> Pielęgnacja i czyszczenie wnętrza

PRZESTROGA
  •  Przy czyszczeniu wnętrza i tapicerki samochodu stosować odpowiednie techniki i środki czyszczące.

Zlekceważenie tego zalecenia, zwłaszcza przy pierwszym czyszczeniu, może spowodować powstawanie zacieków, smug i trwałych plam.

Powstałe szkody mogą być nieodwracalne

Bardzo istotne jest stosowanie przy czyszczeniu wnętrza i nadwozia samochodu odpowiednich technik i środków czyszczących.

Do usuwania kurzu i nietrwałych zabrudzeń z tapicerki należy używać odkurzacza lub szczotki z miękkim włosiem.

Powierzchnie winylowe i skórzane przecierać regularnie czystą, wilgotną ściereczką.

Zwykłe zabrudzenia i plamy usuwać odpowiednimi środkami czyszczącymi.

PRZESTROGA Jeśli przednie fotele wyposażone są wboczne poduszki powietrzne:
  •  Nie nasączać obić foteli środkami do czyszczenia tapicerki.
  •  Do czyszczenia obić foteli nie używać rozpuszczalników chemicznych ani silnych detergentów.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować zanieczyszczenie modułów bocznych poduszek powietrznych substancjami chemicznymi, co może mieć wpływ na ich sprawność wrazie kolizji.

Dbałość o pasy bezpieczeństwa

PRZESTROGA Pasy bezpieczeństwa spełniają swoje zadanie tylko jeśli są utrzymywane wodpow iednim stanie.

Pasy bezpieczeństwa powinny być zawsze czyste i suche. Należy unikać zanieczyszczenia taśm pasów środkami nadającymi połysk, olejami i chemikaliami, a zwłaszcza elektrolitem z akumulatora, wybielaczami czy barwnikami.

Substancje takie mogą zmniejszać wytrzymałość taśm pasów.

Okresowo sprawdzać wszystkie elementy systemu pasów bezpieczeństwa. Bezzwłocznie wymieniać uszkodzone pasy lub ich elementy.

Wymiany wymagają pasy bezpieczeństwa, które zostały rozciągnięte w wyniku wypadku, nawet jeśli takie uszkodzenie nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. Zamienne pasy bezpieczeństwa muszą być fabrycznie nowe.

Producent zaleca wymianę całego zespołu pasów bezpieczeństwa po każdej kolizji. Wymiana nie jest konieczna, jeśli stacja obsługi stwierdzi brak uszkodzeń i sprawność wszystkich elementów.

Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

Środki czyszcz´ce

Przy stosowaniu środków czyszczących lub innych chemikaliów do czyszczenia nadwozia lub wnętrza samochodu należy stosować się do zale ...

Powierzchnie szklane

PRZESTROGA Ścierne środki czyszczące mogą powodować zarysowanie szkła i uszkodzenie nadrukowanego uzwojenia grzejnego tylnej szyby. ...

Zobacz tez:

Przyciski sterujące
Na panelu Radioodtwarzacza / Blueotooth można nacisnąć:  przycisk "MENU", aby wejść do głównego menu,  przycisk "MODE", aby wybrać wyświetlanie informacji w trybie "Pełnoekranowym" lub " ...

Jazda ekonomiczna
Zużycie paliwa zależy w dużej mierze od stylu jazdy. Sposób, miejsce i czas jazdy wpływają na liczbę kilometrów przejechanych na jednym litrze paliwa. W celu optymalizacji zużycia paliwa:  Przyspieszać powoli.  Unikać ...

Zalecenia ogólne
Gdy żarówka nie świeci się, przed jej wymianą należy sprawdzić, czy nie jest przepalony odnośny bezpiecznik: rozmieszczenie bezpieczników podane jest w rozdziale "Wymiana bezpieczników"; przed wymianą żarówki nale& ...

Categorie