Chevrolet Lacetti: Zmiana koła

Chevrolet Lacetti –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Zmiana koła

W przypadku przebicia opony należy zmienić koło, przestrzegając poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Zalecenia bezpieczeństwa przy zmianie koła

 1.  Włączyć światła awaryjne.
 2.  Zjechać z drogi w bezpieczne miejsce, z dala od ruchu drogowego.
 3.  Zaparkować samochód na płaskim i twardym podłożu. Patrz hasło indeksu "PARKOWANIE SAMOCHODU".
 4.  Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
 5.  Zaciągnąć hamulec postojowy.
 6.  Nakazać wszystkim pasażerom opuszczenie samochodu i pozostanie w bezpiecznym miejscu.
 7.  Zablokować koło znajdujące się po przekątnej od zmienianego, podkładając za nim i przed nim kliny, drewniane kloce lub kamienie.

Nieprzestrzeganie podanych zaleceń może spowodować obsunięcie się samochodu z podnośnika, a w konsekwencji doprowadzić do odniesienia poważnych obrażeń ciała.

Zmiana koła

 1.  Wyjąć podnośnik, narzędzia do zmiany koła i koło zapasowe ze schowka w bagażniku.
 2.  Za pomocą klucza do kół lub śrubokrętu z płaską końcówką podważyć osłonę ozdobną koła (jeśli znajduje się na wyposażeniu).
 3.  Za pomocą klucza do kół poluzować śruby koła o jeden obrót.
PRZESTROGA Nie odkręcać śrub do momentu uniesienia koła nad podłoże.

Zmiana koła


 1. Włożyć uchwyt w zaczep podnośnika, a drugi koniec włożyć w otwór w rękojeści klucza do kół.
 2.  Obrócić uchwyt podnośnika w prawo w celu lekkiego uniesienia wspornika.
 3.  Usytuować podnośnik zgodnie z poniższym rysunkiem. Z przodu i z tyłu samochodu, pod drzwiami, znajdują się specjalne wycięcia do przyłożenia podnośnika.
 4.  Ustawić podnośnik pionowo przy przednim lub tylnym wycięciu, obok zmienianego koła.
PRZESTROGA Nie próbować unieść samochodu, dopóki podnośnik nie znajdzie się w prawidłowej, stabilnej pozycji.

Zmiana koła


 1. Obracając uchwyt podnośnika w prawo, unieść samochód w taki sposób, aby wspornik wszedł w odpowiednie wycięcie, a koło znajdowało się na wysokości ok. 3 cm nad podłożem.
PRZESTROGA
 •  W trakcie unoszenia samochodu kontrolować prawidłowe ustawienie podnośnika.

 

UWAGA Nie podnosić samochodu na wysokość większą niż niezbędna do zmiany koła.

Zmiana koła


OSTRZEŻENIE
 •  Nie wsuwać się pod samochód wsparty na podnośniku ani nie uruchamiać silnika.

Samochód może obsunąć się z podnośnika, co grozi poważnymi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią.

 1. Wykręcić śruby mocujące koło, obracając je w lewo.
 2.  Zdjąć koło z oponą.
 3.  Założyć koło zapasowe na piastę koła.
PRZESTROGA
 • Nie pokrywać śrub mocujących koło smarem ani olejem.
 • Używać właściwych śrub.
 • Za pomocą klucza do kół wchodzącego wskład zestawu narzędzi samochodowych mocno dokręcić śruby mocujące koło.
 • Jak najszybciej przekazać samochód do stacji obsługi wcelu dokręcenia śrub i nakrętek zgodnie ze specyfikacjami producenta. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

W przypadku nieprawidłowego dokręcenia śruby mogą się poluzować.

 1. Założyć i lekko dokręcić śruby mocujące koło, obracając je w prawo.
 2. . Obracając uchwyt podnośnika w lewo opuścić samochód.
 3.  Mocno dokręcić śruby momentem 120 Nm, w kolejności na krzyż; 1 → 2 → 3 → 4 (patrz rys. poniżej).
OSTRZEŻENIE Do zamocowania koła używać odpowiednich nakrętek lub śrub, dokręcanych właściwym momentem.

Stosowanie nieodpowiednich części lub niewłaściwe dokręcenie śrub może spowodować obluzowanie się koła podczas jazdy.

Zmiana koła


 1. Osłonę koła należy zabezpieczyć w przestrzeni bagażowej do momentu wymiany koła dojazdowego na koło standardowe.
PRZESTROGA Nie zakładać osłony piasty koła na dojazdowe koło zapasowe.

Może to spowodować uszkodzenie osłony lub samego koła.

 1. Schować i zamocować podnośnik, narzędzia oraz koło z przebitą oponą w miejscach do tego przeznaczonych.
OSTRZEŻENIE Nie trzymać podnośnika i narzędzi w kabinie samochodu.

W razie gwałtownego hamowania lub kolizji niezamocowane przedmioty mogą przemieszczać się w kabinie w sposób niekontrolowany, powodując obrażenia ciała.

 

PORADA Koło dojazdowe można stosować wyłącznie krótkoterminowo.

Należy jak najszybciej wymienić koło dojazdowe na standardowe.

 

PRZESTROGA Podczas korzystania z podnośnika samochód może utracić stabilność lub poruszyć się, co może doprowadzić do jego uszkodzenia i spowodować obrażenia ciała.
 •  Używać podnośnika dostarczonego wraz z samochodem, ustawiając go w odpowiednim położeniu.
 •  Przy unoszeniu samochodu podnośnik powinien stać prostopadle do podłoża.
 •  Nie kłaść się pod uniesionym samochodem.
 •  Nie uruchamiać silnika uniesionego samochodu.
 •  Przed uniesieniem samochodu nakazać wszystkim pasażerom jego opuszczenie oraz pozostanie z dala od samochodu i ruchu drogowego.
 •  Używać podnośnika wyłącznie do zmiany kół.
 •  Nie unosić samochodu stojącego na pochyłej lub śliskiej nawierzchni.
 •  Używać wycięcia do przyłożenia podnośnika, które znajduje się najbliżej zmienianego koła.
 •  Zablokować koło znajdujące się po przekątnej od zmienianego.
 • Przed użyciem podnośnika zaciągnąć hamulec postojowy i włączyć pierwszy lub wsteczny bieg (manualna skrzynia biegów) albo ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P (automatyczna skrzynia biegów).
 •  Nie zmieniać koła wpobliżu drogi, na której odbywa się ruch kołowy.

 

PRZESTROGA W przypadku braku odpowiednich warunków do prawidłowego i bezpiecznego użycia podnośnika zwrócić się do stacji obsługi lub pomocy drogowej.

Koło zapasowe, podnośnik i narzędzia samochodowe

Koło zapasowe, podnośnik i narzędzia przechowywane są w bagażniku. OSTRZEŻENIE Przechowywać podnośnik, koło zapasowe ora ...

Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

PRZESTROGA  Nie uruchamiać silnika przez pchanie lub holowanie samochodu. Może to spowodować uszkodzenie katalizatora i automatycznej s ...

Zobacz tez:

Programowanie prędkości samochodu (tryb kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu)
Przyciskiem "ON-OFF" włączyć układ aktywnej kontroli prędkości jazdy. Pojawi się lampka kontrolna układu automatycznego utrzymywania prędkości jazdy. Kolejne naciśnięcie wyłącza układ. Przyspieszy&# ...

Wprowadzanie znaków
Tryb wprowadzania danych Litery i cyfry wprowadzane są przy użyciu ekranu. Obracając sterownik, należy wybrać żądany znak, a nast ępnie nacisnąć sterownik, aby go wprowadzić. Gdy świeci się wskaśnik, moż- na do ...

Lakier
Lakier nie tylko spełnia funkcję estetyczną, ale też ochronną blachy. W przypadku otarć lub pojawienia się głębokich rys, zaleca się natychmiast wykonanie koniecznych zaprawek, aby uniknąć powstania korozji. Do zaprawek lakierniczych ...

Categorie