Lexus CT200h: Środki ostrożności dotyczące wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu

Lexus CT200h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu –> Środki ostrożności dotyczące wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu

Obszar wyświetlany na ekranie

Obszar wyświetlany na ekranie


Wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu wyświetla obraz z kamery umieszczonej w obrębie tylnego zderzaka samochodu.

Regulacja parametrów obrazu wyświetlanego na ekranie przez wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu.

Kamera wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu

Kamera wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu


Kamera wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu znajduje się powyżej tablicy rejestracyjnej.

Obsługa kamery

Zabrudzenie obiektywu kamery powoduje zakłócenie przekazywanego obrazu. Krople wody, śnieg czy błoto przywierające do obiektywu należy zmyć wodą, a następnie wytrzeć miękką szmatką. Silnie zabrudzony obiektyw należy umyć łagodnym środkiem zmywającym i spłukać wodą.

Rozbieżności pomiędzy obrazem na ekranie a rzeczywistą sytuacją

Mimo że linie dystansowe i obrysowe wydają się równoległe do linii rozdzielających stanowiska parkingowe, w rzeczywistości może tak nie być. Należy to sprawdzić wzrokowo.

Odległości pomiędzy liniami obrysowymi a liniami rozdzielającymi stanowisko parkingowe, które wydają się jednakowe, w rzeczywistości mogą być różne. Należy to sprawdzić wzrokowo.

Linie dystansowe odnoszą się do poziomego podłoża. W opisanych dalej sytuacjach istnieje pewien margines błędu pomiędzy obrazem linii prowadzących na ekranie a rzeczywistymi odległościami i kierunkami na drodze.

Gdy podłoże za samochodem gwałtownie się wznosi


Linie dystansowe są bliżej samochodu niż wynikałoby to z rzeczywistej odległości. Z tego powodu pokazywane obiekty wydają się być dalej, niż są w rzeczywistości.

Innymi słowy istnieje pewien margines błędu pomiędzy obrazem linii prowadzących na ekranie a rzeczywistymi odległościami i kierunkami na drodze.

Gdy podłoże za samochodem gwałtownie opada


Linie dystansowe są dalej od samochodu niż wynikałoby to z rzeczywistej odległości. Z tego powodu pokazywane obiekty wydają się być bliżej, niż są w rzeczywistości.

Innymi słowy istnieje pewien margines błędu pomiędzy obrazem linii prowadzących na ekranie a rzeczywistymi odległościami i kierunkami na drodze.

Gdy samochód jest przechylony


Gdy ze względu na liczbę pasażerów lub sposób rozmieszczenia przewożonego ładunku nadwozie samochodu jest przechylone w którąkolwiek stronę, występuje pewna rozbieżność pomiędzy obrazem linii prowadzących na ekranie a rzeczywistymi odległościami i kierunkami na drodze.

Przy zbliżaniu się do obiektów o zróżnicowanej formie przestrzennej

Linie dystansowe odnoszą się do obiektów o płaskich powierzchniach (na przykład jezdni). Nie jest możliwe precyzyjne określenie położenia obiektów o zróżnicowanej formie przestrzennej (na przykład pojazdów) z użyciem tylko linii dystansowych. Przy zbliżaniu się do obiektu o zróż- nicowanej formie przestrzennej (np. platformy samochodu ciężarowego) należy zachować opisane poniżej środki ostrożności.

Linie obrysowe samochodu


Sprawdzić wzrokowo otoczenie samochodu i przestrzeń za nim. W sytuacji przedstawionej na ilustracji z obrazu na ekranie wynika, że samochód ciężarowy jest poza liniami obrysowymi i kolizja z nim nie grozi. Jednak w rzeczywistości linie obrysowe mogą przechodzić pod jego tylną czę- ścią. W rezultacie wykonanie manewru cofania według linii obrysowych widocznych na ekranie grozi kolizją z samochodem ciężarowym.

Linie dystansowe


Sprawdzić wzrokowo otoczenie samochodu i przestrzeń za nim. Z obrazu na ekranie wynika, że samochód ciężarowy nie wystaje poza punkt 2 . Natomiast w rzeczywistości po osiągnięciu punktu  1 nastąpi kolizja z samochodem cię- żarowym. Z obrazu na ekranie wynika, że 1  jest najbli- żej, a  3 najdalej. Natomiast w rzeczywistości odległość do 1 i  3 jest taka sama, a 2 znajduje się dalej niż 1  i 3 .

Korzystanie z wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu

Opis ekranu Ekran wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu pojawia się po przestawieniu dświgni przekładni napędowej w poło- ż ...

Ważne informacje

W razie podejrzenia nieprawidłowości W razie stwierdzenia któregokolwiek z opisanych poniżej objawów należy sprawdzić prawdopodobne przyczy ...

Zobacz tez:

Komora silnikowa
Zbiornik wyrównawczy w układzie chłodzenia silnika Miarka poziomu oleju silnikowego Korek wlewu oleju do silnika Zbiornik wyrównawczy w układzie chłodzenia sterownika mocy Skrzynka bezpieczników Chłodnica Skraplacz Elektryc ...

Przekroczenie zaprogramowanej prędkości
Przekroczenie prędkości, wymuszone lub nie, powoduje miganie prędkości na wyświetlaczu. Powrót do zaprogramowanej prędkości poprzez wymuszone lub niewymuszone zmniejszenie prędkości pojazdu automatycznie anuluje miganie. Wyjście z trybu ...

Lusterko wsteczne wewnętrzne
Wyposażone jest w urządzenie zabezpieczające, które odłącza je w przypadku gwałtownego kontaktu z pasażerem. Posługując się dźwignią A można wyregulować lusterko w dwóch różnych położeniac ...

Categorie