Lexus CT200h: Środki ostrożności dotyczące wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu

Lexus CT200h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu –> Środki ostrożności dotyczące wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu

Obszar wyświetlany na ekranie

Obszar wyświetlany na ekranie


Wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu wyświetla obraz z kamery umieszczonej w obrębie tylnego zderzaka samochodu.

Regulacja parametrów obrazu wyświetlanego na ekranie przez wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu.

Kamera wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu

Kamera wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu


Kamera wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu znajduje się powyżej tablicy rejestracyjnej.

Obsługa kamery

Zabrudzenie obiektywu kamery powoduje zakłócenie przekazywanego obrazu. Krople wody, śnieg czy błoto przywierające do obiektywu należy zmyć wodą, a następnie wytrzeć miękką szmatką. Silnie zabrudzony obiektyw należy umyć łagodnym środkiem zmywającym i spłukać wodą.

Rozbieżności pomiędzy obrazem na ekranie a rzeczywistą sytuacją

Mimo że linie dystansowe i obrysowe wydają się równoległe do linii rozdzielających stanowiska parkingowe, w rzeczywistości może tak nie być. Należy to sprawdzić wzrokowo.

Odległości pomiędzy liniami obrysowymi a liniami rozdzielającymi stanowisko parkingowe, które wydają się jednakowe, w rzeczywistości mogą być różne. Należy to sprawdzić wzrokowo.

Linie dystansowe odnoszą się do poziomego podłoża. W opisanych dalej sytuacjach istnieje pewien margines błędu pomiędzy obrazem linii prowadzących na ekranie a rzeczywistymi odległościami i kierunkami na drodze.

Gdy podłoże za samochodem gwałtownie się wznosi


Linie dystansowe są bliżej samochodu niż wynikałoby to z rzeczywistej odległości. Z tego powodu pokazywane obiekty wydają się być dalej, niż są w rzeczywistości.

Innymi słowy istnieje pewien margines błędu pomiędzy obrazem linii prowadzących na ekranie a rzeczywistymi odległościami i kierunkami na drodze.

Gdy podłoże za samochodem gwałtownie opada


Linie dystansowe są dalej od samochodu niż wynikałoby to z rzeczywistej odległości. Z tego powodu pokazywane obiekty wydają się być bliżej, niż są w rzeczywistości.

Innymi słowy istnieje pewien margines błędu pomiędzy obrazem linii prowadzących na ekranie a rzeczywistymi odległościami i kierunkami na drodze.

Gdy samochód jest przechylony


Gdy ze względu na liczbę pasażerów lub sposób rozmieszczenia przewożonego ładunku nadwozie samochodu jest przechylone w którąkolwiek stronę, występuje pewna rozbieżność pomiędzy obrazem linii prowadzących na ekranie a rzeczywistymi odległościami i kierunkami na drodze.

Przy zbliżaniu się do obiektów o zróżnicowanej formie przestrzennej

Linie dystansowe odnoszą się do obiektów o płaskich powierzchniach (na przykład jezdni). Nie jest możliwe precyzyjne określenie położenia obiektów o zróżnicowanej formie przestrzennej (na przykład pojazdów) z użyciem tylko linii dystansowych. Przy zbliżaniu się do obiektu o zróż- nicowanej formie przestrzennej (np. platformy samochodu ciężarowego) należy zachować opisane poniżej środki ostrożności.

Linie obrysowe samochodu


Sprawdzić wzrokowo otoczenie samochodu i przestrzeń za nim. W sytuacji przedstawionej na ilustracji z obrazu na ekranie wynika, że samochód ciężarowy jest poza liniami obrysowymi i kolizja z nim nie grozi. Jednak w rzeczywistości linie obrysowe mogą przechodzić pod jego tylną czę- ścią. W rezultacie wykonanie manewru cofania według linii obrysowych widocznych na ekranie grozi kolizją z samochodem ciężarowym.

Linie dystansowe


Sprawdzić wzrokowo otoczenie samochodu i przestrzeń za nim. Z obrazu na ekranie wynika, że samochód ciężarowy nie wystaje poza punkt 2 . Natomiast w rzeczywistości po osiągnięciu punktu  1 nastąpi kolizja z samochodem cię- żarowym. Z obrazu na ekranie wynika, że 1  jest najbli- żej, a  3 najdalej. Natomiast w rzeczywistości odległość do 1 i  3 jest taka sama, a 2 znajduje się dalej niż 1  i 3 .

Korzystanie z wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu

Opis ekranu Ekran wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu pojawia się po przestawieniu dświgni przekładni napędowej w poło- ż ...

Ważne informacje

W razie podejrzenia nieprawidłowości W razie stwierdzenia któregokolwiek z opisanych poniżej objawów należy sprawdzić prawdopodobne przyczy ...

Zobacz tez:

Dźwignia zmiany biegów
R. Bieg wsteczny.  Wcisnąć pedał hamulca, a następnie przesunąć dźwignię zmiany biegów do przodu, aby wybrać to położenie. N. Luz.  Nacisnąć pedał hamulca, wybrać to położenie, ...

Opis ogólny
Układ w pełni automatycznej regulacji temperatury (FATC) samoczynnie kontroluje temperaturę wewnętrzną. Wybrana temperatura zostaje osiągnięta po ustawieniu trybu AUTO. Temperatura regulowana jest sygnałem czujnika temperatury wewnętrznej, czujnik ...

Podświetlenie tablicy rejestracyjnej
W celu dokonania wymiany żarówki należy: nacisnąć w punkcie pokazanym strzałką i wyjąć zespół klosza A-rys. 27; wymienić żarówkę rys. 28 po odłączeniu jej od bocznych styków, sprawdzaj ...

Categorie