Lexus CT200h: Ważne informacje

Lexus CT200h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu –> Ważne informacje

W razie podejrzenia nieprawidłowości

W razie stwierdzenia któregokolwiek z opisanych poniżej objawów należy sprawdzić prawdopodobne przyczyny, wykonać zalecane działania naprawcze i zweryfikować ich skuteczność.

Jeżeli mimo wykonania zalecanych działań objaw nie ustąpi, zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Prawdopodobna przyczyna Działanie
Nieczytelny obraz
 • Samochód znajduje się w ciemnym miejscu
 • Temperatura w okolicach obiektywu jest bardzo wysoka lub bardzo niska
 • Temperatura zewnętrzna jest niska
 • Obiektyw pokryty jest kroplami wody
 • Wysoka wilgotność powietrza lub pada deszcz
 • Do obiektywu przywarło obce ciało (np. śnieg lub błoto)
 • Zarysowany obiektyw
 • Światło słoneczne lub blask świateł głównych innego samochodu wpada bezpośrednio w obiektyw.
 • Samochód jest oświetlony lampami jarzeniowymi, sodowymi, rtęciowymi itp.
Opisane przyczyny nie oznaczają usterki.

Podczas cofania wzrokowo kontrolować otoczenie samochodu. (Gdy niekorzystne warunki ulegną poprawie, można ponownie korzystać z układu.) Regulacja parametrów obrazu wyświetlanego na ekranie przez wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu.

Niewyraśny obraz
Zabrudzony obiektyw kamery lub przywierają do niego obce ciała (np. krople deszczu, śnieg, błoto). Przemyć obiektyw kamery wodą i wytrzeć do czysta miękką szmatką. Uporczywe zabrudzenia zmywać wodą z łagodnym mydłem.
Przesunięty obraz
Nastąpiło silne uderzenie w kamerę lub jej okolice. W takiej sytuacji należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.
Znacznie przesunięte linie prowadzące
Nieprawidłowe ustawienie kamery. W takiej sytuacji należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.
 • Samochód jest przechylony (np. w wyniku dużego obciążenia samochodu, ciśnienie w oponach jest niskie, np. z powodu przebicia opony itp.).
 • Samochód znajduje się na wzniesieniu.
Opisane przyczyny nie oznaczają usterki.

Podczas cofania należy wzrokowo kontrolować otoczenie samochodu.


Zalecenia przy korzystaniu z wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu

Wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu stanowi uzupełnienie podstawowego wyposażenia i ma na celu wspomagać kierowcę podczas cofania.

Podczas cofania należy najpierw skontrolować wzrokowo obszar za samochodem i wokół niego, a dopiero w drugiej kolejności rozpocząć sam manewr.

Należy przestrzegać podanych środków ostrożności, aby nie spowodować wypadku, w wyniku którego mogłoby dojść do śmierci lub poważnych obra- żeń ciała.

Przy niskiej temperaturze otoczenia wyświetlany obraz może być mało wyraśny i ciemny. Przy przemieszczaniu się samochodu obraz na ekranie może być zniekształcony lub nieczytelny. Przed przystąpieniem do manewrowania należy zawsze wzrokowo kontrolować sytuację wokół samochodu, zarówno patrząc przez szyby, jak i korzystając z lusterek wstecznych.

Po zmianie rozmiaru opon może ulec zmianie położenie wyświetlanych na ekranie linii pomocniczych.

Wkamerze zastosowany jest specjalny rodzaj obiektywu. Odległości pomię- dzy widocznymi na ekranie obiektami i pieszymi mogą nie odzwierciedlać precyzyjnie rzeczywistego stanu.


Obsługa kamery

Wopisanych poniżej sytuacjach lub w razie nieprzestrzegania poniższych zaleceń wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu może nie działać prawidłowo.

Nie narażać kamery na uderzenia, ponieważ grozi to jej uszkodzeniem.

W takiej sytuacji należy jak najszybciej zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Środki ostrożności dotyczące wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu

Obszar wyświetlany na ekranie Wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu wyświetla obraz z kamery umieszczonej w obrębie tylnego zderzaka sa ...

Przełącznik wyboru trybu jazdy

Można wybierać spośród dostępnych trybów jazdy celem dostosowania się do warunków drogowych. Normalny tryb jazdy Tryb jazdy eko ...

Zobacz tez:

Tylna lampa sufitowa (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)
W celu dokonania wymiany żarówki należy: nacisnąć w punktach pokazanych strzałkami i wyjąć lampę D-rys. 31; otworzyć pokrywę zabezpieczającą E-rys. 32; wymienić żarówkę F-rys. 32 po odłącze ...

Światła pozycyjne
Wymiana żarówki  Otworzyć pokrywę silnika.  Wyjąć zespół reflektora.  Zdjąć osłonę reflektora.  Wyciągnąć oprawkę żarówki znajdującą się obok żaró ...

Elementy z tworzywa
Zaleca się czyścić elementy wewnętrzne z tworzywa sztucznego szmatką zwilżoną roztworem wody i detergentu bez środków ciernych. W celu usunięcia plam tłustych lub trwałych należy używać produktów specyficznych d ...

Categorie