Lexus CT200h: Ważne informacje

Lexus CT200h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu –> Ważne informacje

W razie podejrzenia nieprawidłowości

W razie stwierdzenia któregokolwiek z opisanych poniżej objawów należy sprawdzić prawdopodobne przyczyny, wykonać zalecane działania naprawcze i zweryfikować ich skuteczność.

Jeżeli mimo wykonania zalecanych działań objaw nie ustąpi, zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Prawdopodobna przyczyna Działanie
Nieczytelny obraz
 • Samochód znajduje się w ciemnym miejscu
 • Temperatura w okolicach obiektywu jest bardzo wysoka lub bardzo niska
 • Temperatura zewnętrzna jest niska
 • Obiektyw pokryty jest kroplami wody
 • Wysoka wilgotność powietrza lub pada deszcz
 • Do obiektywu przywarło obce ciało (np. śnieg lub błoto)
 • Zarysowany obiektyw
 • Światło słoneczne lub blask świateł głównych innego samochodu wpada bezpośrednio w obiektyw.
 • Samochód jest oświetlony lampami jarzeniowymi, sodowymi, rtęciowymi itp.
Opisane przyczyny nie oznaczają usterki.

Podczas cofania wzrokowo kontrolować otoczenie samochodu. (Gdy niekorzystne warunki ulegną poprawie, można ponownie korzystać z układu.) Regulacja parametrów obrazu wyświetlanego na ekranie przez wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu.

Niewyraśny obraz
Zabrudzony obiektyw kamery lub przywierają do niego obce ciała (np. krople deszczu, śnieg, błoto). Przemyć obiektyw kamery wodą i wytrzeć do czysta miękką szmatką. Uporczywe zabrudzenia zmywać wodą z łagodnym mydłem.
Przesunięty obraz
Nastąpiło silne uderzenie w kamerę lub jej okolice. W takiej sytuacji należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.
Znacznie przesunięte linie prowadzące
Nieprawidłowe ustawienie kamery. W takiej sytuacji należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.
 • Samochód jest przechylony (np. w wyniku dużego obciążenia samochodu, ciśnienie w oponach jest niskie, np. z powodu przebicia opony itp.).
 • Samochód znajduje się na wzniesieniu.
Opisane przyczyny nie oznaczają usterki.

Podczas cofania należy wzrokowo kontrolować otoczenie samochodu.


Zalecenia przy korzystaniu z wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu

Wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu stanowi uzupełnienie podstawowego wyposażenia i ma na celu wspomagać kierowcę podczas cofania.

Podczas cofania należy najpierw skontrolować wzrokowo obszar za samochodem i wokół niego, a dopiero w drugiej kolejności rozpocząć sam manewr.

Należy przestrzegać podanych środków ostrożności, aby nie spowodować wypadku, w wyniku którego mogłoby dojść do śmierci lub poważnych obra- żeń ciała.

Przy niskiej temperaturze otoczenia wyświetlany obraz może być mało wyraśny i ciemny. Przy przemieszczaniu się samochodu obraz na ekranie może być zniekształcony lub nieczytelny. Przed przystąpieniem do manewrowania należy zawsze wzrokowo kontrolować sytuację wokół samochodu, zarówno patrząc przez szyby, jak i korzystając z lusterek wstecznych.

Po zmianie rozmiaru opon może ulec zmianie położenie wyświetlanych na ekranie linii pomocniczych.

Wkamerze zastosowany jest specjalny rodzaj obiektywu. Odległości pomię- dzy widocznymi na ekranie obiektami i pieszymi mogą nie odzwierciedlać precyzyjnie rzeczywistego stanu.


Obsługa kamery

Wopisanych poniżej sytuacjach lub w razie nieprzestrzegania poniższych zaleceń wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu może nie działać prawidłowo.

Nie narażać kamery na uderzenia, ponieważ grozi to jej uszkodzeniem.

W takiej sytuacji należy jak najszybciej zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Środki ostrożności dotyczące wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu

Obszar wyświetlany na ekranie Wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu wyświetla obraz z kamery umieszczonej w obrębie tylnego zderzaka sa ...

Przełącznik wyboru trybu jazdy

Można wybierać spośród dostępnych trybów jazdy celem dostosowania się do warunków drogowych. Normalny tryb jazdy Tryb jazdy eko ...

Zobacz tez:

Przycisk sterujący funkcji trip
Przycisk TRIP, umieszczony na dźwigni prawej, umożliwia, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w pozycji MAR, dostęp do wskazań wielkości opisanych wcześniej, a także wyzerowanie w celu rozpoczęcia nowej podróży ...

Włącznik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej
Przekręcając włącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, uruchamia się przerywaną pracę wycieraczki. Przy dalszym obrocie pracę ciągłą. Popchnięcie dźwigni od siebie uruchamia pracę spryskiwacza i wycieraczki. UW ...

Regulacja oparcia fotela
Do regulacji pochylenia oparcia fotela służy pokrętło znajdujące się po zewnętrznej stronie oparcia. OSTRZEŻENIE  Nie regulować oparcia fotela kierowcy podczas jazdy. Kierowca może wówczas stracić panowani ...

Categorie