Lexus CT200h: Chłodnica i skraplacz

Lexus CT200h –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynności serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Komora silnikowa –> Chłodnica i skraplacz

Należy sprawdzać stan chłodnicy i skraplacza oraz usuwać z nich jakiekolwiek zabrudzenia.

Jeżeli którykolwiek z tych elementów ulegnie silnemu zabrudzeniu, a także wrazie braku pewności co do jego stanu, należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu w celu sprawdzenia.


Gdy hybrydowy układ napędowy jest gorący

Nie należy dotykać chłodnicy ani skraplacza, ponieważ grozi to poważnymi obrażeniami ciała, takimi jak np. poparzenie.

Gdy pracują elektryczne wentylatory chłodnicy

Nie dotykać niczego w komorze silnikowej.

Elektryczne wentylatory chłodnicy mogą pracować do około 3 minut po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego.

Gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ON, elektrycznie napędzany wentylator chłodnicy może samoczynnie ruszyć, jeżeli włączony jest układ klimatyzacji i/lub temperatura płynu chłodzącego jest wysoka. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności serwisowych w pobliżu wentylatorów chłodnicy lub osłony chłodnicy należy sprawdzić, czy przyciskiem rozruchu został wybrany stan wyłączony.

Płyn w układzie chłodzenia

Gdy hybrydowy układ napędowy jest zimny, poziom płynu powinien mieścić się pomiędzy kreskami "FULL" i "LOW" na zbiorniku wyrównawczym. Z ...

Płyn do spryskiwaczy

Jeżeli którykolwiek ze spryskiwaczy nie działa lub na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat, zbiornik spryskiwacza może być pu ...

Zobacz tez:

Wskaźnik filtra cz´stek stałych w silniku wysokoprężnym (DPF)* (tylko Diesel)
Wskaźnik zapala się, gdy ilość cząstek sadzy zgromadzonych na DPF osiągnie pewien próg. Sadza powinna zostać wypalona podczas procesu nazywanego regeneracją, co chroni filtr przed zatkaniem się. Gdy wskaźnik świeci, a sytuacja na d ...

Obrotomierz
Obrotomierz pokazuje prędkość obrotową silnika w obrotach na minutę (obr./min). Nie należy jeździć z prędkościami obrotowymi silnika, przy których wskazówka obrotomierza znajduje się na czerwonym polu. OSTRZEŻE ...

Boczne przednie poduszki powietrzne chroniace glowe (window bag)  (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)
Składają się z dwóch poduszek "kurtyn", umieszczonych za okładziną boczną dachu i osłoniętych odpowiednim wykończeniem, które mają za zadanie ochronę głów osób siedzących na siedzeniach przednich i ...

Categorie