Lexus CT200h: Czujnik radarowy

Lexus CT200h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) –> Czujnik radarowy

Wykrywa pojazdy lub inne przeszkody na drodze przed samochodem lub w jej sąsiedztwie i na podstawie ich pozycji oraz prędkości i kierunku ruchu rozstrzyga, czy zagraża kolizja.

Czujnik radarowy


Warunki działania układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia

Kasowanie luzów pasa bezpieczeństwa (Typ A):

Kasowanie luzów pasów bezpieczeństwa (Typ B):

Przedkolizyjne wspomaganie hamowania:

Przedkolizyjne hamowanie:

Sytuacje, w których układ może zadziałać mimo braku zagrożenia kolizją

W następujących sytuacjach przestrzeń przed czujnikiem może być zasłonięta, powodując, że układ wykryje ryzyko kolizji i zadziała:

Gdy w powyższych sytuacjach układ zadziała, może nastąpić gwałtowne ściągni ęcie pasów bezpieczeństwa oraz hamulce mogą zadziałać ze zwiększoną w stosunku do normalnych warunków siłą. Jeżeli pas bezpieczeństwa zostanie naprężony i zablokowany, należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i pas ten rozpiąć, a następnie z powrotem zapiąć.

Przeszkody niewykrywalne

Czujnik nie wykrywa przeszkód z tworzywa sztucznego, np. słupków drogowych.

W pewnych sytuacjach może też nie reagować na pieszych, zwierzęta, rowerzystów i motocyklistów, a także na drzewa i zaspy śnieżne.

Nieprawidłowe działanie układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia

Układ może nie reagować skutecznie w następujących sytuacjach:

Automatyczne wyłączanie układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia może wyłączyć się automatycznie, jeżeli dojdzie do ograniczenia wykrywania przeszkód w wyniku usterki, spowodowanej np. zanieczyszczeniem czujnika. Wtakim przypadku układ nie będzie reagował, nawet w sytuacji zagrożenia.

Gdy w układzie wystąpi usterka lub jest on tymczasowo niedostępny

Świeci się lub miga lampka ostrzegawcza i/lub wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.

Certyfikat

Certyfikat


CertyfikatOgraniczenia układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia

Kierowca odpowiedzialny jest za bezpieczny sposób prowadzenia samochodu.

Powinien bacznie obserwować otoczenie i starać się prowadzić ostrożnie.

Nie należy używać układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia zamiast normalnego hamowania. Układ ten nie uniknie lub nie zmniejszy skutków zderzenia w każdej sytuacji. Nadmierne poleganie na działaniu układu mo- że doprowadzić do wypadku, powodując śmierć lub poważne obrażenia ciała.

Układ został zaprojektowany w celu wspomagania unikania kolizji lub zmniejszenia skutków wypadku i jego działanie zależy od różnych czynników.

( S. 249, 250) W związku z tym nie zawsze działa tak samo skutecznie.

Również przedkolizyjne awaryjne hamowanie nie działa, zależnie od czynności wykonywanych przez kierowcę. Gdy kierowca wciśnie pedał hamulca zasadniczego i skręca kierownicę, układ oceni, że wykonany został manewr omijania i przedkolizyjne awaryjne hamowanie może nie zostać uruchomione.

Ostrzeżenia dotyczące realizowanych przez układ funkcji wspomagających

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia za pomocą sygnalizacji ostrzegawczej oraz automatycznego uruchamiania hamulców pomaga uniknąć kolizji, działając na zasadzie MONITOROWANIE-OCENA-REAKCJA. Jednak zakres działania wspomagającego jest ograniczony, dlatego należy pamiętać o poniższych istotnych wskazówkach.

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia może wykrywać przeszkody znajdujące się dokładnie z przodu pojazdu i w obrębie ograniczonego dystansu. Nie jest to rodzaj automatu pozwalającego na nieostro żne lub nieuważne prowadzenie samochodu bądś wspomagającego kierowcę w warunkach słabej widoczności. W żadnym przypadku nie zwalnia kierowcy z obowiązku zwracania bacznej uwagi na sytuację wokół samochodu.

Szacowanie wielkości ryzyka kolizji dokonywane jest wyłącznie na podstawie danych o przeszkodach wykrytych dokładnie z przodu samochodu.

Dlatego kierowca musi zachować nieustanną czujność i samodzielnie rozstrzygać, czy dana sytuacja stwarza jakiekolwiek zagrożenie.

Funkcja automatycznego hamowania ma na celu wyłącznie ograniczenie skutków zderzenia i dlatego działa jedynie w przypadku, gdy układ rozpozna daną sytuację jako nieuchronnie prowadzącą do kolizji. Układ nie jest w stanie samodzielnie unikać kolizji ani bezpiecznie zatrzymywać samochód bez odpowiedniej reakcji kierowcy. Dlatego w sytuacji zagro- żenia kierowca musi natychmiast przejąć bezpośrednią kontrolę nad samochodem i odpowiednio reagować w trosce o bezpieczeństwo wszystkich zaangażowanych stron.

Sytuacje, w których czujnik może nie wykrywać prawidłowo pojazdów z przodu

W niżej wyszczególnionych sytuacjach konieczne może być użycie hamulców.

Czujnik radarowy

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, należy przestrzegać podanych niżej zaleceń.

Wyłączanie funkcji przedkolizyjnego hamowania

Wyłączona Włączona Po wyłączeniu tej funkcji zaświeci się lampka ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka ...

Wskazówki dotyczące jazdy

...

Zobacz tez:

Regulacja oparcia fotela
Do regulacji pochylenia oparcia fotela służy pokrętło znajdujące się po zewnętrznej stronie oparcia. OSTRZEŻENIE  Nie regulować oparcia fotela kierowcy podczas jazdy. Kierowca może wówczas stracić panowani ...

Przyciski sterujące systemem audio w kierownicy
Niektóre funkcje systemu audio mogą być kontrolowane za pomocą przycisków sterujących w kierownicy. Obsługa systemu audio może jednak różnić się w zależności od zainstalowanych typów systemów audio i nawig ...

Silnik QG
 Dźwignię regulacji nagrzewnicy lub klimatyzacji ustawić w położeniu najwyższej temperatury.  Poluzować zacisk dolnego przewodu chłodnicy i zdjąć przewód z króćca chłodnicy.  Odkręcić ko ...

Categorie