Lexus CT200h: Gdy samochód ugrzęśnie

Lexus CT200h –> Sytuacje awaryjne Informacje techniczne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy samochód ugrzęśnie

Gdy koła samochodu wirują w miejscu lub samochód ugrzązł w błocie, piachu bądś śniegu, należy postępować według poniższych wskazówek:

  1. Uruchomić hamulec postojowy i wyłączyć hybrydowy układ napędowy.
  2. Usunąć błoto, śnieg bądś piach wokół przednich kół.
  3. Podłożyć pod przednie koła drewno, kamienie bądś inne materiały, aby uzyskać większą przyczepność do podłoża.
  4. Uruchomić hybrydowy układ napędowy.
  5. Przestawić dśwignię przekładni napędowej w położenie D lub R i zwolnić hamulec postojowy. Następnie, zachowując ostrożność, wcisnąć pedał przyspieszenia.

W razie trudności z uwolnieniem samochodu

Nacisnąć przycisk , aby wyłączyć
układ kontroli napędu (TRC).Podczas prób uwolnienia samochodu

Podczas prób uwolnienia samochodu poprzez naprzemienne ruszanie do przodu i do tyłu w pobliżu nie może być żadnych innych pojazdów, obiektów i ludzi. Gdy koła odzyskają przyczepność, samochód może nagle ruszyć do przodu lub do tyłu. Należy zachować maksymalną ostrożność.

Podczas przestawiania dświgni przekładni napędowej

Przy zmianie położenia dświgni przekładni napędowej nie należy naciskać pedału przyspieszenia.

Przestawienie dświgni w położenie inne niż P lub N może spowodować gwałtowne ruszenie samochodu i doprowadzić do wypadku, w którym może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.


W celu ograniczenia ryzyka uszkodzenia przekładni napędowej i innych podzespołów

Gdy hybrydowy układ napędowy ulegnie przegrzaniu

O przegrzaniu hybrydowego układu napędowego mogą świadczyć niżej opisane objawy. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zaświeca się lub ...

Zawieszenie i podwozie

Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek elementów zawieszenia i podwozia, np. instalować elementy podwyższające zawieszenie, dodatkowe pod ...

Zobacz tez:

Przed rozpoczęciem jazdy
OSTRZEŻENIE Przedmioty leżące na desce rozdzielczej lub na półce przy tylnej szybie mogą ograniczać widoczność.  Usunąć wszelkie przedmioty leżące na desce rozdzielczej lub na półce przy t ...

Tabliczka znamionowa z danymi identyfikacyjnymi
Umieszczona jest po prawej stronie koła zapasowego i zawiera następujące dane: B. Numer homologacji. C. Kod identyfikacyjny typu pojazdu. D. Kolejny numer fabryczny nadwozia. E. Maksymalna dopuszczalna masa samochodu z pełnym obciążeniem. F. Maksymaln ...

Elektryczne podnoszenie i opuszczanie okien (opcja)
Otwieranie i zamykanie okien jest moż li we tylko przy włączonym zapłonie. By otworzyć lub zamknąć okno należy od powied ni włącznik nacisnąć i przy trzy mać do uzyskania przez okno od po wied nie go położenia. B ...

Categorie