Lexus CT200h: Gdy książka telefoniczna jest pusta

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Obsługa połączeń wychodzących –> Gdy książka telefoniczna jest pusta

Można przesłać numery telefonu z telefonu komórkowego Bluetooth do systemu. Czynności, które należy wykonać w tym celu, są różne dla telefonów komórkowych Bluetooth obsługujących profil PBAP (Phone Book Access Profile) i telefonów, które go nie obsługują. Jeśli telefon komórkowy nie obsługuje profilu PBAP lub OPP (Object Push Profile), nie można przesłać kontaktów do systemu.

  1. Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki na kierownicy Jeśli książka telefoniczna jest pusta, zostanie wyświetlony komunikat.
  1. Aby przesłać nowe kontakty z telefonu komórkowego, nale- ży wybrać "Zawsze", a następnie włączyć funkcję "Automatyczne przesyłanie". ( S. 390) Wybrać pozycję "Raz", aby przesłać nowe kontakty z telefonu komórkowego.

Dla telefonów komórkowych Bluetooth obsługujących profil PBAP z wyłączoną funkcją automatycznego przesyłania kontaktów.


Dla telefonów komórkowych Bluetooth nieobsługujących profilu PBAP i obsługujących profil OPP


  1. Wybrać pozycję "Prześlij" i użyć telefonu komórkowego, aby przesłać nowe kontakty z telefonu komórkowego.

    Wybrać pozycję "Dodaj", aby ręcznie dodać nowy kontakt.

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Można wybrać numer, korzystając z danych książki telefonicznej zaimportowanych z telefonu komórkowego. W systemie dostępna jest jedna ksi&# ...

Wybieranie numeru z listy ulubionych

Można wykonać połączenie, korzystając z numerów zarejestrowanych na liście ulubionych. Przejść do ekranu "Ulubione": Przycisk "M ...

Zobacz tez:

Foteliki dziecięce
OSTRZEŻENIE Foteliki dziecięce dostępne są wróżnych rozmiarach i konfiguracjach. Ze względu na kształt i wymiary kabiny niektóre foteliki mogą nie pasować do samochodu. Do obowiązków właściciela sa ...

Procedura wymiany butli
W celu dokonania wymiany butli należy: odłączyć zacisk A-rys. 14; obrócić w lewo butlę do wymiany i podnieść ją; włożyć nową butlę i obrócić w prawo; połączyć butlę z zaciskie ...

RDS (System informacji radiowych)
System ten pozwala odbierać i obsługiwać dodatkowe informacje (tematyczne, serwisy informacyjne itp.), transmitowane przez pracujące w tej sieci stacje radiowe. Odbiór stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej Nacisnąć przycisk "AF" Tryby pracy ...

Categorie