Lexus CT200h: Gdy książka telefoniczna jest pusta

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Obsługa połączeń wychodzących –> Gdy książka telefoniczna jest pusta

Można przesłać numery telefonu z telefonu komórkowego Bluetooth do systemu. Czynności, które należy wykonać w tym celu, są różne dla telefonów komórkowych Bluetooth obsługujących profil PBAP (Phone Book Access Profile) i telefonów, które go nie obsługują. Jeśli telefon komórkowy nie obsługuje profilu PBAP lub OPP (Object Push Profile), nie można przesłać kontaktów do systemu.

  1. Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki na kierownicy Jeśli książka telefoniczna jest pusta, zostanie wyświetlony komunikat.
  1. Aby przesłać nowe kontakty z telefonu komórkowego, nale- ży wybrać "Zawsze", a następnie włączyć funkcję "Automatyczne przesyłanie". ( S. 390) Wybrać pozycję "Raz", aby przesłać nowe kontakty z telefonu komórkowego.

Dla telefonów komórkowych Bluetooth obsługujących profil PBAP z wyłączoną funkcją automatycznego przesyłania kontaktów.


Dla telefonów komórkowych Bluetooth nieobsługujących profilu PBAP i obsługujących profil OPP


  1. Wybrać pozycję "Prześlij" i użyć telefonu komórkowego, aby przesłać nowe kontakty z telefonu komórkowego.

    Wybrać pozycję "Dodaj", aby ręcznie dodać nowy kontakt.

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Można wybrać numer, korzystając z danych książki telefonicznej zaimportowanych z telefonu komórkowego. W systemie dostępna jest jedna ksi&# ...

Wybieranie numeru z listy ulubionych

Można wykonać połączenie, korzystając z numerów zarejestrowanych na liście ulubionych. Przejść do ekranu "Ulubione": Przycisk "M ...

Zobacz tez:

Sprawdzanie stanu bieżnika
Należy sprawdzić czy wskaśniki zużycia widoczne są na oponie oraz czy opony nie są nieprawidłowo zużyte, np. nadmiernie wytarty bieżnik po jednej stronie. Należy również kontrolować stan opony koła zapasowego i ciśnien ...

Wymiana płynu
Poważniejsze usterki układu chłodzenia powinny być przeprowadzane w ASO NISSAN. Odpowiednie procedury serwisowe i naprawcze znajdują się w Podręcznikach Warsztatowych dostępnych wyłącznie w ASO NISSAN. Niewłaściwa obsługa/ ...

Automatyczna skrzynia biegów
Zapiąć pasy i dopilnować, aby zrobili to także wszyscy pasażerowie.  Zaciągnąć hamulec postojowy, o ile nie jest jeszcze zaciągnięty.  Sprawdzić, czy fotele, zagłówki i lusterka są prawidłowo ustawion ...

Categorie