Lexus CT200h: Gdy książka telefoniczna jest pusta

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Obsługa połączeń wychodzących –> Gdy książka telefoniczna jest pusta

Można przesłać numery telefonu z telefonu komórkowego Bluetooth do systemu. Czynności, które należy wykonać w tym celu, są różne dla telefonów komórkowych Bluetooth obsługujących profil PBAP (Phone Book Access Profile) i telefonów, które go nie obsługują. Jeśli telefon komórkowy nie obsługuje profilu PBAP lub OPP (Object Push Profile), nie można przesłać kontaktów do systemu.

  1. Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki na kierownicy Jeśli książka telefoniczna jest pusta, zostanie wyświetlony komunikat.
  1. Aby przesłać nowe kontakty z telefonu komórkowego, nale- ży wybrać "Zawsze", a następnie włączyć funkcję "Automatyczne przesyłanie". ( S. 390) Wybrać pozycję "Raz", aby przesłać nowe kontakty z telefonu komórkowego.

Dla telefonów komórkowych Bluetooth obsługujących profil PBAP z wyłączoną funkcją automatycznego przesyłania kontaktów.


Dla telefonów komórkowych Bluetooth nieobsługujących profilu PBAP i obsługujących profil OPP


  1. Wybrać pozycję "Prześlij" i użyć telefonu komórkowego, aby przesłać nowe kontakty z telefonu komórkowego.

    Wybrać pozycję "Dodaj", aby ręcznie dodać nowy kontakt.

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Można wybrać numer, korzystając z danych książki telefonicznej zaimportowanych z telefonu komórkowego. W systemie dostępna jest jedna ksi&# ...

Wybieranie numeru z listy ulubionych

Można wykonać połączenie, korzystając z numerów zarejestrowanych na liście ulubionych. Przejść do ekranu "Ulubione": Przycisk "M ...

Zobacz tez:

Filtr oleju napędowego
JAK ODWADNIAĆ FILTR PALIWA Jeżeli woda z paliwem dostanie się do silnika i układu paliwowego, może to spowodować poważne uszkodzenie układu paliwowego. Gdy poziom wody w paliwie przekracza pewien poziom, kontrolka wody w paliwie zaczyna świeci ...

Ochrona środowiska
TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI W fazie projektowania oraz w procesie produkcji samochodu zastosowano materiały nieszkodliwe dla środowiska, w znacznym stopniu nadające się do powtórnego przetworzenia. Również zastosowana technologia produkcji jest przy ...

Ustawienia audio
Ekran C 1 Nacisnąć , aby wyświetlić menu ustawień audio. 2 Dostępne są następujące ustawienia:  Charakterystyka,  Tony niskie,  Tony wysokie,  Loudness,  Rozk ...

Categorie