Lexus CT200h: Gdy książka telefoniczna jest pusta

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Obsługa połączeń wychodzących –> Gdy książka telefoniczna jest pusta

Można przesłać numery telefonu z telefonu komórkowego Bluetooth do systemu. Czynności, które należy wykonać w tym celu, są różne dla telefonów komórkowych Bluetooth obsługujących profil PBAP (Phone Book Access Profile) i telefonów, które go nie obsługują. Jeśli telefon komórkowy nie obsługuje profilu PBAP lub OPP (Object Push Profile), nie można przesłać kontaktów do systemu.

  1. Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki na kierownicy Jeśli książka telefoniczna jest pusta, zostanie wyświetlony komunikat.
  1. Aby przesłać nowe kontakty z telefonu komórkowego, nale- ży wybrać "Zawsze", a następnie włączyć funkcję "Automatyczne przesyłanie". ( S. 390) Wybrać pozycję "Raz", aby przesłać nowe kontakty z telefonu komórkowego.

Dla telefonów komórkowych Bluetooth obsługujących profil PBAP z wyłączoną funkcją automatycznego przesyłania kontaktów.


Dla telefonów komórkowych Bluetooth nieobsługujących profilu PBAP i obsługujących profil OPP


  1. Wybrać pozycję "Prześlij" i użyć telefonu komórkowego, aby przesłać nowe kontakty z telefonu komórkowego.

    Wybrać pozycję "Dodaj", aby ręcznie dodać nowy kontakt.

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Można wybrać numer, korzystając z danych książki telefonicznej zaimportowanych z telefonu komórkowego. W systemie dostępna jest jedna ksi&# ...

Wybieranie numeru z listy ulubionych

Można wykonać połączenie, korzystając z numerów zarejestrowanych na liście ulubionych. Przejść do ekranu "Ulubione": Przycisk "M ...

Zobacz tez:

Elementy sterowania
Przycisk , odblokowujący odłączany panel przedni.  Długie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie urządzenia. Krótkie naciśnięcie: wyciszanie dźwięku.  Regulacja głośności. &nbs ...

Przycisk włączania/wyłączania recyrkulacji powietrza (G)
Recyrkulacja powietrza zarządzana jest zgodnie z następującymi logikami funkcjonowania: włączenie wymuszone (recyrkulacja powietrza zawsze włączona), sygnalizowane jest przez zaświecenie się diody w przycisku G i symbolu na wyświetlac ...

Świetlenie
OSTRZEŻENIE Żarówki halogenowe zawierają gaz pod ciśnieniem. Przy ich dotykaniu i utylizacji należy zachować szczególną ostrożność.  Na czas pracy przy żarówkach halogenowych zakładać odpowie ...

Categorie