Lexus CT200h: Kasowanie danych osobistych

Lexus CT200h –> System audio –> Konfiguracja (System audio z ekranem) –> Ustawienia ogólne –> Kasowanie danych osobistych

  1. Przycisk "MENU"
    "Konfiguracja"  "Ogólne"
    "Usuń dane
    osobiste"
  2. Wybrać pozycję "Usuń".

W pierwszej kolejności należy dokładnie skontrolować, które dane mają zostać skasowane, ponieważ póśniej nie będzie można ich już odzyskać.

Niżej wymienione dane osobiste zostaną skasowane lub zostaną przywrócone ich ustawienia domyślne.

Dostępne ustawienia obrazów

Przejście do ekranu "Dostosuj obrazy": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Ogólne"  "Dostosuj obrazy" Wybrać pozycję "Ustaw obrazy", a nastę ...

Ustawienia obsługi głosowej

Ekran ten umożliwia dokonywanie ustawień systemu instrukcji głosowych. Przejście do ekranu "Ustawienia głosowe": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Gło ...

Zobacz tez:

Funkcje podczas rozmowy
Podczas rozmowy telefonicznej wyświetlany jest następujący ekran. Regulacja siły głosu wychodzącego Wybrać "Głośność przy transmisji". Aby przywrócić domyślne ustawienie głośności, przesunąć stero ...

Mechaniczna skrzynia biegów
Podczas zmiany biegów wciskać pedał sprzęgła do oporu i dopiero wówczas przesuwać dźwignię. Po zmianie nie puszczać pedału sprzęgła gwałtownie. Rozpoczynamy jazdę na biegu 1-szym, a następnie kolejno w ...

Ciśnienie w ogumieniu
Należy utrzymywać prawidłowe ciśnienie w ogumieniu. Ciśnienie to powinno być kontrolowane co najmniej raz w miesiącu. Jednak Lexus zaleca, aby ciśnienie wogumieniu sprawdzać co dwa tygodnie. Skutki nieprawidłowego ciśnienia w ogumieniu Niepr ...

Categorie