Lexus CT200h: Obsługa odtwarzacza CD

Lexus CT200h –> System audio –> Odtwarzanie płyt CD i płyt z plikami MP3/WMA/AAC (System audio z ekranem) –> Obsługa odtwarzacza CD

Aby rozpocząć korzystanie z odtwarzacza CD, należy włożyć płytę i nacisnąć przycisk "MEDIA" lub wybrać pozycję "DISC" na ekranie "èródło" po włożeniu płyty.

Ekran główny płyty audio

Naciśnięcie przycisku "MEDIA" powoduje wyświetlenie ekranu głównego płyty audio z poziomu dowolnego ekranu wybranego śródła.

Ekran menu

Wybór ścieżki/pliku

Nacisnąć przycisk "<" lub ">", obrócić pokrętło "TUNE-SCROLL", aby wybrać żądany numer ścieżki/pliku.

Aby uruchomić przyspieszone odtwarzanie lub cofanie, należy przytrzymać wciśnięty przycisk "<" lub ">".

Wybór ścieżki z listy (CD)

Przesunąć sterownik w prawo i wybrać żądaną ścieżkę.

Wybór katalogu (dotyczy płyt z plikami MP3/WMA/AAC)

  1. Przesunąć sterownik w prawo i wybrać pozycję "Foldery".
  2. Wybrać żądany katalog. Następnie wybrać jeden z plików, aby rozpocząć odtwarzanie z wybranego katalogu.

Wybór pliku w ramach wybranego katalogu (dotyczy płyt z plikami MP3/WMA/AAC)

  1. Przesunąć sterownik w prawo i wybrać pozycję "Utwory".
  2. Wybrać żądany plik.

Komunikaty błędów

W przypadku wyświetlenia komunikatu błędu należy posłużyć się poniższą tabelą i podjąć odpowiednie działania. Jeżeli problemu nie udało się rozwiązać, należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Komunikat Przyczyna Sposób postępowania
"Sprawdś płytę."
  • Płyta może być brudna lub uszkodzona.
  • Płyta może być odwrotnie włożona.
  • Format płyty nie jest obsługiwany przez odtwarzacz.
  • Wyczyścić płytę.
  • Włożyć płytę w prawidłowy sposób.
  • Upewnić się, że płyta zapisana jest w formacie obsługiwanym przez odtwarzacz.
"Błąd płyty." Nastąpiła awaria systemu Wysunąć płytę.
"Nie znaleziono plików muzycznych." Płyta nie zawiera danych, które odtwarzacz jest w stanie odczytać. Wysunąć płytę.

Właściwe płyty

Należy używać wyłącznie płyt, które mają oznaczenia pokazane poniżej.

W przypadku używania płyt zapisanych w niewłaściwym formacie, podrapanych, brudnych lub zniszczonych odtwarzanie ich może nie być możliwe.


Płyty z zabezpieczeniem przed kopiowaniem mogą nie być odtwarzane.

Zabezpieczenie odtwarzacza przed uszkodzeniem

W razie wykrycia jakiegokolwiek problemu odtwarzanie jest automatycznie przerywane w celu uniknięcia uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych.

Pozostawienie przez dłuższy czas płyt wewnątrz odtwarzacza lub w pozycji wysuniętej

Płyty mogą ulec uszkodzeniu w stopniu uniemożliwiającym prawidłowe odtwarzanie.

Czyszczenie soczewek

Nie stosować żadnych zestawów czyszczących do soczewek czytnika laserowego, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia odtwarzacza.

Pliki MP3, WMA i AAC

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) jest standardowym formatem kompresji plików z zapisem dświęku.

Kompresja MP3 pozwala zmniejszyć objętość pliku do około 1/10 pierwotnej wielkości.

WMA (Windows Media Audio) jest formatem kompresji opracowanym przez firmę Microsoft.

Ten format pozwala skompresować zapis dświęku do rozmiaru mniejszego niż w przypadku MP3.

AAC to skrót od nazwy Advanced Audio Coding i odnosi się do technologii kompresji plików z zapisem dświęku stosowanej w formatach MPEG2 i MPEG4.

Standardy kompresji MP3, WMA i AAC oraz formaty zapisu tych plików podlegają określonym ograniczeniom.

Obsługiwane standardy kompresji MP3 (MPEG1 AUDIO LAYER 3, MPEG2 AUDIO LSF LAYER 3)

Obsługiwane częstotliwości próbkowania MPEG1 AUDIO LAYER 3: 32; 44,1; 48 (kHz) MPEG2 AUDIO LSF LAYER 3: 16; 22,05; 24 (kHz)

Obsługiwane przepływności transmisji (zgodne ze standardem zmiennej przepływności VBR) MPEG1 AUDIO LAYER 3: 32-320 (kb/s) MPEG2 AUDIO LSF LAYER 3: 8-160 (kb/s)

Obsługiwane sposoby kodowania dświęku: stereofoniczny, łączone stereo, dwukanałowy i monofoniczny

Obsługiwane standardy kompresji WMA wer. 7, 8, 9 (tylko pliki zakodowane w formacie Windows Media Audio Standard)

Obsługiwane częstotliwości próbkowania 32; 44,1; 48 (kHz)

Obsługiwane przepływności transmisji (tylko kodowanie dświęku 2-kanałowego) Wer. 7, 8: CBR 48-192 (kb/s) Wer. 9: CBR 48-320 (kb/s)

Obsługiwane standardy kompresji MPEG4/AAC-LC

Obsługiwane częstotliwości próbkowania 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1; 48 (kHz)

Obsługiwane przepływności transmisji 16-320 (kb/s)

Obsługiwane sposoby kodowania dświęku: 1-kanałowy i 2-kanałowy

Pliki w formatach MP3, WMA i AAC mogą być odtwarzane z płyt CD-R i CD-RW.

Jednak w pewnych warunkach odtwarzanie płyt CD-R i CD-RW może nie być możliwe jeżeli ich sesja nagrywania nie została zamknięta. Również zarysowane bądś zabrudzone odciskami palców płyty mogą nie być odtwarzane lub może dochodzić do przeskakiwania dświęku.

Urządzenie obsługuje następujące formaty zapisu.

Pliki MP3, WMA i AAC zapisane na płycie w jakimkolwiek innym formacie mogą nie być prawidłowo odtwarzane, jak również mogą być nieprawidłowo wyświetlane nazwy plików i katalogów.

Ograniczenia wynikające z przyjętych standardów.

Rozszerzenia w nazwach plików

Jedynie pliki posiadające rozszerzenie .mp3, .wma lub .m4a są rozpoznawane jako pliki MP3/WMA/AAC i odtwarzane.

Ponieważ system audio obsługuje płyty wielosesyjne, możliwe jest odtwarzanie tego typu płyt zawierających pliki MP3, WMA lub AAC. Można jednak odtworzyć tylko pliki zapisane w pierwszej sesji.

Do plików MP3 można dodawać etykiety ID3, umożliwiające zapisanie nazwy utworu, nazwiska wykonawcy itp.

Obsługiwane są formaty ID3 wer. 1.0 i 1.1 oraz ID3 wer. 2.2 i 2.3. (Liczba znaków według ID3 wer. 1.0 i 1.1.) Do plików WMA można dodawać etykiety WMA, umożliwiające zapisanie nazwy utworu i nazwiska wykonawcy, w sposób analogiczny jak w przypadku etykiet ID3.

Do plików AAC można dodawać etykiety AAC, umożliwiające zapisanie nazwy utworu i nazwiska wykonawcy, wsposób analogiczny jak wprzypadku etykiet ID3.

Po włożeniu do odtwarzacza płyty z zapisem dświęku w formacie MP3, WMA lub AAC w pierwszej kolejności następuje weryfikacja wszystkich plików znajdujących się na płycie. Po zakończeniu weryfikacji rozpoczyna się odtwarzanie pierwszego pliku MP3, WMA lub AAC. W celu skrócenia czasu weryfikacji do minimum zalecane jest, aby nie zapisywać na płycie żadnych innych plików poza MP3, WMA i AAC ani nie tworzyć zbędnych katalogów.

Płyty zapisane w trybie mieszanym (zawierające zarówno ścieżki audio, jak i pliki MP3, WMA lub AAC) nie są odtwarzane.

Jeżeli wnazwie pliku innego niż MP3, WMA lub AAC wystąpi rozszerzenie .mp3, .wma lub .m4a, plik ten może zostać błędnie uznany za muzyczny. Wefekcie głośniki mogą emitować silne trzaski i może dojść do ich uszkodzenia.

W celu zachowania stałej jakości odtwarzanego dświęku zapisanego w formacie MP3 zalecane jest ustawienie stałej przepływności transmisji 128 kb/s oraz częstotliwości próbkowania 44,1 kHz.

W przypadku pewnych rodzajów płyt CD-R i CD-RW odtwarzanie może nie być możliwe.

Na rynku dostępny jest szeroki wybór bezpłatnego oprogramowania do kompresji MP3, WMA i AAC. W zależności od sposobu kodowania i formatu zapisu, przy odtwarzaniu otrzymanych w ten sposób plików, mogą wystąpić zakłócenia bądś jakość dświęku może być niska. W niektórych przypadkach odtwarzanie może nie być w ogóle możliwe.

Jeżeli na płycie nagrane są również pliki inne niż MP3, WMA lub AAC, wstępne rozpoznawanie nośnika może potrwać dłużej, a w niektórych przypadkach odtwarzanie może nie być możliwe.

Microsoft, Windows oraz Windows Media są zarejestrowanymi przez firmę Microsoft Corporation nazwami handlowymi w USA oraz w innych krajach.

Baza danych multimediów Gracenote

Baza danych multimediów GracenoteNośniki i wkładki, których nie wolno używać

Nie należy używać niżej wyszczególnionych nośników ani wkładek adaptacyjnych do płyt o średnicy 8 cm, podwójnych dysków lub dysków przeznaczonych do nadruku.

Grozi to uszkodzeniem odtwarzacza i/lub mechanizmu ładującego płytę/mechanizmu wysuwu płyty.

Nośniki i wkładki, których nie wolno używać


Środki ostrożności dotyczące odtwarzacza

Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może doprowadzić do poważnego uszkodzenia płyt lub odtwarzacza.

Obsługa funkcji przesunięcia czasowego (DAB)

Możliwe jest ponowne odsłuchanie bieżącej audycji w dowolnym momencie. Przesunąć sterownik w prawo i wybrać pozycję "Przes. czasu". Ob ...

Używanie urządzeń zewnętrznych (System audio z ekranem)

...

Zobacz tez:

Wyposażenie bagażnika
Zaczepy do umocowania bagażu Podnieść zaczepy, aby móc z nich skorzystać. Zaczepy te służą do unieruchomienia przedmiotów przewożonych w bagażniku. Pasek mocujący apteczkę pierwszej pomocy Zamocować apteczkę ...

Bateria w elektronicznym kluczyku
Rozładowaną baterię należy wymienić na nową. Niezbędne narzędzia i materiały: Śrubokręt z płaską końcówką Mały śrubokręt z końcówką krzyżową Bateria litowa CR1632 W ...

Wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu
Wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu wspomaga kierowcę podczas cofania, wyświetlając linie i widok z tyłu samochodu, na przykład w trakcie parkowania. Ilustracje przedstawiające ekrany w tym rozdziale mają charakter poglądowy i mog&# ...

Categorie