Lexus CT200h: Odblokowanie i zablokowanie drzwi od zewnątrz

Lexus CT200h –> Działanie poszczególnych podzespołów –> Otwieranie, zamykanie oraz blokowanie drzwi –> Drzwi boczne –> Odblokowanie i zablokowanie drzwi od zewnątrz

System elektronicznego kluczyka (wersje z funkcją dostępu do samochodu)

Aby umożliwić korzystanie z tej funkcji, należy posiadać przy sobie elektroniczny kluczyk.

Odblokowanie i zablokowanie drzwi od zewnątrz


  1. W celu odblokowania zamkni ętych drzwi należy uchwycić ich zewnętrzną klamkę.

    Należy dotknąć czujnika po wewnętrznej stronie klamki.

    Drzwi nie dają się odblokować przez 3 sekundy po ich zablokowaniu.

  2. W celu zablokowania drzwi należy dotknąć czujnika blokady (we wgłębieniu w górnej części klamki).

    Sprawdzić, czy drzwi są prawidłowo zablokowane.

Bezprzewodowe zdalne sterowanie

  1. Zablokowanie wszystkich drzwi

Sprawdzić, czy drzwi są prawidłowo zablokowane.

Aby zamknąć szyby i okno dachowe, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk.*

  1. Odblokowanie wszystkich drzwi

Bezprzewodowe zdalne sterowanie


Aby otworzyć szyby i okno dachowe, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk.* *: Zmiany powyższych ustawień należy dokonywać w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub w innym specjalistycznym warsztacie.

Sygnalizacja działania

Drzwi: Zablokowanie i odblokowanie drzwi sygnalizowane jest błyśnięciem świateł awaryjnych. (Zablokowanie: pojedynczym; Odblokowanie: dwukrotnym) Szyby: Gdy szyba jest otwierana rozlega się sygnał akustyczny.

Funkcja bezpieczeństwa

Jeżeli w ciągu 30 sekund od odblokowania żadne drzwi nie zostaną otwarte, funkcja bezpieczeństwa spowoduje samoczynny powrót do stanu zablokowania.

Kontrola oświetlenia drogi dojścia do samochodu

Przednie i tylne światła pozycyjne oraz oświetlenie tablic rejestracyjnych włączają się automatycznie po zmroku, gdy drzwi zostaną odblokowane przy użyciu funkcji dostępu do samochodu lub bezprzewodowego zdalnego sterowania, a przełącznik świateł znajduje się w położeniu "AUTO".

Gdy zablokowanie drzwi poprzez dotknięcie czujnika blokady w górnej części klamki jest niemożliwe (wersje z funkcją dostępu do samochodu)

Jeżeli drzwi nie blokują się nawet po dotknięciu obszaru wokół czujnika w górnej części klamki, należy dotknąć obszarów wokół górnego i dolnego czujnika równocześnie.


Sygnalizacja akustyczna niezamkniętych drzwi

Jeżeli drzwi samochodu nie są całkowicie zamknięte, przy próbie ich zablokowania rozlega się ciągły sygnał akustyczny przez 5 sekund. Prawidłowe zamknięcie drzwi przerywa sygnalizację ostrzegawczą i można ponowić próbę ich zablokowania.

Włączanie autoalarmu w stan czuwania (w niektórych wersjach)

Zablokowanie drzwi powoduje włączenie autoalarmu w stan czuwania.

W przypadku nieprawidłowego działania systemu elektronicznego kluczyka lub bezprzewodowego zdalnego sterowania


Podczas zamykania szyb przy użyciu bezprzewodowego zdalnego sterowania

Należy przestrzegać poniższych zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Funkcja bezpieczeństwa

Drzwi boczne

Wszystkie drzwi samochodu mogą zostać zablokowane i odblokowane przy użyciu funkcji dostępu do samochodu, bezprzewodowego zdalnego sterowania lub przyciskiem ...

Odblokowanie i zablokowanie drzwi od wewnątrz

Przycisk centralnego zamka Zablokowanie wszystkich drzwi Odblokowanie wszystkich drzwi Wewnętrzna dśwignia blokady Drzwi zablokowane Drzwi odblokow ...

Zobacz tez:

Ustawienia audio
1 Nacisnąć , aby wyświetlić menu ustawień audio. 2 Dostępne są następujące ustawienia:  AMBIANCE,  BASS,  TREBLE,  LOUDNESS,  BALANCE, ...

Systemy kontroli trakcji
System zapobiegający poślizgowi kół (ASR) oraz dynamiczna kontrola stabilności (ESP) System zapobiegający poślizgowi kół poprawia zwrotność w celu uniknięcia poślizgu kół dzięki sterowaniu hamulcami napęd ...

Regulator stalej predkosci (cruise control)
CRUISE CONTROL (regulator stałej prędkości) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Jest to urządzenie o kontroli elektronicznej, które pomaga kierowcy, umożliwiając mu jazdę samochodu z prędkością powyżej 30 km/h na dł ...

Categorie