Lexus CT200h: Odtwarzanie płyt z plikami MP3 i WMA

Lexus CT200h –> System audio –> Odtwarzanie płyt CD i płyt z plikami MP3/WMA –> Odtwarzanie płyt z plikami MP3 i WMA

Wybór jednego z katalogów

Naciskając przycisk "5" lub "6" ,by wybrać żądany katalog.

Powrót do pierwszego katalogu

Przytrzymać wciśnięty przycisk "5", aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie

Przytrzymać wciśnięty przycisk "∧" lub "∨" przełącznika "SEEK-TRACK", aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Wybór pliku

Obracając pokrętło "TUNE-SEL" lub naciskając przycisk "∧" lub "∨" przełącznika "SEEK-TRACK", można wybrać żądany plik.

Przypadkowa kolejność odtwarzania

Nacisnąć przycisk "1".

Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję.

Przytrzymać wciśnięty przycisk "1", aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję.

Powtarzanie odtwarzania

Nacisnąć przycisk "2".

Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję.

Przytrzymać wciśnięty przycisk "2", aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję.

Przełączanie wyświetlacza

Nacisnąć przycisk "TEXT".

Kolejne naciśnięcia przycisku przełączają pomiędzy poszczególnymi informacjami w następującej kolejności: Numer katalogu/Numer pliku/Czas odtwarzania Nazwa katalogu
Nazwa pliku
  Tytuł albumu (tylko
MP3) Tytuł ścieżki 
Nazwa wykonawcy


Zabezpieczenie odtwarzacza przed uszkodzeniem

W razie wykrycia jakiegokolwiek problemu odtwarzanie jest automatycznie przerywane w celu uniknięcia uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych.

Wyświetlacz

Jednocześnie może być wyświetlanych do 12 znaków.

Jeżeli tekst posiada 13 lub więcej znaków, nacisnąć i przytrzymać przycisk "TEXT" na 1 sekundę lub dłużej. Zostaną wyświetlone pozostałe znaki.

Maksymalnie można odczytać 24 znaki.

Jeżeli przycisk "TEXT" zostanie ponownie wciśnięty na 1 sekundę lub dłużej nie będzie naciskany przez co najmniej 6 sekund, wyświetlacz powróci do wyświetlania pierwszych 12 znaków.

Wzależności od zapisanej zawartości, znaki mogą być wyświetlane nieprawidłowo lub mogą nie być wyświetlane.

Gdy na wyświetlaczu widoczny jest komunikat "ERROR", "WAIT" lub "NO MUSIC"

"ERROR": Komunikat ten informuje o uszkodzeniu płyty lub wewnętrznym uszkodzeniu odtwarzacza. Płyta może być zabrudzona, uszkodzona lub włożona odwrotną stroną.

"WAIT": Odtwarzacz nie działa z powodu przegrzania. Odczekać chwilę i nacisnąć przycisk "CD". Jeżeli odtwarzacz nadal nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

"NO MUSIC": Komunikat ten informuje o braku na płycie pliku MP3/WMA.

Właściwe płyty

Należy używać wyłącznie płyt, które mają oznaczenia pokazane poniżej.

W przypadku używania płyt zapisanych w niewłaściwym formacie, podrapanych, brudnych lub zniszczonych odtwarzanie ich może nie być możliwe.

Nie należy używać płyt z
zabezpieczeniem przed kopiowaniem.

Czyszczenie soczewek

Nie stosować żadnych zestawów czyszczących soczewki czytnika laserowego, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia odtwarzacza.

Pozostawienie przez dłuższy czas płyt wewnątrz odtwarzacza lub w pozycji wysuniętej

Płyty mogą ulec uszkodzeniu w stopniu uniemożliwiającym prawidłowe odtwarzanie.

Pliki w formatach MP3 i WMA

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) jest standardowym formatem kompresji plików z zapisem dświęku.

Kompresja MP3 pozwala zmniejszyć objętość pliku do około 1/10 pierwotnej wielkości.

WMA (Windows Media Audio) jest formatem kompresji opracowanym przez firmę Microsoft.

Ten format pozwala skompresować zapis dświęku do rozmiaru mniejszego niż w przypadku MP3.

Standardy kompresji MP3 i WMA oraz formaty zapisu tych plików podlegają określonym ograniczeniom.

Format MP3

Format WMA

Nośniki danych

Pliki w formatach MP3 i WMA mogą być odtwarzane z płyt CD-R i CD-RW.

Jednak w pewnych warunkach odtwarzanie płyt CD-R i CD-RW może nie być możliwe, jeżeli ich sesja nagrywania nie została zamknięta. Również zarysowane bądś zabrudzone odciskami palców płyty mogą nie być odtwarzane lub może dochodzić do przeskakiwania dświęku.

Obsługiwane formaty zapisu

Urządzenie obsługuje następujące formaty zapisu:

Ograniczenia wynikające z przyjętych standardów.

Nazwy plików

Rozpoznawane jako MP3 lub WMA są wyłącznie te pliki, które mają rozszerzenie nazwy odpowiednio .mp3 lub .wma.

Zapis wielosesyjny

Urządzenie odczytuje płyty z plikami MP3 i WMA zapisywane kilkuetapowo w kolejnych sesjach. Odtwarzany jest jednak tylko zapis z pierwszej sesji.

Etykiety ID3 i WMA

Do plików MP3 można dodawać etykiety ID3, umożliwiające zapisanie nazwy utworu, nazwy wykonawcy itp.

Obsługiwane są formaty etykiet ID3 wer. 1.0, 1.1 oraz ID3 wer. 2.2, 2.3.

(Liczba znaków według ID3 wer. 1.0 i 1.1.) Do plików WMA można dodawać etykiety WMA, umożliwiające zapisanie nazwy utworu i nazwy wykonawcy w sposób analogiczny, jak w przypadku etykiet ID3.

Odtwarzanie plików MP3 i WMA

Po włożeniu płyty z zapisem dświęku w formacie MP3 lub WMA w pierwszej kolejności następuje weryfikacja wszystkich znajdujących się na niej plików.

Po zakończeniu weryfikacji rozpoczyna się odtwarzanie pierwszego pliku MP3 lub WMA. W celu skrócenia czasu weryfikacji do minimum zalecane jest, aby nie zapisywać na płycie żadnych innych plików poza MP3 i WMA ani nie tworzyć zbędnych podkatalogów.

Jeżeli płyty zawierają pliki MP3 lub WMA obok zwykłego zapisu dświęku, tylko zwykły zapis dświęku będzie odtwarzany.

Rozszerzenia w nazwach plików

Jeżeli w nazwie pliku innego niż MP3 lub WMA wystąpi rozszerzenie .mp3 lub .wma, plik ten zostanie błędnie uznany za muzyczny. W efekcie głośniki mogą emitować silne trzaski i może dojść do ich uszkodzenia.

Odtwarzanie


Nośniki i wkładki, których nie wolno używać

Nie należy używać niżej wyszczególnionych nośników ani wkładek adaptacyjnych do płyt o średnicy 8 cm, podwójnych dysków lub dysków przeznaczonych do nadruku.

Grozi to uszkodzeniem odtwarzacza i/lub mechanizmu ładującego płytę/mechanizmu wysuwu płyty.

Nośniki i wkładki, których nie wolno używać


Środki ostrożności dotyczące odtwarzacza CD

Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może doprowadzić do poważnego uszkodzenia płyt lub odtwarzacza.

Obsługa odtwarzacza płyt CD

Wybór ścieżki Naciskając przycisk "∧" (zmiana do góry) lub "∨" (zmiana do dołu) przełącznika "SEEK-TRACK", doprowadzić ...

Używanie urządzeń zewnętrznych

...

Zobacz tez:

Sterowana skrzynia biegów
Sterowana 5-biegowa skrzynia biegów oferuje do wyboru komfort automatyki lub przyjemność ręcznej zmiany biegów. Skrzynia biegów oferuje dwa tryby sterowania:  tryb zautomatyzowany, z automatycznym przełączaniem biegów bez interwenc ...

Czyszczenie i konserwacja wnętrza
Podczas czyszczenia wnętrza samochodu należy przestrzegać podanych niżej wskazówek, co pozwoli utrzymać je w możliwie najlepszym stanie: Utrzymywanie wnętrza w czystości Usunąć kurz i piach za pomocą odkurzacza. Zabrudzone powierzchnie ...

Napinacze pasów bezpieczeństwa (przednie fotele)
Napinacze wspomagają działanie ochronne pasów bezpieczeństwa przez ich zwinięcie przy pewnych rodzajach zderzeń czołowych lub bocznych, pozwalając szybciej przytrzymać ciało osoby na fotelu. Przy drobniejszych zderzeniach czołowyc ...

Categorie