Lexus CT200h: Panel sterowania

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie urządzeń zewnętrznych –> Odtwarzanie dświęku z urządzenia USB –> Panel sterowania

Panel sterowania


  1. Wyświetlanie informacji tekstowych
  2. Powtarzanie odtwarzania
  3. Wybór katalogu
  4. Pokrętło "TUNE-SEL" Wybór pliku
  5. Odtwarzanie
  6. Wybór pliku
  7. Przypadkowa kolejność odtwarzania
  8. Pokrętło zasilania/regulacji głośności Naciśnięcie: Wyłączenie lub włączenie systemu audio Obrót: Regulacja głośności

Wybór katalogu

Wybór jednego z katalogów

Naciskając przycisk "5" lub "6", wybrać żądany katalog.

Powrót do pierwszego katalogu

Przytrzymać wciśnięty przycisk "5", aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Wybór pliku

Obracając pokrętło "TUNE-SEL" lub naciskając przycisk "∧" lub przycisk "∨" przełącznika "SEEK-TRACK", wybrać żądany plik.

Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie

Przytrzymać wciśnięty przycisk "∧" lub "∨" przełącznika "SEEK-TRACK", aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Przypadkowa kolejność odtwarzania

Przypadkowa kolejności odtwarzania plików z jednego katalogu

Nacisnąć przycisk "1".

Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję.

Przypadkowa kolejności odtwarzania wszystkich plików z urządzenia USB

Przytrzymać wciśnięty przycisk "1", aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję.

Powtarzanie odtwarzania

Powtarzanie odtwarzania pliku

Nacisnąć przycisk "2".

Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję.

Powtarzanie odtwarzania wszystkich plików z katalogu

Przytrzymać wciśnięty przycisk "2", aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję.

Odtwarzanie dświęku z urządzenia USB

Podłączenie urządzenia USB umożliwia słuchanie muzyki przez głośniki. Nacisnąć przycisk "AUX-USB", aby wybrać "USB". Odtwarzanie ...

Przełączanie wyświetlacza

Nacisnąć przycisk "TEXT". Kolejne naciśnięcia przycisku przełączają pomiędzy poszczególnymi informacjami w następującej ...

Zobacz tez:

Płyn w układzie chłodzenia
Gdy hybrydowy układ napędowy jest zimny, poziom płynu powinien mieścić się pomiędzy kreskami "FULL" i "LOW" na zbiorniku wyrównawczym. Zbiornik wyrównawczy w układzie chłodzenia silnika spalinowego Zakrętka zbiornika Poziom wyso ...

Gdy hybrydowy układ napędowy ulegnie przegrzaniu
O przegrzaniu hybrydowego układu napędowego mogą świadczyć niżej opisane objawy. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zaświeca się lub miga lampka ostrzegawcza wysokiej temperatury płynu w układzie chłodzenia ( S. 524) lub odczuwalny je ...

Regulacja parametrów wyświetlacza
TYP A i B (z systemem nawigacji) Nacisnąć przycisk SET na zestawie przełączników i za pomocą joysticka wybrać polecenie Display. Gdy polecenie to będzie zaznaczone, należy potwierdzić wybór naciskając przycisk ENTER znajduj ...

Categorie