Lexus CT200h: Panel sterowania

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie urządzeń zewnętrznych –> Odtwarzanie dświęku z urządzenia USB –> Panel sterowania

Panel sterowania


  1. Wyświetlanie informacji tekstowych
  2. Powtarzanie odtwarzania
  3. Wybór katalogu
  4. Pokrętło "TUNE-SEL" Wybór pliku
  5. Odtwarzanie
  6. Wybór pliku
  7. Przypadkowa kolejność odtwarzania
  8. Pokrętło zasilania/regulacji głośności Naciśnięcie: Wyłączenie lub włączenie systemu audio Obrót: Regulacja głośności

Wybór katalogu

Wybór jednego z katalogów

Naciskając przycisk "5" lub "6", wybrać żądany katalog.

Powrót do pierwszego katalogu

Przytrzymać wciśnięty przycisk "5", aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Wybór pliku

Obracając pokrętło "TUNE-SEL" lub naciskając przycisk "∧" lub przycisk "∨" przełącznika "SEEK-TRACK", wybrać żądany plik.

Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie

Przytrzymać wciśnięty przycisk "∧" lub "∨" przełącznika "SEEK-TRACK", aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Przypadkowa kolejność odtwarzania

Przypadkowa kolejności odtwarzania plików z jednego katalogu

Nacisnąć przycisk "1".

Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję.

Przypadkowa kolejności odtwarzania wszystkich plików z urządzenia USB

Przytrzymać wciśnięty przycisk "1", aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję.

Powtarzanie odtwarzania

Powtarzanie odtwarzania pliku

Nacisnąć przycisk "2".

Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję.

Powtarzanie odtwarzania wszystkich plików z katalogu

Przytrzymać wciśnięty przycisk "2", aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję.

Odtwarzanie dświęku z urządzenia USB

Podłączenie urządzenia USB umożliwia słuchanie muzyki przez głośniki. Nacisnąć przycisk "AUX-USB", aby wybrać "USB". Odtwarzanie ...

Przełączanie wyświetlacza

Nacisnąć przycisk "TEXT". Kolejne naciśnięcia przycisku przełączają pomiędzy poszczególnymi informacjami w następującej ...

Zobacz tez:

Poziom płynu hamulcowego
Poziom płynu powinien znajdować się w pobliżu oznaczenia "MAXI". W innym wypadku należy sprawdzić zużycie klocków hamulcowych. Wymiana płynu hamulcowego Zgodnie ze wskazaniami podanymi w planie obsługowym producenta. Charakterys ...

Zamykanie
Jeżeli drzwi są niedomknięte: przy pracującym silniku zapali się kontrolka, a na ekranie wielofunkcyjnym pojawi się na kilka sekund komunikat,  podczas jazdy (przy prędkości powyżej 10 km/h) zapali się kontrolka, włączy ...

Przesuwanie okna dachowego
W celu otwarcia okna dachowego należy nacisnąć tylną część przycisku. Okno otworzy się automatycznie. Otwieranie zostanie przerwane w momencie ponownego naciśnięcia przedniej lub tylnej części przycisku.  W celu zamkni&# ...

Categorie