Lexus CT200h: Przełącznik wyboru trybu jazdy

Lexus CT200h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Przełącznik wyboru trybu jazdy

Można wybierać spośród dostępnych trybów jazdy celem dostosowania się do warunków drogowych.

  1. Normalny tryb jazdy
  2. Tryb jazdy ekonomicznej

Przełącznik wyboru trybu jazdy


Tryb jazdy ekonomicznej jest odpowiedni do zmniejszenia zużycia paliwa, ponieważ przekazywanie momentu obrotowego na koła, w reakcji na wciśnięcie pedału przyspieszenia, przebiega w sposób bardziej łagodny. Ponadto do minimum ograniczana jest praca układu klimatyzacji (ogrzewanie/ chłodzenie), co przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa.

Jeżeli przełącznik trybu jazdy zostanie przestawiony w lewo, na zestawie wskaśników zaświeci się lampka kontrolna trybu jazdy ekonomicznej.

Naciśnięcie przełącznika przywraca normalny tryb jazdy.

  1. Tryb jazdy dynamicznej

Trybu jazdy dynamicznej można używać, gdy potrzebna jest szybka reakcja układu napędowego na pedał przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania i do jazdy w terenach górzystych.

Jeżeli przełącznik trybu jazdy zostanie przestawiony w prawo, zaświeci się lampka kontrolna trybu jazdy dynamicznej.

Naciśnięcie przełącznika przywraca normalny tryb jazdy.

Działanie układu klimatyzacji w trybie jazdy ekonomicznej

Tryb jazdy ekonomicznej steruje procesem ogrzewania/chłodzenia oraz prędkością dmuchawy układu klimatyzacji, aby zapewnić jak najniższe zużycie paliwa ( S. 419, 426). Aby zwiększyć wydajność układu klimatyzacji, należy wyregulować prędkość dmuchawy lub wyłączyć tryb jazdy ekonomicznej.

Automatyczne wyłączanie trybu jazdy dynamicznej

Tryb jazdy dynamicznej jest wyłączany automatycznie po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego po zakończeniu jazdy w trybie dynamicznym.

Ważne informacje

W razie podejrzenia nieprawidłowości W razie stwierdzenia któregokolwiek z opisanych poniżej objawów należy sprawdzić prawdopodobne przyczy ...

Układy wspomagające kierowcę podczas jazdy

Niżej wymienione układy reagują w sposób automatyczny w różnych sytuacjach drogowych, przyczyniając się do większego bezpiecze ...

Zobacz tez:

Zamki drzwi
OSTRZEŻENIE Temperatura wkabinie samochodu może gwałtownie wzrosnąć i osiągnąć dużo wyższy poziom niż temperatura zewnętrzna.  Nie pozostawiać w samochodzie dzieci lub zwierząt bez opieki. Mo ...

Bezpieczniki w komorze silnika
Skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika w pobliżu akumulatora (po lewej stronie). Dostęp do bezpieczników  Odpiąć pokrywę.  Wymienić bezpiecznik (patrz odpowiedni paragraf).  Po wymianie zamknąć ...

Dodatkowe schowki
Typ A Typ B Nacisnąć pokrywę schowka. Ten schowek jest przydatny do przechowywania okularów przeciwsłonecznych lub podobnie małych innych przedmiotów. Typ C (w niektórych wersjach) Typ D (w niektórych wersjach) Dodatkowy schowe ...

Categorie