Lexus CT200h: Używanie kluczyka mechanicznego

Lexus CT200h –> Działanie poszczególnych podzespołów –> Informacje podstawowe –> Używanie kluczyka mechanicznego

W celu wyjęcia mechanicznego kluczyka należy: Elektroniczny kluczyk: przesunąć dśwignię zwalniającą i wyciągnąć kluczyk.

Karta kluczyka: nacisnąć przycisk zwalniający i wyciągnąć kluczyk.

Używanie kluczyka mechanicznego


Kluczyk ten można włożyć do zamka tylko w odpowiedniej pozycji, poniewa ż ma on rowki wyłącznie po jednej stronie ostrza. Wrazie trudności z włożeniem kluczyka do zamka należy spróbować wsunąć jego ostrze w odwrotnej pozycji.

Po użyciu mechaniczny kluczyk należy schować w obudowie elektronicznego kluczyka. Należy go zawsze nosić wraz z elektronicznym kluczykiem. W razie wyczerpania baterii w elektronicznym kluczyku lub nieprawidłowego działania funkcji dostępu do samochodu konieczne będzie użycie mechanicznego kluczyka.

Antynapad (w niektórych wersjach)

Naciśnięcie na dłużej niż około
sekund ę powoduje natychmiastowe uruchomienie sygnalizacji alarmowej oraz błyskanie świateł, aby powstrzymać osobę przed próbą kradzieży lub uszkodzenia samochodu.

Wcelu wyłączenia alarmu należy nacisnąć którykolwiek z przycisków elektronicznego kluczyka.


Karta kluczyka (w niektórych wersjach)

Gdy konieczne jest pozostawienie kluczyka osobie odstawiającej samochód na parking

Wrazie potrzeby zablokować dostęp do schowka w desce rozdzielczej ( S. 439).

Wyjąć kluczyk mechaniczny z oprawy i pozostawić osobie zajmującej się samochodem tylko elektroniczny kluczyk.

Gdy zostanie zgubiony mechaniczny kluczyk do samochodu

Nowy, oryginalny mechaniczny kluczyk może zostać wykonany w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub w innym specjalistycznym warsztacie na podstawie zapasowego mechanicznego kluczyka oraz numeru kodowego, odczytanego z dołączonej do kluczyków płytki z numerem kodowym kluczyka. Płytkę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, np. w portfelu, nigdy w samochodzie.

Podczas podróży lotniczej

W przypadku zabrania elektronicznego kluczyka na pokład samolotu nie wolno naciskać żadnych jego przycisków. Jeżeli kluczyk przechowywany jest w bagażu, należy go odpowiednio zabezpieczyć przed ryzykiem przypadkowego naciśni ęcia któregokolwiek z jego przycisków. Naciśnięcie przycisku kluczyka powoduje emisję fal radiowych, które mogą zakłócić działanie urządzeń pokładowych samolotu.

Wyczerpanie baterii w elektronicznym kluczyku

Wnormalnych warunkach trwałość baterii wynosi od 1 roku do 2 lat. (Trwałość baterii w karcie kluczyka wynosi około półtora roku.)

Wprzypadku wyczerpania baterii, po wyłączeniu hybrydowego układu napę- dowego, rozlegnie się alarm dświękowy w kabinie samochodu.

Ponieważ elektroniczny kluczyk stale odbiera sygnały radiowe, jego bateria ulega rozładowywaniu nawet wtedy, gdy nie jest on używany. Wystąpienie któregokolwiek z niżej opisanych objawów może oznaczać wyczerpanie baterii w elektronicznym kluczyku. Wrazie potrzeby należy ją wymienić na nową

W celu uniknięcia ryzyka przedwczesnego wyczerpania baterii nie należy pozostawiać elektronicznego kluczyka w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń elektrycznych emitujących pole elektromagnetyczne, takich jak:

Wymiana baterii

Potwierdzenie rejestracji numeru kodowego kluczyka

Możliwe jest uzyskanie potwierdzenia liczby kluczyków, które zostały już zarejestrowane w pamięci komputera pokładowego samochodu. Szczegółowymi informacjami dysponuje autoryzowana stacja obsługi Lexusa lub inny specjalistyczny warsztat.

W przypadku użycia niewłaściwego kluczyka

Bębenek zamka obraca się swobodnie, chroniąc jego wewnętrzne mechanizmy.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia kluczyka

Noszenie elektronicznego kluczyka przy sobie

Elektroniczny kluczyk należy przechowywać w odległości co najmniej 10 cm od włączonych urządzeń elektrycznych. Fale radiowe emitowane przez te urządzenia mogą powodować nieprawidłowe działanie kluczyka znajdującego się w odległości mniejszej niż 10 cm.

W przypadku problemów z systemem elektronicznego kluczyka

Należy dostarczyć samochód wraz ze wszystkimi kluczykami do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu.

W przypadku zgubienia kluczyka

W przypadku zgubienia kluczyka ryzyko kradzieży samochodu znaczenie wzrasta. W takim przypadku należy natychmiast dostarczyć samochód wraz ze wszystkimi pozostałymi kluczykami do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu.

Obsługa karty kluczyka (w niektórych wersjach)

Nie uderzać w osłonę baterii ani nie używać wkrętaka do jej zdejmowania.

Próby zdejmowania osłony baterii na siłę mogą spowodować wygięcie lub uszkodzenie kluczyka

W przypadku częstego zdejmowania osłony baterii może ona ulec poluzowaniu.

Podczas wkładania baterii należy pamiętać o prawidłowym ustawieniu jej biegunów.

Włożenie baterii w sposób niezgodny z kierunkiem polaryzacji może spowodować jej gwałtowne rozładowanie.

W następujących sytuacjach powierzchnia karty kluczyka może ulec uszkodzeniu lub jej powłoka może zacząć się łuszczyć:

Układ bezprzewodowego zdalnego sterowania

Zablokowanie wszystkich drzwi Zamknięcie wszystkich drzwi* Odblokowanie wszystkich drzwi Otwarcie okien bocznych i okna dachowego* Sygnał dświękowy ...

Otwieranie, zamykanie oraz blokowanie drzwi

...

Zobacz tez:

Przeł´cznik świateł
W celu włączenia lub wyłączenia świateł przednich, tylnych i pozycyjnych należy przekręcić końcową część dźwigni przełącznika wielofunkcyjnego. Przełącznik świateł ma trzy położen ...

Prawidłowe korzystanie z pasów bezpieczeństwa
Część barkowa pasa bezpieczeństwa musi przebiegać przez środek barku i nie może dotykać szyi ani zsuwać się po ramieniu. Część biodrowa pasa bezpieczeństwa powinna przebiegać możliwie najniżej n ...

Wybieranie katalogu i pliku
Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Przeglądaj". Wybrać odpowiedni katalog, a następnie wybrać plik, aby rozpocząć wyświetlanie zdjęć z wybranego katalogu. Funkcje urządzeń z pamięcią USB Urz ...

Categorie