Lexus CT200h: Używanie przycisków sterujących systemem audio w kierownicy

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Używanie przycisków sterujących systemem audio w kierownicy

Przyciski sterujące systemu audio w kierownicy umożliwiają obsługę połączonego telefonu komórkowego.

Obsługa telefonu przy użyciu przycisków sterujących systemu audio w kierownicy

Obsługa telefonu przy użyciu przycisków sterujących systemu audio w kierownicy


  1. Przycisk głośności

Podczas połączenia przychodzącego: Dostosowywanie głośności dzwonka

Podczas rozmowy telefonicznej: Dostosowywanie głośności głosu rozmówcy.

Dostosowanie głośności instrukcji głosowych przy użyciu tego przycisku jest niemożliwe.

  1. Przycisk z symbolem podniesionej słuchawki
  1. Przycisk z symbolem odłożonej słuchawki
  1. Przycisk poleceń głosowych

Naciśnięcie przycisku: Włączenie systemu poleceń głosowych Przytrzymanie wciśniętego przycisku: Wyłączenie systemu poleceń głosowych

Funkcja okienka wyskakującego wiadomości przychodzącej

Ta funkcja jest dostępna, gdy włączona jest opcja "Wyskakujące okno z powiadomieniem E-mail" lub "Wyskakujące okno z powiadomieniem SMS/MMS". Gdy dla ...

Ustawienia telefonu komórkowego Bluetooth

Można odpowiednio dostosować ustawienia systemu zdalnej obsługi telefonu komórkowego. ...

Zobacz tez:

Gdy zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy
Jeżeli na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat ostrzegawczy, należy, zachowując spokój, wykonać zalecane czynności: Wersje z wyświetlaczem monochromatycznym Wersje z wyświetlaczem kolorowym Główna lampka ostr ...

Ustawienia układu wspomagania parkowania z czujnikami (wersje z systemem audio z ekranem lub systemem nawigacji)
Można regulować głośność sygnalizacji akustycznej oraz warunki działania ekranu. System audio z ekranem Nacisnąć przycisk "MENU" sterownika systemu audio z ekranem, a następnie na ekranie wybrać "Konfiguracja". Na ekranie wybra ...

Powiększanie bagażnika
Powiększenie częściowe (1/3 lub 2/3) rys. 91 (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Siedzenie tylne dzielone umożliwia powiększenie częściowe (1/3 lub 2/3) lub całkowite bagażnika. Należy wykonać, co następuje: z ...

Categorie