Lexus CT200h: Używanie przycisków sterujących systemem audio w kierownicy

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Używanie przycisków sterujących systemem audio w kierownicy

Przyciski sterujące systemu audio w kierownicy umożliwiają obsługę połączonego telefonu komórkowego.

Obsługa telefonu przy użyciu przycisków sterujących systemu audio w kierownicy

Obsługa telefonu przy użyciu przycisków sterujących systemu audio w kierownicy


  1. Przycisk głośności

Podczas połączenia przychodzącego: Dostosowywanie głośności dzwonka

Podczas rozmowy telefonicznej: Dostosowywanie głośności głosu rozmówcy.

Dostosowanie głośności instrukcji głosowych przy użyciu tego przycisku jest niemożliwe.

  1. Przycisk z symbolem podniesionej słuchawki
  1. Przycisk z symbolem odłożonej słuchawki
  1. Przycisk poleceń głosowych

Naciśnięcie przycisku: Włączenie systemu poleceń głosowych Przytrzymanie wciśniętego przycisku: Wyłączenie systemu poleceń głosowych

Funkcja okienka wyskakującego wiadomości przychodzącej

Ta funkcja jest dostępna, gdy włączona jest opcja "Wyskakujące okno z powiadomieniem E-mail" lub "Wyskakujące okno z powiadomieniem SMS/MMS". Gdy dla ...

Ustawienia telefonu komórkowego Bluetooth

Można odpowiednio dostosować ustawienia systemu zdalnej obsługi telefonu komórkowego. ...

Zobacz tez:

Uruchamianie silnika
Samochód wyposażony jest w urządzenie elektronicznej blokady silnika: w przypadku braku uruchomienia, patrz sekcja "System Fiat CODE" w rozdziale "Deska rozdzielcza i elementy sterowania". W pierwszych sekundach funkcjonowania, zwłaszcza po długim postoju, poziom g ...

Automatyczna skrzynia biegów
W wersji z automatyczną skrzynią biegów stosowana jest elektronicznie sterowana przekładnia 4-biegowa (benzyna) lub 5-biegowa (Diesel). Bieg 4. (benzyna) lub 5. (Diesel) jest nadbiegiem. Włączanie biegu z położenia postojowego (P) Samochód wypos ...

Dziennik alarmów
Zawiera komunikaty informacyjne i alarmowe funkcji, które kolejno wyświetla na ekranie wielofunkcyjnym.  Nacisnąć przycisk "MENU", aby otworzyć menu główne.  Nacisnąć podwójne strzałki, następnie ś ...

Categorie