Lexus CT200h: Włączanie i wyłączanie wyświetlacza (wersje z wyświetlaczem w wewnętrznym lusterku wstecznym)

Lexus CT200h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu –> Włączanie i wyłączanie wyświetlacza (wersje z wyświetlaczem w wewnętrznym lusterku wstecznym)

Włączanie i wyłączanie wyświetlacza (wersje z wyświetlaczem w wewnętrznym lusterku wstecznym)


Podczas korzystania z wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu

Funkcja przeciwoślepieniowa wewnętrznego lusterka wstecznego zostaje automatycznie wyłączona.

Automatyczne wyłączenie

Po 5 minutach ekran wyłączany jest automatycznie.

Tryby wyświetlania

Ustawienia wyświetlacza wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu można zmieniać, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ON i dśwignia przekładni napędowej ustawiona jest w położeniu R.

  1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk "AUTO" na 6 do 12 sekund.

    Wyświetlacz zostanie włączony i lampka kontrolna zaświeci się w kolorze zielonym.

  2. Nacisnąć przycisk "AUTO".
  3. Każde naciśnięcie i zwolnienie przycisku "AUTO" powoduje zmianę języka.

    Przez 5 sekund po zwolnieniu przycisku powinien migać komunikat ostrzegawczy potwierdzający zmianę ustawienia.

Wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu

Wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu wspomaga kierowcę podczas cofania, wyświetlając linie i widok z tyłu samochodu, na przykład w ...

Korzystanie z wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu

Opis ekranu Ekran wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu pojawia się po przestawieniu dświgni przekładni napędowej w poło- ż ...

Zobacz tez:

Otwieranie pokrywy bagażnika
Zamek pokrywy bagażnika można odblokować z zewnątrz samochodu naciskając przycisk w pilocie rys. 86 lub naciskając przycisk B-rys. 87. ZAMYKANIE POKRYWY Aby zamknąć pokrywę bagażnika, należy opuścić ją odpowiednio do ...

Przypominanie o przeglądach (typ A i B - z nawigacją)
Aby nastawić opcję Przypominania o przeglądach i czynnościach obsługowych (na wyświetlaczu - Reminder) takich jak: zmiana opon, pasków napędowych, fi ltra powietrza, itp., należy za pomocą joystick'a wybrać odpowiednie polecenie i nac ...

Płyn wspomagania układu kierowania
Poziom płynu w zbiorniczku układu wspomagania kontrolowany może być na skali "HOT" (temp. płynu ponad 50oC) lub "COLD" (temp. płynu do 50oC) i powinien znajdować się pomiędzy liniami MIN, a MAX. UWAGA  Nie napełniać powyże ...

Categorie