Lexus CT200h: Właściwości napędu hybrydowego

Lexus CT200h –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Napęd hybrydowy –> Właściwości napędu hybrydowego

Samochód ten ma napęd hybrydowy, który powoduje, że swoimi własnościami różni się on od tradycyjnych pojazdów. Należy szczegó- łowo zapoznać się z charakterystycznymi cechami tego samochodu i eksploatować go z należytą ostrożnością i rozwagą.

Zastosowany w tym samochodzie hybrydowy układ napędowy stanowi połączenie silnika spalinowego o zapłonie iskrowym i wspomagającego go silnika elektrycznego (trakcyjnego), w zależności od warunków jazdy dające w efekcie mniejsze zużycie paliwa i niższy poziom emisji spalin.

Właściwości napędu hybrydowego


Jest to tylko przykładowa ilustracja, która może się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

  1. Silnik spalinowy (o zapłonie iskrowym)
  2. Silnik elektryczny (trakcyjny)

Po zatrzymaniu samochodu i przy ruszaniu z miejsca

Po zatrzymaniu samochodu silnik spalinowy przerywa pracę*. Przy ruszaniu z miejsca samochód jest napędzany silnikiem elektrycznym (trakcyjnym). Podczas jazdy z małą prędkością lub przy zjeżdżaniu w dół łagodnej pochyłości silnik spalinowy nie pracuje* i używany jest silnik elektryczny.

Gdy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu N, akumulator trakcyjny nie jest ładowany.

Na czas postoju samochodu należy zawsze wybrać położenie P przekładni napędowej.

Podczas jazdy w ruchu ulicznym o dużym natężeniu, dśwignia przekładni napędowej powinna pozostawać w położeniu D lub B.

*: Jeżeli akumulator trakcyjny wymaga ładowania lub układ napędowy jest w fazie rozgrzewania itp., silnik spalinowy nie zostanie automatycznie zatrzymany.

Podczas zwykłej jazdy

Wykorzystywany jest głównie silnik spalinowy. Silnik elektryczny wykorzystywany jest do ładowania akumulatora trakcyjnego, gdy zachodzi taka potrzeba.

Podczas gwałtownego przyspieszania

Przy głębokim wciśnięciu pedału przyspieszenia zgromadzona w akumulatorze trakcyjnym energia wspomaga za pośrednictwem silnika elektrycznego (trakcyjnego) działanie silnika spalinowego.

Podczas hamowania (z odzyskaniem energii)

Silnik elektryczny wykorzystywany jest do ładowania akumulatora trakcyjnego.

Hamowanie regeneracyjne

W poniższych sytuacjach następuje przekształcanie energii kinetycznej samochodu w energię elektryczną, co pozwala uzyskać siłę hamującą przy równoczesnym ładowaniu akumulatora trakcyjnego.

Lampka kontrolna napędu elektrycznego

Lampka kontrolna napędu elektrycznego zaświeca się, gdy samochód jest napędzany wyłącznie silnikiem elektrycznym (trakcyjnym) lub silnik spalinowy jest zatrzymany.


Sytuacje, w których silnik spalinowy może nie przerwać pracy

Silnik spalinowy jest uruchamiany i zatrzymywany automatycznie. Jednak w nast ępujących sytuacjach samoczynne przerwanie pracy tego silnika może nie nastąpić:

Ładowanie akumulatora trakcyjnego

Ponieważ akumulator trakcyjny jest na bieżąco ładowany przez silnik spalinowy, nie ma potrzeby doładowywania go z urządzeń zewnętrznych. Jeżeli jednak samochód nie jest używany przez długi okres, akumulator trakcyjny ulega stopniowemu rozładowywaniu. Dlatego należy nie rzadziej niż raz na kilka miesięcy wykonać jazdę samochodem przez co najmniej 30 minut lub na dystansie nie krótszym niż 16 km. W przypadku całkowitego rozładowania akumulatora trakcyjnego i niemożliwości uruchomienia silnika spalinowego, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Ładowanie akumulatora 12-woltowego

Wprzypadku rozładowania, wymiany bądś odłączenia akumulatora 12-woltowego

Silnik spalinowy może nie przerwać pracy nawet w sytuacji, gdy samochód jest napędzany kosztem energii z akumulatora trakcyjnego. Jeżeli stan ten będzie utrzymywać się przez kilka dni, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Odgłosy i wibracje charakterystyczne dla samochodu z hybrydowym układem napędowym

Wstanie gotowości do jazdy, gdy świeci się lampka kontrolna "READY", samochód może nie emitować żadnych odgłosów pracy silnika, jak również mogą nie być odczuwalne jakiekolwiek wibracje. Ze względów bezpieczeństwa, po zaparkowaniu samochodu, należy zawsze uruchomić hamulec postojowy i wybrać położenie P przekładni napędowej.

Pracy hybrydowego układu napędowego mogą towarzyszyć charakterystyczne odgłosy i wibracje, które nie są objawem jakiejkolwiek usterki.

Obsługa techniczna, naprawy, recykling i złomowanie

W kwestiach dotyczących obsługi technicznej, naprawy, recyklingu bądś złomowania tego samochodu należy kontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem. Nie wolno samodzielnie dokonywać złomowania tego samochodu.

Ustawienia własne

Możliwa jest zmiana niektórych ustawień (np. sygnalizowanie jazdy z napędem elektrycznym za pomocą lampki kontrolnej).

Napęd hybrydowy

...

Środki ostrożności dotyczące hybrydowego układu napędowego

Podczas obsługi układu hybrydowego należy zachować odpowiednie środki ostrożności, ponieważ napięcie elektryczne w hybrydowym ukł ...

Zobacz tez:

Instalacja alarmowa
Układ autoalarmu ostrzega o włamaniu do samochodu za pomocą sygnalizacji optycznej i dświękowej. Gdy układ jest w stanie czuwania, wzbudzenie sygnalizacji alarmowej następuje w niżej wyszczególnionych przypadkach: Odblokowanie lub otwarcie wcze ...

Przycisk sterujący funkcji trip
Przycisk TRIP, umieszczony na dźwigni prawej, umożliwia, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w pozycji MAR, dostęp do wskazań wielkości opisanych wcześniej, a także wyzerowanie w celu rozpoczęcia nowej podróży ...

Pokrętło regulacji temperatury powietrza (I)
Przez obracanie pokrętłem w prawo lub w lewo uzyskuje się zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej temperatury. Wartość ustawionej temperatury pojawi się na wyświetlaczu. Po obróceniu pokrętła całkowicie w prawo lub w lewo do mome ...

Categorie