Lexus CT200h: Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Lexus CT200h –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przycisk rozruchu –> Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Gdy pedał hamulca zasadniczego jest zwolniony, przyciskiem rozruchu moż- na przełączać pomiędzy poszczególnymi stanami operacyjnymi. (Stan operacyjny ulega zmianie po każdorazowym naciśnięciu przycisku rozruchu.)

  1. Stan wyłączony Można włączyć światła awaryjne.
  2. Stan ACCESSORY

Można używać niektórych urządzeń elektrycznych, np. systemu audio.

Lampka kontrolna przycisku rozruchu zaświeci się w kolorze pomarańczowym.

  1. Stan ON

Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu


Można używać wszystkich urządzeń elektrycznych.

Lampka kontrolna przycisku rozruchu zaświeci się w kolorze pomarańczowym.

Samoczynne wyłączanie zasilania

Wprzypadku pozostawienia samochodu z wybranym położeniem P dświgni przekładni napędowej i wybranym stanem ACCESSORY po upływie około 20 minut lub ON (gdy hybrydowy układ napędowy nie pracuje) po upływie około 1 godziny nastąpi samoczynne przełączenie wstan wyłączony. Jednak nie zabezpiecza to całkowicie przed rozładowaniem akumulatora 12-woltowego. Gdy hybrydowy układ napędowy nie pracuje, nie należy zbyt długo pozostawiać wybranego stanu ACCESSORY lub ON.

Odgłosy i wibracje charakterystyczne dla samochodu z napędem hybrydowym

Wyczerpanie baterii w elektronicznym kluczyku

Przy niskiej temperaturze otoczenia, np. takiej jak w warunkach zimowych

Podczas uruchamiania hybrydowego układu napędowego czas, przez który miga lampka kontrolna stanu gotowości "READY", może być dłuższy niż zwykle.

Należy poczekać do momentu całkowitego zaświecenia się lampki "READY" oznaczającego gotowość samochodu do jazdy.

Czynniki powodujące zakłócenie działania

Uwagi dotyczące działania funkcji dostępu do samochodu

Jeżeli hybrydowy układ napędowy nie daje się uruchomić

Mogła nie zostać wyłączona elektroniczna blokada rozruchu hybrydowego układu napędowego.

Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Gdy lampka kontrolna w przycisku rozruchu miga w kolorze pomarańczowym

Może to oznaczać usterkę układu. Należy niezwłocznie zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Gdy nie zapala się lampka kontrolna stanu gotowości "READY"

Jeżeli mimo wybrania położenia P dświgni przekładni napędowej i wciśniętego pedału hamulca zasadniczego, po naciśnięciu przycisku rozruchu, nie zapala się lampka kontrolna stanu gotowości "READY", należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

W przypadku usterki hybrydowego układu napędowego

Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku

Obsługa przycisku rozruchu

Funkcja automatycznego przestawienia w położenie P

Jeżeli układ sterowania dświgni przekładni napędowej nie działa prawidłowo

W takim przypadku wybranie przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego może nie być możliwe. Stan wyłączony może zostać wybrany po uruchomieniu hamulca postojowego. W przypadku takiej usterki należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.


Podczas uruchamiania hybrydowego układu napędowego

Hybrydowy układ napędowy należy zawsze uruchamiać, siedząc na fotelu kierowcy. Podczas uruchamiania hybrydowego układu napędowego w żadnym przypadku nie wolno naciskać pedału przyspieszenia.

Może to doprowadzić do wypadku grożącego śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

Wyłączenie hybrydowego układu napędowego w nagłym przypadku

Jeżeli zachodzi konieczność wyłączenia hybrydowego układu napędowego w sytuacji awaryjnej, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk rozruchu przez co najmniej 2 sekundy lub nacisnąć go szybko 3 lub więcej razy. ( S. 515) Jednakże poza sytuacjami awaryjnymi nie wolno dotykać przycisku rozruchu podczas jazdy. Wyłączenie hybrydowego układu napędowego nie spowoduje utraty możliwości kierowania czy hamowania, ale przestanie działać wspomaganie w układzie kierowniczym. Obracanie kierownicą wymagać będzie większej siły niż zwykle, dlatego też należy zwolnić i zatrzymać samochód w miarę szybko i bezpiecznie.


W celu uniknięcia rozładowania akumulatora 12-woltowego

Gdy hybrydowy układ napędowy nie pracuje, nie należy zbyt długo pozostawiać wybranego przyciskiem rozruchu stanu ACCESSORY lub ON.

Jeżeli hybrydowy układ napędowy jest wyłączony, a lampka kontrolna w przycisku rozruchu nadal się świeci, oznacza to, że przyciskiem rozruchu nie wybrano stanu wyłączonego. Przed opuszczeniem samochodu należy zawsze sprawdzić, czy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony.

Podczas uruchamiania hybrydowego układu napędowego

Wprzypadku trudności z uruchomieniem hybrydowego układu napędowego należy niezwłocznie zlecić jego sprawdzenie w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztacie

Nieprawidłowe działanie przycisku rozruchu

Nietypowe funkcjonowanie przycisku rozruchu, np. jego zacinanie się, może oznaczać usterkę. Należy niezwłocznie skontaktować się autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Wyłączanie hybrydowego układu napędowego

Całkowicie zatrzymać samochód. Uruchomić hamulec postojowy. Wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej. Sprawdz ...

Tryb jazdy z napędem elektrycznym

W trybie jazdy z napędem elektrycznym samochód ten napędzany jest z wykorzystaniem wyłącznie energii elektrycznej, zgromadzonej w akumulatorze trakcyjn ...

Zobacz tez:

Wyłącznik poduszki powietrznej
Wyłącznik ten powoduje zablokowanie działania czołowej poduszki powietrznej pasażera, dolnej poduszki powietrznej pasażera oraz bocznej poduszki powietrznej pasażera. Z funkcji zablokowania poduszek powietrznych należy korzystać tylko w przypadku mo ...

Katalizator (opcja)
Katalizator jest urządzeniem redukującym szkodliwe składniki w spalinach. Zainstalowany jest on w układzie wydechowym i podczas pracy silnika osiąga bardzo wysoką temperaturę. ZALECENIA  Spaliny i cały układ wydechowy podczas pracy silnika ...

Informacje o zużyciu paliwa (typ A i B - z nawigacją)
Wyświetlane są wartości: Średnie zużycie paliwa (na wyświetlaczu - Average Fuel Economy) i Dystans do przebycia (Distance to Empty). W celu zresetowania wartości Średniego zużycia paliwa należy joystick'iem wybrać polecenie Reset i n ...

Categorie