Lexus CT200h: Zakładanie osłony akumulatora 12-woltowego

Lexus CT200h –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynności serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Akumulator 12-woltowy –> Zakładanie osłony akumulatora 12-woltowego

  1. Wsunąć 2 przednie zaczepy osłony w odpowiednie otwory.

Zakładanie osłony akumulatora 12-woltowego


  1. Wsunąć 2 tylne zaczepy osłony w odpowiednie otwory.

Zakładanie osłony akumulatora 12-woltowego


  1. Wsunąć 2 górne zaczepy osłony w odpowiednie otwory.

Zakładanie osłony akumulatora 12-woltowego


Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora 12-woltowego

Podczas ładowania z akumulatora 12-woltowego wydziela się wodór - palny i wybuchowy gaz. Z tego powodu przed przystąpieniem do tej operacji należy:

Po naładowaniu lub podłączeniu akumulatora 12-woltowego

Jeżeli mimo kilku prób rozruchu obiema metodami hybrydowy układ napędowy nie daje się uruchomić, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.


Związki chemiczne w akumulatorze 12-woltowym

Wewnątrz akumulatora 12-woltowego znajduje się trujący i żrący kwas siarkowy.

Ponadto wydziela on palny i wybuchowy gaz - wodór. W celu uniknięcia ryzyka śmierci lub poważnych obrażeń ciała, podczas prac w pobliżu akumulatora 12-woltowego, należy przestrzegać niżej wymienionych środków ostrożności:

Bezpieczne miejsce ładowania akumulatora 12-woltowego

Akumulator 12-woltowy należy ładować na otwartej przestrzeni. Nie wolno ładować akumulatora 12-woltowego w garażu lub zamkniętym pomieszczeniu o niedostatecznej wentylacji.

Sposób ładowania akumulatora 12-woltowego

Przeprowadzać ładowanie wyłącznie małym prądem*. Ładowanie prądem o większym natężeniu może doprowadzić do eksplozji akumulatora 12-woltowego.

*: 4,2 A lub mniej dla wersji z akumulatorem S46B24R

3,5 A lub mniej dla wersji z akumulatorem S34B20R

Doraśna pomoc

Wymiana akumulatora 12-woltowego

Należy zastosować akumulator 12-woltowy zaprojektowany do tego samochodu.

Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować przedostanie się gazu (wodoru) do przestrzeni pasażerskiej, powodując pożar lub wybuch.

W celu wymiany akumulatora 12-woltowego należy skontaktować z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.


Odłączenie akumulatora 12-woltowego

Nie odłączać przewodu masy (-) od strony mocowania do nadwozia, jak pokazano na ilustracji. Odłączony przewód masy (-) może dotknąć dodatniego (+) zacisku akumulatora, powodując zwarcie elektryczne, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.Podczas ładowania akumulatora 12-woltowego

Nie wolno ładować akumulatora 12-woltowego, gdy hybrydowy układ napędowy pracuje. Należy upewnić się, że wszystkie urządzenia elektryczne w samochodzie są wyłączone.

Przed zdjęciem osłony akumulatora 12-woltowego

Wyjąć środkową i prawą części podłogi bagażnika. Wyjąć środkowy dodatkowy schowek Wyjąć prawy dodatkowy ...

Opony

Opony należy wymieniać i przekładać zgodnie z harmonogramem obsług przeglądowych i stanem zużycia bieżnika. ...

Zobacz tez:

Korektor ustawienia refl ektorów
Kąt padania wiązki światła z przednich refl ektorów zależy od liczby pasażerów i ciężaru bagażu. Korektor ustawienia refl ektorów umożliwia dopasowanie kąta padania wiązki światła do warunków ob ...

Pokrętło regulacji temperatury powietrza (I)
Przez obracanie pokrętłem w prawo lub w lewo uzyskuje się zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej temperatury. Wartość ustawionej temperatury pojawi się na wyświetlaczu. Po obróceniu pokrętła całkowicie w prawo lub w lewo do mome ...

Okno dachowe (opcja)
Okno daje się przemieszczać tylko przy włączo nym zapłonie. Przesuwanie okna By okno odsunąć, przycisnąć tylną stro nę włącznika. By okno zasunąć, przycisnąć przednią stro nę włącznik ...

Categorie