Lexus CT200h: Zakładanie osłony akumulatora 12-woltowego

Lexus CT200h –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynności serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Akumulator 12-woltowy –> Zakładanie osłony akumulatora 12-woltowego

  1. Wsunąć 2 przednie zaczepy osłony w odpowiednie otwory.

Zakładanie osłony akumulatora 12-woltowego


  1. Wsunąć 2 tylne zaczepy osłony w odpowiednie otwory.

Zakładanie osłony akumulatora 12-woltowego


  1. Wsunąć 2 górne zaczepy osłony w odpowiednie otwory.

Zakładanie osłony akumulatora 12-woltowego


Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora 12-woltowego

Podczas ładowania z akumulatora 12-woltowego wydziela się wodór - palny i wybuchowy gaz. Z tego powodu przed przystąpieniem do tej operacji należy:

Po naładowaniu lub podłączeniu akumulatora 12-woltowego

Jeżeli mimo kilku prób rozruchu obiema metodami hybrydowy układ napędowy nie daje się uruchomić, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.


Związki chemiczne w akumulatorze 12-woltowym

Wewnątrz akumulatora 12-woltowego znajduje się trujący i żrący kwas siarkowy.

Ponadto wydziela on palny i wybuchowy gaz - wodór. W celu uniknięcia ryzyka śmierci lub poważnych obrażeń ciała, podczas prac w pobliżu akumulatora 12-woltowego, należy przestrzegać niżej wymienionych środków ostrożności:

Bezpieczne miejsce ładowania akumulatora 12-woltowego

Akumulator 12-woltowy należy ładować na otwartej przestrzeni. Nie wolno ładować akumulatora 12-woltowego w garażu lub zamkniętym pomieszczeniu o niedostatecznej wentylacji.

Sposób ładowania akumulatora 12-woltowego

Przeprowadzać ładowanie wyłącznie małym prądem*. Ładowanie prądem o większym natężeniu może doprowadzić do eksplozji akumulatora 12-woltowego.

*: 4,2 A lub mniej dla wersji z akumulatorem S46B24R

3,5 A lub mniej dla wersji z akumulatorem S34B20R

Doraśna pomoc

Wymiana akumulatora 12-woltowego

Należy zastosować akumulator 12-woltowy zaprojektowany do tego samochodu.

Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować przedostanie się gazu (wodoru) do przestrzeni pasażerskiej, powodując pożar lub wybuch.

W celu wymiany akumulatora 12-woltowego należy skontaktować z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.


Odłączenie akumulatora 12-woltowego

Nie odłączać przewodu masy (-) od strony mocowania do nadwozia, jak pokazano na ilustracji. Odłączony przewód masy (-) może dotknąć dodatniego (+) zacisku akumulatora, powodując zwarcie elektryczne, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.Podczas ładowania akumulatora 12-woltowego

Nie wolno ładować akumulatora 12-woltowego, gdy hybrydowy układ napędowy pracuje. Należy upewnić się, że wszystkie urządzenia elektryczne w samochodzie są wyłączone.

Przed zdjęciem osłony akumulatora 12-woltowego

Wyjąć środkową i prawą części podłogi bagażnika. Wyjąć środkowy dodatkowy schowek Wyjąć prawy dodatkowy ...

Opony

Opony należy wymieniać i przekładać zgodnie z harmonogramem obsług przeglądowych i stanem zużycia bieżnika. ...

Zobacz tez:

System Fiat code
Jest to system elektronicznej blokady silnika, który umożliwia zwiększenie ochrony przed próbami kradzieży samochodu. Jego aktywacja następuje automatycznie z chwilą wyjęcia kluczyka z wyłącznika zapłonu. Każdy kluczyk wyposa& ...

Uchwyty asekuracyjne
Uchwyty asekuracyjne zainstalowane w spodniej stronie dachu służą do przytrzymania się podczas siedzenia w fotelu. Nie należy używać uchwytu asekuracyjnego podczas wsiadania do samochodu lub wstając z fotela. W celu uniknięcia uszkodzenia ...

Zmiana trybu wyświetlania ekranu głównego
Aby wyświetlić prawy ekran menu, należy przesunąć sterownik w prawo. Zmiana ekranu głównego odbiornika radiowego na ekran wyboru uprzednio zaprogramowanych stacji radiowych Zmiana ekranu głównego odbiornika radiowego na ekran wyboru st ...

Categorie