Lexus CT200h: Zakładanie osłony akumulatora 12-woltowego

Lexus CT200h –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynności serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Akumulator 12-woltowy –> Zakładanie osłony akumulatora 12-woltowego

  1. Wsunąć 2 przednie zaczepy osłony w odpowiednie otwory.

Zakładanie osłony akumulatora 12-woltowego


  1. Wsunąć 2 tylne zaczepy osłony w odpowiednie otwory.

Zakładanie osłony akumulatora 12-woltowego


  1. Wsunąć 2 górne zaczepy osłony w odpowiednie otwory.

Zakładanie osłony akumulatora 12-woltowego


Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora 12-woltowego

Podczas ładowania z akumulatora 12-woltowego wydziela się wodór - palny i wybuchowy gaz. Z tego powodu przed przystąpieniem do tej operacji należy:

Po naładowaniu lub podłączeniu akumulatora 12-woltowego

Jeżeli mimo kilku prób rozruchu obiema metodami hybrydowy układ napędowy nie daje się uruchomić, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.


Związki chemiczne w akumulatorze 12-woltowym

Wewnątrz akumulatora 12-woltowego znajduje się trujący i żrący kwas siarkowy.

Ponadto wydziela on palny i wybuchowy gaz - wodór. W celu uniknięcia ryzyka śmierci lub poważnych obrażeń ciała, podczas prac w pobliżu akumulatora 12-woltowego, należy przestrzegać niżej wymienionych środków ostrożności:

Bezpieczne miejsce ładowania akumulatora 12-woltowego

Akumulator 12-woltowy należy ładować na otwartej przestrzeni. Nie wolno ładować akumulatora 12-woltowego w garażu lub zamkniętym pomieszczeniu o niedostatecznej wentylacji.

Sposób ładowania akumulatora 12-woltowego

Przeprowadzać ładowanie wyłącznie małym prądem*. Ładowanie prądem o większym natężeniu może doprowadzić do eksplozji akumulatora 12-woltowego.

*: 4,2 A lub mniej dla wersji z akumulatorem S46B24R

3,5 A lub mniej dla wersji z akumulatorem S34B20R

Doraśna pomoc

Wymiana akumulatora 12-woltowego

Należy zastosować akumulator 12-woltowy zaprojektowany do tego samochodu.

Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować przedostanie się gazu (wodoru) do przestrzeni pasażerskiej, powodując pożar lub wybuch.

W celu wymiany akumulatora 12-woltowego należy skontaktować z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.


Odłączenie akumulatora 12-woltowego

Nie odłączać przewodu masy (-) od strony mocowania do nadwozia, jak pokazano na ilustracji. Odłączony przewód masy (-) może dotknąć dodatniego (+) zacisku akumulatora, powodując zwarcie elektryczne, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.Podczas ładowania akumulatora 12-woltowego

Nie wolno ładować akumulatora 12-woltowego, gdy hybrydowy układ napędowy pracuje. Należy upewnić się, że wszystkie urządzenia elektryczne w samochodzie są wyłączone.

Przed zdjęciem osłony akumulatora 12-woltowego

Wyjąć środkową i prawą części podłogi bagażnika. Wyjąć środkowy dodatkowy schowek Wyjąć prawy dodatkowy ...

Opony

Opony należy wymieniać i przekładać zgodnie z harmonogramem obsług przeglądowych i stanem zużycia bieżnika. ...

Zobacz tez:

Kontrolka temperatury płynu chłodz´cego (tylko Diesel)*
Świeci się, gdy kluczyk zapłonowy jest w położeniu ON i gaśnie po kilku sekundach. Ta kontrolka sygnalizuje przegrzanie płynu chłodzącego. W przypadku korzystania z samochodu w normalnych warunkach jezdnych należy zjechać z drogi, zatr ...

Włączanie świateł drogowych
Wcelu włączenia świateł drogowych należy, przy włączonych światłach mijania, odepchnąć od siebie dśwignię przełącznika. Wcelu wyłączenia świateł drogowych należy pociągnąć ...

Zmiana nazwy zapisanej pozycji
Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name" Za pomocą pokrętła wybrać żądaną pozycję. Za pomocą pokrętła wybrać "Record Name" i po sygnale wypowiedzieć nową nazwę, która zostanie prz ...

Categorie