Chevrolet Lacetti: Sygnalizator awarii

Chevrolet Lacetti –> Przyrządy i wskaźniki –> Wskaźniki i kontrolki ostrzegawcze –> Sygnalizator awarii

Świeci się przez chwilę po włączeniu zapłonu, do momentu uruchomienia silnika.

Oznacza to, że żarówka kontrolki jest sprawna.

Kontrolka powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.

Sygnalizator awarii


PRZESTROGA
  •  Nie kontynuować jazdy, gdy sygnalizator awarii świeci się.

Sygnalizator awarii sygnalizuje problem, który wymaga sprawdzenia. Jazda samochodem gdy świeci się sygnalizator awarii może spowodować uszkodzenie układu emisji spalin oraz zwiększenie zużycia paliwa i pogorszenie osiągów samochodu.

Należy jak najszybciej zwrócić się do stacji obsługi wcelu usunięcia usterki.

Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

Sygnalizator awarii świeci się w przypadku wystąpienia usterki w elementach i podsystemach układu kontroli emisji spalin.

Świecenie trwa do czasu wykrycia usterki przez elektroniczny moduł sterujący.

W przypadku wykrycia dużych przerw zapłonu sygnalizator awarii miga. Usterka taka może spowodować uszkodzenie katalizatora.

Sygnalizator awarii (MIL) będzie również świecił, wskazując, że w filtrze cząstek stałych (DPF) występuje usterka. Jeżeli tak się zdarzyło, natychmiast należy zwrócić się do warsztatu naprawczego celem dokonania naprawy. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet. Aby uzyskać więcej informacji, patrz hasło indeksu "FILTR CZĄSTEK STAŁYCH W SILNIKU WYSOKOPRĘŻNYM (DPF)".

Układ elektroniczny samochodu włączy wówczas program jazdy awaryjnej, pozwalający na kontynuację jazdy. Należy jednak jak najszybciej zwrócić się do stacji obsługi w celu usunięcia usterki. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

Szybkie zapalenie i zgaśnięcie sygnalizatora awarii jest objawem normalnym i nie wskazuje na wystąpienie awarii.

Jeśli samochód wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, patrz hasło indeksu "AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW, ZMIANA BIEGÓW W SYTUACJI AWARYJNEJ".

Kontrolka ciśnienia oleju silnikowego

Świeci się przez chwilę po włączeniu zapłonu, do momentu uruchomienia silnika. Oznacza to, że żarówka kontrolki jest sprawna. Ko ...

Sygnalizator otwartych drzwi

Świeci się, gdy drzwi są otwarte lub niedokładnie zamknięte. ...

Zobacz tez:

Elektryczne podnosniki szyb
Na podłokietniku wewnętrznym drzwi po stronie kierowcy znajdują się dwa rys. 82 lub (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) pięć rys. 81 przełączników, które - gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w pozycj ...

Uruchamianie silnika benzynowego
Zaciągnij hamulec ręczny.  Mechaniczna skrzynia biegów Ustaw dźwignię skrzyni biegów w położeniu N (Neutral), a pedał sprzęgła podczas rozruchu wciśnij do oporu. Automatyczna skrzynia biegów Przesuń d% ...

Ustawienia obsługi wiadomości
Przejść do ekranu "Ustawienia wiadomości": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Telefon" "Ustawienia wiadomości" Wybrać, aby włączyć lub wyłączyć przekazywanie wiadomości z telefonów komórkowych Wybrać, aby ...

Categorie