Chevrolet Lacetti: Sygnalizator awarii

Chevrolet Lacetti –> Przyrządy i wskaźniki –> Wskaźniki i kontrolki ostrzegawcze –> Sygnalizator awarii

Świeci się przez chwilę po włączeniu zapłonu, do momentu uruchomienia silnika.

Oznacza to, że żarówka kontrolki jest sprawna.

Kontrolka powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.

Sygnalizator awarii


PRZESTROGA
  •  Nie kontynuować jazdy, gdy sygnalizator awarii świeci się.

Sygnalizator awarii sygnalizuje problem, który wymaga sprawdzenia. Jazda samochodem gdy świeci się sygnalizator awarii może spowodować uszkodzenie układu emisji spalin oraz zwiększenie zużycia paliwa i pogorszenie osiągów samochodu.

Należy jak najszybciej zwrócić się do stacji obsługi wcelu usunięcia usterki.

Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

Sygnalizator awarii świeci się w przypadku wystąpienia usterki w elementach i podsystemach układu kontroli emisji spalin.

Świecenie trwa do czasu wykrycia usterki przez elektroniczny moduł sterujący.

W przypadku wykrycia dużych przerw zapłonu sygnalizator awarii miga. Usterka taka może spowodować uszkodzenie katalizatora.

Sygnalizator awarii (MIL) będzie również świecił, wskazując, że w filtrze cząstek stałych (DPF) występuje usterka. Jeżeli tak się zdarzyło, natychmiast należy zwrócić się do warsztatu naprawczego celem dokonania naprawy. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet. Aby uzyskać więcej informacji, patrz hasło indeksu "FILTR CZĄSTEK STAŁYCH W SILNIKU WYSOKOPRĘŻNYM (DPF)".

Układ elektroniczny samochodu włączy wówczas program jazdy awaryjnej, pozwalający na kontynuację jazdy. Należy jednak jak najszybciej zwrócić się do stacji obsługi w celu usunięcia usterki. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

Szybkie zapalenie i zgaśnięcie sygnalizatora awarii jest objawem normalnym i nie wskazuje na wystąpienie awarii.

Jeśli samochód wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, patrz hasło indeksu "AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW, ZMIANA BIEGÓW W SYTUACJI AWARYJNEJ".

Kontrolka ciśnienia oleju silnikowego

Świeci się przez chwilę po włączeniu zapłonu, do momentu uruchomienia silnika. Oznacza to, że żarówka kontrolki jest sprawna. Ko ...

Sygnalizator otwartych drzwi

Świeci się, gdy drzwi są otwarte lub niedokładnie zamknięte. ...

Zobacz tez:

Uruchamianie silnika przez pchanie samochodu
Należy absolutnie unikać uruchamiania silnika przez pchanie samochodu, holowanie lub przy wykorzystaniu pochyłości drogi. Manewry te mogą spowodować napływ paliwa do katalizatora i jego nieodwracalne uszkodzenie. OSTRZEŻENIE Do chwili, gdy silnik nie ...

Obsługa bieżąca
Opisane i wyszczególnione w niniejszym rozdziale czynności należy wykonywać w trakcie bieżącej eksploatacji. Jeżeli usłyszysz jakiś nietypowy dźwięk, poczujesz nietypową wibrację lub niezwykły zapach zgłoś się ...

Okno dachowe (opcja)
Okno daje się przemieszczać tylko przy włączo nym zapłonie. Przesuwanie okna By okno odsunąć, przycisnąć tylną stro nę włącznika. By okno zasunąć, przycisnąć przednią stro nę włącznik ...

Categorie