Lexus CT200h: Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie systemu audio (System audio z ekranem) –> Ustawienia dświęku –> Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM

Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM


  1. Zmiana kolejności na liście stacji
  2. Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przełączania na odbiór komunikatów drogowych wmomencie odebrania ich sygnału Gdy funkcja odbioru komunikatów drogowych jest włączona, odbiornik rozpocznie wyszukiwanie stacji nadających w trybie TP.
  3. Włączenie/wyłączenie odbioru odpowiednio silnych stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej Jeżeli funkcja alternatywnej częstotliwości jest włączona, to w przypadku pogorszenia jakości odbioru bieżącej stacji nastąpi automatyczne przełączenie na odbiór stacji zapewniającej lepszą jakość.
  4. Włączanie/wyłączanie funkcji zmiany kodu regionu Gdy funkcja zmiany kodu regionu jest włączona, odbiór będzie przełączany na stację radiową znajdującą się w tej samej lokalnej sieci nadawczej.
  5. Włączanie/wyłączanie funkcji wyświetlania dodatkowych informacji tekstowych w trybie FM

Ekran ustawień dświęku

Przejście do ekranu "Ustawienia audio": Przycisk "MENU"  "Konfiguracja" "Audio" Zmiana ustawień dświęku Zmiana ustawień odbioru radioweg ...

Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB

Aktualizacja listy stacji nadających w systemie DAB Włączanie/wyłączanie pasma L Jeżeli funkcja ta jest wyłączona, zakres kan ...

Zobacz tez:

Bagaznik dachowy/na narty
Przystosowane zaczepy przednie umieszczone są w punktach A-rys. 98. Przystosowane zaczepy tylne umieszczone są w punktach B. UWAGA Po przejechaniu kilku kilometrów należy sprawdzić, czy śruby mocujące zaczepy są dobrze dokręcone. Należy ...

Elementy sterowania
Pokrętło A do regulacji temperatury powietrza (mieszanie powietrza zimnego/ciepłego) Zakres czerwony = powietrze ciepłe Zakres niebieski = powietrze zimne Pokrętło B do włączania/ wyłączania wentylatora 0 = wentylator wyłączony ...

Uchwyt na kubki (opcja)
Samochód wyposażono w szereg uchwy tów umożliwiających przewożenie kubków z napojami. OSTRZEŻENIE  Prowadząc samochód należy pa miętać, że wyjmowanie lub wkładanie kubka z napojem do uchwytu roz pra ...

Categorie