Lexus CT200h: Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie systemu audio (System audio z ekranem) –> Ustawienia dświęku –> Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM

Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM


  1. Zmiana kolejności na liście stacji
  2. Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przełączania na odbiór komunikatów drogowych wmomencie odebrania ich sygnału Gdy funkcja odbioru komunikatów drogowych jest włączona, odbiornik rozpocznie wyszukiwanie stacji nadających w trybie TP.
  3. Włączenie/wyłączenie odbioru odpowiednio silnych stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej Jeżeli funkcja alternatywnej częstotliwości jest włączona, to w przypadku pogorszenia jakości odbioru bieżącej stacji nastąpi automatyczne przełączenie na odbiór stacji zapewniającej lepszą jakość.
  4. Włączanie/wyłączanie funkcji zmiany kodu regionu Gdy funkcja zmiany kodu regionu jest włączona, odbiór będzie przełączany na stację radiową znajdującą się w tej samej lokalnej sieci nadawczej.
  5. Włączanie/wyłączanie funkcji wyświetlania dodatkowych informacji tekstowych w trybie FM

Ekran ustawień dświęku

Przejście do ekranu "Ustawienia audio": Przycisk "MENU"  "Konfiguracja" "Audio" Zmiana ustawień dświęku Zmiana ustawień odbioru radioweg ...

Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB

Aktualizacja listy stacji nadających w systemie DAB Włączanie/wyłączanie pasma L Jeżeli funkcja ta jest wyłączona, zakres kan ...

Zobacz tez:

Umiejscowienie haka holowniczego oraz punktów mocowania urz´dzenia sprzęgaj´cego
Modele sedan (jednostka: mm) * Maksymalny dopuszczalny zwis Modele hatchback (jednostka: mm) * Maksymalny dopuszczalny zwis Modele kombi (jednostka: mm) * Maksymalny dopuszczalny zwis ...

Otwieranie pokrywy silnika
Pociągnij uchwyt (1) blokady pokrywy sil nika, umieszczony pod tablicą z przy rzą da mi; wówczas pokrywa lek ko od sko czy.  Pchnij dźwignię (2) z przodu pod po kry wą palcami do góry i podnieś po kry wę do góry. &nbs ...

Opis działania
Poszczególne światła włącza się, obracając końcówkę dświgni prze- łącznika: Włączone światła do jazdy dziennej. Włączone przednie i tylne światła pozycyjne, oświetlenie tabl ...

Categorie