Lexus CT200h: Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie systemu audio (System audio z ekranem) –> Ustawienia dświęku –> Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM

Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM


  1. Zmiana kolejności na liście stacji
  2. Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przełączania na odbiór komunikatów drogowych wmomencie odebrania ich sygnału Gdy funkcja odbioru komunikatów drogowych jest włączona, odbiornik rozpocznie wyszukiwanie stacji nadających w trybie TP.
  3. Włączenie/wyłączenie odbioru odpowiednio silnych stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej Jeżeli funkcja alternatywnej częstotliwości jest włączona, to w przypadku pogorszenia jakości odbioru bieżącej stacji nastąpi automatyczne przełączenie na odbiór stacji zapewniającej lepszą jakość.
  4. Włączanie/wyłączanie funkcji zmiany kodu regionu Gdy funkcja zmiany kodu regionu jest włączona, odbiór będzie przełączany na stację radiową znajdującą się w tej samej lokalnej sieci nadawczej.
  5. Włączanie/wyłączanie funkcji wyświetlania dodatkowych informacji tekstowych w trybie FM

Ekran ustawień dświęku

Przejście do ekranu "Ustawienia audio": Przycisk "MENU"  "Konfiguracja" "Audio" Zmiana ustawień dświęku Zmiana ustawień odbioru radioweg ...

Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB

Aktualizacja listy stacji nadających w systemie DAB Włączanie/wyłączanie pasma L Jeżeli funkcja ta jest wyłączona, zakres kan ...

Zobacz tez:

Po uaktywnieniu poduszki powietrznej
Gdy z poduszki ujdzie gaz, we wnętrzu kabiny może pojawić się swąd spalenizny, dym i biały proszek. Jest to zjawisko całkowicie normalne. Swąd spalenizny jest skutkiem zapłonu gazu przy napełnianiu poduszki powietrznej. Biały proszek to s ...

Przed zdjęciem osłony akumulatora 12-woltowego
Wyjąć środkową i prawą części podłogi bagażnika. Wyjąć środkowy dodatkowy schowek Wyjąć prawy dodatkowy schowek. Zdjąć osłonę akumulatora 12-woltowego. Stan zewnętrzny Sprawdzi ...

Ruszanie po zaparkowaniu samochodu na wzniesieniu
Wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca przez czas:  uruchomienia silnika,  włączenia biegu i  zwolnienia hamulca postojowego.  Zwolnić pedał hamulca.  Ruszyć powoli, oddalając się nieco od podkł ...

Categorie