Lexus CT200h: Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie systemu audio (System audio z ekranem) –> Ustawienia dświęku –> Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM

Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM


  1. Zmiana kolejności na liście stacji
  2. Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przełączania na odbiór komunikatów drogowych wmomencie odebrania ich sygnału Gdy funkcja odbioru komunikatów drogowych jest włączona, odbiornik rozpocznie wyszukiwanie stacji nadających w trybie TP.
  3. Włączenie/wyłączenie odbioru odpowiednio silnych stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej Jeżeli funkcja alternatywnej częstotliwości jest włączona, to w przypadku pogorszenia jakości odbioru bieżącej stacji nastąpi automatyczne przełączenie na odbiór stacji zapewniającej lepszą jakość.
  4. Włączanie/wyłączanie funkcji zmiany kodu regionu Gdy funkcja zmiany kodu regionu jest włączona, odbiór będzie przełączany na stację radiową znajdującą się w tej samej lokalnej sieci nadawczej.
  5. Włączanie/wyłączanie funkcji wyświetlania dodatkowych informacji tekstowych w trybie FM

Ekran ustawień dświęku

Przejście do ekranu "Ustawienia audio": Przycisk "MENU"  "Konfiguracja" "Audio" Zmiana ustawień dświęku Zmiana ustawień odbioru radioweg ...

Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB

Aktualizacja listy stacji nadających w systemie DAB Włączanie/wyłączanie pasma L Jeżeli funkcja ta jest wyłączona, zakres kan ...

Zobacz tez:

Rozgrzewanie silnika zaraz po uruchomieniu (benzynowego i na olej napędowy)
Należy wykonać, co następuje: ruszyć na biegu powoli, utrzymywać średnie obroty silnika, unikać gwałtownych przyspieszeń; unikać przez pierwsze kilometry maksymalnych osiągów. Zaleca się odczekać do momentu, gdy ws ...

Regulacja czujności czujnika deszczu (Czuj. deszczu)
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Funkcja ta umożliwia regulację (w 4 poziomach) czułości czujnika deszczu. Aby ustawić wymagany poziom czułości, należy: nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu miga ...

Informacje podróżne
Wyświetlane informacje można prze- łączać przyciskiem "DISP". Monitor przepływu energii Chwilowe zużycie paliwa i średnie zużycie paliwa Pokazywana jest wartość chwilowego zużycia paliwa i średniego zu- życia paliwa od je ...

Categorie