Lexus CT200h: Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie systemu audio (System audio z ekranem) –> Ustawienia dświęku –> Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB

Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB


  1. Aktualizacja listy stacji nadających w systemie DAB
  2. Włączanie/wyłączanie pasma L Jeżeli funkcja ta jest wyłączona, zakres kanałów fizycznych dost ępnych dla celów strojenia zostaje ograniczony do pasma III, z wyjątkiem uprzednio zaprogramowanych działań.

    Jeżeli funkcja ta jest włączona, zakres kanałów fizycznych dostępnych dla celów strojenia obejmuje pasmo III i pasmo L.

  3. Włączanie/wyłączanie funkcji odbioru komunikatów drogowych Jeżeli funkcja ta jest włączona, system automatycznie wyszuka stację, która regularnie nadaje informacje o ruchu drogowym i w momencie rozpoczęcia nadawania takiego komunikatu nastąpi automatyczne przełączenie na jej odbiór.
  4. Włączenie/wyłączenie odbioru odpowiednio silnych stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej.

    Jeżeli funkcja alternatywnej częstotliwości jest włączona, to w przypadku pogorszenia jakości odbioru bieżącej stacji nastąpi automatyczne przełączenie na odbiór stacji zapewniającej lepszą jakość.

  5. Włączanie/wyłączanie funkcji wyświetlania dodatkowych informacji tekstowych w trybie DAB

Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM

Zmiana kolejności na liście stacji Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przełączania na odbiór komunikatów ...

Zmiana ustawień dotyczących odtwarzacza iPod

Zmiana wielkości ekranu (tryb wideo) Zmiana ustawień wyświetlania grafiki okładki Regulacja parametrów wyświetlania (tryb wideo) Zmia ...

Zobacz tez:

Ogrzewanie przedniej szyby
Samochód wyposażony jest w ogrzewanie przedniej szyby, które można wykorzystać do usunięcia jej oblodzenia. Ogrzewanie działa tylko przy włączonym zapłonie. Element grzejny umieszczony jest wzdłuż dolnej krawędzi szyby przed ...

Dziennik alarmów
Zawiera komunikaty informacyjne i alarmowe funkcji, które kolejno wyświetla na ekranie wielofunkcyjnym.  Nacisnąć przycisk "MENU", aby otworzyć menu główne.  Nacisnąć podwójne strzałki, następnie ś ...

Ustawienie daty i godziny Zestaw wskaźników
Za pomocą lewego przycisku w zestawie wskaźników wykonać czynności w następującej kolejności:  naciskać przycisk przez ponad dwie sekundy: migają minuty,  naciskać przycisk, aby zwiększyć minuty,  nacis ...

Categorie