Lexus CT200h: Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie systemu audio (System audio z ekranem) –> Ustawienia dświęku –> Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB

Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB


  1. Aktualizacja listy stacji nadających w systemie DAB
  2. Włączanie/wyłączanie pasma L Jeżeli funkcja ta jest wyłączona, zakres kanałów fizycznych dost ępnych dla celów strojenia zostaje ograniczony do pasma III, z wyjątkiem uprzednio zaprogramowanych działań.

    Jeżeli funkcja ta jest włączona, zakres kanałów fizycznych dostępnych dla celów strojenia obejmuje pasmo III i pasmo L.

  3. Włączanie/wyłączanie funkcji odbioru komunikatów drogowych Jeżeli funkcja ta jest włączona, system automatycznie wyszuka stację, która regularnie nadaje informacje o ruchu drogowym i w momencie rozpoczęcia nadawania takiego komunikatu nastąpi automatyczne przełączenie na jej odbiór.
  4. Włączenie/wyłączenie odbioru odpowiednio silnych stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej.

    Jeżeli funkcja alternatywnej częstotliwości jest włączona, to w przypadku pogorszenia jakości odbioru bieżącej stacji nastąpi automatyczne przełączenie na odbiór stacji zapewniającej lepszą jakość.

  5. Włączanie/wyłączanie funkcji wyświetlania dodatkowych informacji tekstowych w trybie DAB

Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM

Zmiana kolejności na liście stacji Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przełączania na odbiór komunikatów ...

Zmiana ustawień dotyczących odtwarzacza iPod

Zmiana wielkości ekranu (tryb wideo) Zmiana ustawień wyświetlania grafiki okładki Regulacja parametrów wyświetlania (tryb wideo) Zmia ...

Zobacz tez:

Silnik QG
 Dźwignię regulacji nagrzewnicy lub klimatyzacji ustawić w położeniu najwyższej temperatury.  Poluzować zacisk dolnego przewodu chłodnicy i zdjąć przewód z króćca chłodnicy.  Odkręcić ko ...

Podgrzewanie kierownicy/ podgrzewanie foteli
Funkcja podgrzewania kierownicy i podgrzewania foteli umożliwia ogrzanie bocznych uchwytów kierownicy oraz foteli. Wprzypadku niżej wymienionych osób zajmujących fotele i mających dostęp do kierownicy należy zachować ostrożność, ...

Regulacja siedzeñ
OSTRZEŻENIE  Nie reguluj położenia siedzenia kierow cy podczas jazdy. Siedzenie może się gwałtownie przesunąć po wo du jąc utratę kontroli nad po jaz dem.  Po nastawieniu siedzenia porusz się w nim lekko, aby upewni&# ...

Categorie