Lexus CT200h: Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie systemu audio (System audio z ekranem) –> Ustawienia dświęku –> Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB

Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB


  1. Aktualizacja listy stacji nadających w systemie DAB
  2. Włączanie/wyłączanie pasma L Jeżeli funkcja ta jest wyłączona, zakres kanałów fizycznych dost ępnych dla celów strojenia zostaje ograniczony do pasma III, z wyjątkiem uprzednio zaprogramowanych działań.

    Jeżeli funkcja ta jest włączona, zakres kanałów fizycznych dostępnych dla celów strojenia obejmuje pasmo III i pasmo L.

  3. Włączanie/wyłączanie funkcji odbioru komunikatów drogowych Jeżeli funkcja ta jest włączona, system automatycznie wyszuka stację, która regularnie nadaje informacje o ruchu drogowym i w momencie rozpoczęcia nadawania takiego komunikatu nastąpi automatyczne przełączenie na jej odbiór.
  4. Włączenie/wyłączenie odbioru odpowiednio silnych stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej.

    Jeżeli funkcja alternatywnej częstotliwości jest włączona, to w przypadku pogorszenia jakości odbioru bieżącej stacji nastąpi automatyczne przełączenie na odbiór stacji zapewniającej lepszą jakość.

  5. Włączanie/wyłączanie funkcji wyświetlania dodatkowych informacji tekstowych w trybie DAB

Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM

Zmiana kolejności na liście stacji Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przełączania na odbiór komunikatów ...

Zmiana ustawień dotyczących odtwarzacza iPod

Zmiana wielkości ekranu (tryb wideo) Zmiana ustawień wyświetlania grafiki okładki Regulacja parametrów wyświetlania (tryb wideo) Zmia ...

Zobacz tez:

Tylne światła przeciwmgłowe
Zaświecają się przy włączonych światłach mijania, lub gdy włączone są światła pozycyjne i przeciwmgłowe (dla wersji/ rynków, gdzie przewidziano), po naciśnięciu przycisku 4. W zestawie wskaźników ...

Radioodtwarzacz kasetowy z systemem rds i zmieniaczem płyt cd
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami. OSTRZEŻENIE Bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze. System audio można obsługiwać tylko jeśli warunki drogowe na ...

Możliwa obecność lodu na drodze
Gdy temperatura zewnętrzna osiągnie lub spadnie poniżej 3C wskazanie temperatury zewnętrznej miga, aby zasygnalizować o możliwości wystąpienia oblodzenia drogi. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. OGRANICZONY ZASIĘG (wersje ...

Categorie