Nissan Almera Tino: Automatyczna skrzynia biegów

Nissan Almera Tino –> Uruchamianie i prowadzenie samochodu –> Automatyczna skrzynia biegów

Rozpoczynanie jazdy

Po uruchomieniu silnika, wcisnąć do oporu pedał hamulca i przesunąć dźwignię selekcyjną skrzyni w położenie D (jazda), R (bieg wsteczny), 2 (drugi bieg) lub 1 (pierwszy bieg). Przed przesuwaniem dźwigni należy upewnić się, że pojazd jest całkowicie zatrzymany.

Konstrukcja skrzyni uniemożliwia, przy włączonym zapłonie (kluczyk w położeniu ON), przesunięcie dźwigni selekcyjnej z położenia P (Parking) do któregokolwiek z położeń jazdy bez wcześniejszego wciśnięcia pedału hamulca.

  1.  Przy wciśniętym pedale hamulca przesunąć dźwignę selekcyjną skrzyni w wybrane położenie jazdy.
  2.  Zwolnić hamulec ręczny i zwolnić nacisk na pedał hamulca. Rozpocząć jazdę, naciskając na pedał przyśpieszania.

UWAGA

WSKAZÓWKI

U W A G I (Przy ruszaniu z miejsca)

Przy ruszaniu z miejsca


Aby przesunąć dźwignię selekcyjną do położenia P, R lub z 2 w 1 konieczne jest wciśnięcie przycisku zabezpieczającego. Pozostałe położenia mogą być wybierane bez wciskania przycisku.

P (parkowanie)

Położenie to powinno być używane podczas parkowania samochodu lub podczas uruchamiania silnika z jednocześnie zaciągniętym hamulcem ręcznym. Parkując na podjazdach lub zjazdach najpierw zaciągnij hamulec ręczny, a dopiero potem przesuń dźwignię do położenia P.

UWAGA Przesuwać dźwignię do położenia P wolno jedynie w pojeździe całkowicie zatrzymanym.

R (bieg wsteczny)

Dźwignia selekcyjna może być przesunięta w to położenie jedynie gdy samochód jest całkowicie zatrzymany.

Monitor wsteczny (opcja)

Przesunięcie dźwigni zmiany biegów w położenie R powoduje włączenie się kamery wstecznej i obrazu na monitorze.

OSTRZEŻENIE

N (neutral)

W tym położeniu nie jest włączony żaden bieg. W tym położeniu można uruchamiać silnik. W przypadku nagłego zgaśnięcia silnika podczas jazdy można przesunąć dźwignię w położenie N i uruchomić silnik.

D (jazda do przodu)

Jest to położenie jazdy do przodu w normalnych warunkach drogowych.

2 - (położenie biegu 2-go)

To położenie stosować podczas podjeżdżania pod wzniesienia lub chcąc wykorzystać maksymalnie efekt hamowania silnikiem zjeżdżając ze wzniesienia.

Nie wolno przesuwać dźwigni w położenie 2 przy prędkości ponad 100 km/h. Nie wolno również rozpędzać samochodu z dźwignią w położeniu 2 do prędkości wyższej niż 100 km/h.

1 - (położenie biegu 1-go)

Używać podczas powolnej jazdy pod stromy podjazd lub do wydostania się z głębokiego śniegu, piachu czy błota.

Nie przesuwaj dźwigni w położenie 1 przy szybkości 50 km/h. Nie przekraczaj z dźwignią w tym położeniu szybkości 50 km/h.

Przełącznik przyśpieszania ----- w położeniu "D" -----

Chcąc raptownie przyśpieszyć lub podjechać pod strome wzniesienie, należy gwałtownie (zdecydowanie) wcisnąć pedał przyśpieszania do końca. Nastąpi samoczynne przełączenie na bieg niższy (3-ci, 2-gi lub 1- szy - w zależności od chwilowego obciążenia silnika i prędkości jazdy) umożliwiające rozpędzenie do maksymalnej prędkości obrotowej na danym biegu.

Przycisk zwalniania blokady ruchu dźwigni (opcja)

Przycisk zwalniania blokady ruchu dźwigni


Jeżeli przesunięcie dźwigni z położenia P jest niemożliwe, pomimo obrócenia kluczyka do pozycji ACC lub ON oraz wciśnięcia pedału hamulca i zaciągnięcia hamulca ręcznego, należy wcisnąć przycisk zwalniający blokadę (przy użyciu odpowiedniego klucza).

Dla zapewnienia bezpieczeństwa - powinno być to robione przy wciśniętym pedale hamulca.

Samochód należy niezwłocznie dostarczyć do Dealera NISSAN w celu kontroli układu sterowania automatycznej skrzyni biegów.

Włącznik nadbiegu

Włącznik nadbiegu


Przycisk wciśnięty ON

W warunkach normalnej jazdy dźwignia selekcyjna powinna być ustawiona w położeniu D i przycisk wciśnięty. Spowoduje to włączanie się nadbiegu przy odpowiedniej prędkości samochodu.

Nadbieg nie włączy się, jeżeli silnik nie jest nagrzany do optymalnej temperatury pracy.

Przycisk wyciśnięty OFF

Podczas pokonywania długich wzniesień, zjazdów, kiedy niezbędne jest wykorzystywanie efektu hamowania silnikiem przycisk nadbiegu powinien zostać wyciśnięty.

Zostanie to potwierdzone rozświeceniem się kontrolki na tablicy wskaźników.

Podczas jazdy z niską prędkością lub podjeżdżania pod długie wzniesienie może stać się odczuwalne szarpanie wynikające z ciągłego, samoczynnego włączania się i wyłączania nadbiegu. W takim przypadku należy wycisnąć przycisk nadbiegu.

W momencie zmiany, poprawy warunków drogowych przycisk nadbiegu powinien zostać wciśnięty.

Pamiętaj, aby nie jeździć długo z wysoką prędkością z wyciśniętym przyciskiem nadbiegu.

Powoduje to znaczne zwiększenie zużycia paliwa.

Reżim pracy awaryjnej

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek niesprawności skrzynia przechodzi w reżim pracy awaryjnej. Objawia się to po przekręceniu kluczyka do położenia ON miganiem przez około 8 sek. kontrolki O/D OFF po 2-ch sek.

ciągłego świecenia oraz włączeniem się "na stałe" 3-go biegu w skrzyni biegów.

Jeżeli samochód porusza się w warunkach ekstremalnych (z nadmiernym poślizgiem kół i następującym później gwałtownym hamowaniem) reżim pracy awaryjnej może się sam uaktywnić.

Może to wystąpić nawet przy całkowicie sprawnym elektronicznym sterowaniu skrzynią. W takiej sytuacji należy przekręcić kluczyk do położenia OFF i odczekać około 3 sek., a po przekręceniu kluczyka w położenie ON skrzynia powinna powrócić do reżimu normalnej pracy.

Jeżeli nadal będzie znajdować się w reżimie pracy awaryjne należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do ASO NISSAN.

Mechaniczna skrzynia biegów

Podczas zmiany biegów wciskać pedał sprzęgła do oporu i dopiero wówczas przesuwać dźwignię. Po zmianie nie puszczać ped ...

System informacyjny (opcja)

Aby uzyskać dostęp do systemu informacyjnego samochodu należy nacisnąć przycisk INFO na panelu sterowania lub na sterowniku w kierownicy (opcja). ...

Zobacz tez:

Przesuwanie okna dachowego
W celu otwarcia okna dachowego należy nacisnąć tylną część przycisku. Okno otworzy się automatycznie. Otwieranie zostanie przerwane w momencie ponownego naciśnięcia przedniej lub tylnej części przycisku.  W celu zamkni&# ...

Płyn hamulcowy i sprzęgła
Sprawdzać poziom płynu w zbiorniczkach układów hamulcowego i sprzęgła. Jeżeli stan jest poniżej znaku MIN lub zapali się lampka ostrzegawcza układu hamulcowego, uzupełnić poziom płynu do znaku MAX. Jeżeli niezbęd ...

Wymiana żarówek
Światła mijania (wersje z halogenowymi światłami głównymi) Naciskając blokadę, rozłączyć złącze elektryczne. Obrócić oprawę żarówki w lewo. Zamontować nową żar&o ...

Categorie