Nissan Almera Tino: Eksploatacja zimą

Nissan Almera Tino –> Uruchamianie i prowadzenie samochodu –> Eksploatacja zimą

Akumulator

Jeśli przy niskich temperaturach akumulator nie jest prawidłowo naładowany, to elektrolit może zamarznąć, a wówczas akumulator ulegnie zniszczeniu. Stan naładowania akumulatora należy kontrolować regularnie (patrz rozdział 7 "Czynności wykonywane samodzielnie" punkt "Akumulator").

Opróżnianie układu chłodzenia

Jeżeli pojazd ma pozostać dłuższy czas z wyłączonym silnikiem, a w jego układzie chłodzenia nie ma płynu niezamarzającego, należy spuścić chłodziwo. Przed uruchomieniem silnika układ należy ponownie napełnić. Patrz "Wymiana płynu chłodzącego" w rozdz.7 - "Czynności wykonywane samodzielnie".

Opony

 1.  Na okres zimowy zalecane jest zamontowanie na wszystkich czterech kołach jezdnych samochodu jednakowych co do rozmiaru, nośności, konstrukcji i typu opon zimowych. Fabrycznie zamontowane opony LETNIE zapewniają wystarczającą przyczepność podczas normalnych średnich warunków pogodowych.
 2.  Do jazdy na oblodzonych drogach możliwe jest stosowanie opon z kolcami.

  Uzależnione jest to od przepisów lokalnych o ich stosowaniu, co powinno zostać sprawdzone przed ich zamontowaniem.

Przyczepność opon z kolcami na mokrej lub suchej nawierzchni pozbawionej lodu jest znacznie mniejsza niż opon zwykłych lub śniegowych.

 1.  W przypadku konieczności możliwe jest stosowanie łańcuchów śniegowych.

  Przed ich zamontowaniem należy upewnić się, że są one właściwego wymiaru oraz że są zamontowane zgodnie z instrukcją producenta łańcuchów. Pamiętaj, że stosując łańcuchy musisz znacznie ograniczyć prędkość, a po opuszczeniu zaśnieżonego terenu, zdjąć je niezwłocznie.

UWAGA Łańcuchy śniegowe mogą być zakładane wyłącznie na koła przednie, napędowe.

Specjalne wyposażenie zimowe

Na okres zimowy zalecane jest doposażenie samochodu w:

 1.  Skrobaczkę i zmiotkę o twardym włosiu do usuwania lodu i śniegu z szyb i z nadwozia.
 2.  Kawałek mocnej i twardej deski do podłożenia pod podnośnik.
 3.  Łopatki do odgarniania śniegu wokół samochodu.
 4.  Zapas niezamarzającego płynu do spryskiwacza.

Jazda po śniegu, lodzie

Podgrzewacz bloku silnika (opcja)

OSTRZEŻENIE Przy zasilaniu podgrzewacza nie wolno korzystać z nieuziemionego systemu elektrycznego zasilania lub/i z dwubolcowych rozgałęziaczy. Możesz zostać porażony prądem, sam będąc uziemieniem.

Zabezpieczenie przed korozją

Środki chemiczne używane w zimie do posypywania nawierzchni dróg mają własności silnie korozyjne i przyśpieszają rdzewienie elementów mających z nimi bezpośredni kontakt, zwłaszcza podwozia jak: układ wydechowy, przewody paliwowe i hamulcowe, płyta podłogowa, elementy nadwozia, itd.

W zimie należy myć okresowo podwozie samochodu. Szczegółowe informacje dotyczące mycia i zabezpieczania pojazdu znajdują się w rozdz. "Pielęgnacja nadwozia i wnętrza pojazdu".

Wskazówki dotyczące dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego, zalecanego na niektórych terenach, są do uzyskania u Dealera NISSAN'a.

Elektroniczny system stabilizacji (ESP) (opcja)

Jadąc po śliskiej nawierzchni lub gwałtownie omijając niespodziewaną przeszkodę, możemy stwierdzić zbaczanie z obranego toru jazdy lub u& ...

Postępowanie w przypadku awarii

...

Zobacz tez:

Tabliczka znamionowa z danymi identyfikacyjnymi
Umieszczona jest po prawej stronie koła zapasowego i zawiera następujące dane: B. Numer homologacji. C. Kod identyfikacyjny typu pojazdu. D. Kolejny numer fabryczny nadwozia. E. Maksymalna dopuszczalna masa samochodu z pełnym obciążeniem. F. Maksymaln ...

Włącznik ogrzewania tylnej szyby i bocznych lusterek (opcja)
W celu usunięcia zaparowania z tylnej szyby należy uruchomić silnik i nacisnąć włącznik ogrzewania szyby (zapali się kontrolka sygnalizacyjna). Ponowne naciśnięcie włącznika wyłączy ogrzewanie szyby. W samochodach posiad ...

Wymiana płynu
Poważniejsze usterki układu chłodzenia powinny być przeprowadzane w ASO NISSAN. Odpowiednie procedury serwisowe i naprawcze znajdują się w Podręcznikach Warsztatowych dostępnych wyłącznie w ASO NISSAN. Niewłaściwa obsługa/ ...

Categorie