Nissan Almera Tino: Odpowietrzenie układu

Nissan Almera Tino –> Czynności wykonywane samodzielnie –> Filtr paliwa (silnik YD22DDT) –> Odpowietrzenie układu

Odpowietrzenie układu


W przypadku napełniania całkowicie opróżnionego wcześniej zbiornika paliwa należy zapowietrzony układ paliwowy odpowietrzyć.

  1. Naciskać pompkę fi ltra paliwa aż do momentu wyczucia zdecydowanego oporu.
  2. Uruchomić silnik, włączając rozrusznik na nie dłużej niż 30 sekund.
  3. Jeżeli uruchomienie silnika nie nastąpiło w czasie 30 sek. należy zakończyć rozruch i powtórzyć postępowanie od punktu 1.
  4. Jeżeli silnik nie pracuje równomiernie należy kilka razy nacisnąć delikatnie na pedał przyśpieszania.

Odwodnienie filtra

Po każdorazowej wymianie oleju silnikowego należy również odwodnić fi ltr paliwa wg. następującej procedury: Pod fi ltrem paliwa umie ...

Płyn automatycznej skrzyni biegów

OSTRZEŻENIE  Przy pracującym silniku ręce, luźne fragmenty ubrania itp. należy trzymać z dala od elementów ruchomych i wiruj&# ...

Zobacz tez:

Kierownica/uchwyt dżwigni zmiany biegów obszyte skóra
Czyszczenie tych elementów należy wykonywać wyłącznie wodą i mydłem neutralnym. Nie należy używać nigdy alkoholi lub produktów na bazie alkoholu. Przed użyciem produktów dostępnych w sprzedaży specyficznych do ...

Schowek podręczny
Otwarcie klapy schowka następuje po po ciągnię ciu klamki. OSTRZEŻENIE Schowek podręczny powinien być zawsze zamknięty podczas jazdy, aby unik nąć zranienia w czasie wypadku lub gwał tow ne go hamowania. Schowek na okulary (opcja) ...

Panel kontrolny
Pokrętło regulacji temperatury.  Pokrętło regulacji prędkości dmuchawy.  Pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza.  Przycisk klimatyzacji (A/C)*. Patrz "KLIMATYZACJA" w dalszej części niniejszego rozdziału. ...

Categorie