Nissan Almera Tino: Odpowietrzenie układu

Nissan Almera Tino –> Czynności wykonywane samodzielnie –> Filtr paliwa (silnik YD22DDT) –> Odpowietrzenie układu

Odpowietrzenie układu


W przypadku napełniania całkowicie opróżnionego wcześniej zbiornika paliwa należy zapowietrzony układ paliwowy odpowietrzyć.

  1. Naciskać pompkę fi ltra paliwa aż do momentu wyczucia zdecydowanego oporu.
  2. Uruchomić silnik, włączając rozrusznik na nie dłużej niż 30 sekund.
  3. Jeżeli uruchomienie silnika nie nastąpiło w czasie 30 sek. należy zakończyć rozruch i powtórzyć postępowanie od punktu 1.
  4. Jeżeli silnik nie pracuje równomiernie należy kilka razy nacisnąć delikatnie na pedał przyśpieszania.

Odwodnienie filtra

Po każdorazowej wymianie oleju silnikowego należy również odwodnić fi ltr paliwa wg. następującej procedury: Pod fi ltrem paliwa umie ...

Płyn automatycznej skrzyni biegów

OSTRZEŻENIE  Przy pracującym silniku ręce, luźne fragmenty ubrania itp. należy trzymać z dala od elementów ruchomych i wiruj&# ...

Zobacz tez:

Wyświetlanie w zestawie wskaźników
W momencie przestawienia dźwigni na prowadnicy w celu wybrania położenia na wyświetlaczu w zestawie wskaźników pojawi się odpowiednia kontrolka. P. Parking (Parkowanie) R. Reverse (Bieg wsteczny) N. Neutral (Luz) D. Drive (Prowadzenie automatyczne) S. ...

Rozkład funkcji ekranu(ów)
Ekran C ...

Zmiana zaprogramowanej prędkości
Aby zmienić zaprogramowaną prędkość, należy wychylać dśwignię do momentu wyświetlenia odpowiedniej prędkości. Zwiększanie prędkości Zmniejszanie prędkości Drobna korekta: Krótko wychylić d ...

Categorie