Nissan Almera Tino: Odwodnienie filtra

Nissan Almera Tino –> Czynności wykonywane samodzielnie –> Filtr paliwa (silnik YD22DDT) –> Odwodnienie filtra

Odwodnienie filtra


Po każdorazowej wymianie oleju silnikowego należy również odwodnić fi ltr paliwa wg. następującej procedury:

  1. Pod fi ltrem paliwa umieścić pojemnik (1).
  2. Poluzować śrubę spustową (2), odkręcając ją o 4 do 5 obrotów, aby woda mogła wypłynąć. Nie odkręcać więcej - można spowodować wypadnięcie śruby. Jeśli woda nie spływa swobodnie należy kilkakrotnie nacisnąć pompkę (3) ruchem w dół i w górę.
  3. Po całkowitym usunięciu wody należy dokładnie zakręcić śrubę spustową (2).
  4. Sprawdzić i ewentualnie odpowietrzyć układ (patrz: "Odpowietrzanie układu paliwowego" w tym rozdziale).

Filtr paliwa (silnik YD22DDT)

...

Odpowietrzenie układu

W przypadku napełniania całkowicie opróżnionego wcześniej zbiornika paliwa należy zapowietrzony układ paliwowy odpowietrzyć. Nac ...

Zobacz tez:

Sygnalizator awarii
Świeci się przez chwilę po włączeniu zapłonu, do momentu uruchomienia silnika. Oznacza to, że żarówka kontrolki jest sprawna. Kontrolka powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. PRZESTROGA  Nie kontynuować jazd ...

Czujnik ruchu w kabinie i czujnik przechyłu (w niektórych wersjach)
Czujnik ruchu w kabinie wykrywa obecność niepożądanych osób lub ruch w pojeśdzie. Czujnik przechyłu wykrywa zmiany dotyczące nachylenia pojazdu, jakie zachodzą na przykład podczas odholowywania pojazdu. Układ ten został zaproj ...

Kontrolka sygnalizuj´ca wodę w paliwie (tylko Diesel)
Gdy poziom wody w paliwie przekracza pewien poziom, kontrolka zaczyna świecić. Gdy taka sytuacja wystąpi, natychmiast usunąć wodę z filtra paliwa. Informacje o procedurze usuwania wody znajdują się pod hasłem indeksu "FILTR OLEJU NAPĘDOWEGO ...

Categorie