Nissan Almera Tino: Silnik QG

Nissan Almera Tino –> Czynności wykonywane samodzielnie –> Układ chłodzenia silnika –> Wymiana płynu –> Silnik QG

Silnik QG


 1.  Dźwignię regulacji nagrzewnicy lub klimatyzacji ustawić w położeniu najwyższej temperatury.
 2.  Poluzować zacisk dolnego przewodu chłodnicy i zdjąć przewód z króćca chłodnicy.
 3.  Odkręcić korek spustowy bloku silnika i korek odpowietrzający.
 4.  Odkręcić korek wlewowy chłodnicy oraz korek zbiorniczka wyrównawczego aby opróżnić układ.

Silnik QG


 1. Przepłukać układ świeżą, bieżącą wodą, wlewając ją przez otwór wlewowy chłodnicy.
 2.  Zamontować dolny przewód i zacisnąć obejmę. Wkręcić korek spustowy bloku silnika.
 3.  Sprawdzić w rozdz. 9 "Dane i Informacje Techniczne" pojemność układu chłodzenia.

  Nalewać płyn o odpowiedniej koncentracji do otworu wlewowego chłodnicy i zbiorniczka wyrównawczego do poziomu MAX.

 4.  Odkręcić i zakręcić korek odpowietrzający aby odpowietrzyć układ. Uzupełnić poziom płynu w chłodnicy i zakręcić korek wlewowy chłodnicy.
 5.  Uruchomić silnik, nagrzać do momentu włączenia się wentylatora. Kilkakrotnie nacisnąć pedał gazu i obserwować wskaźnik temperatury czy silnik nie wykazuje objawów przegrzewania.
 6.  Wyłączyć silnik. Po całkowitym ostygnięciu uzupełnić ilość płynu w chłodnicy (do poziomu korka) i w zbiorniczku wyrównawczym (do poziomu MAX).
 7. Sprawdzić szczelność całego układu chłodzenia, a zwłaszcza wokół korka spustowego bloku silnika oraz dolnego przewodu chłodnicy.

Wymiana płynu

Poważniejsze usterki układu chłodzenia powinny być przeprowadzane w ASO NISSAN. Odpowiednie procedury serwisowe i naprawcze znajdują się w Po ...

Silniki YD22DDT(i)

Dźwignię regulacji nagrzewnicy lub klimatyzacji ustawić w położeniu najwyższej temperatury. Poluzować zacisk dolnego przewodu chłod ...

Zobacz tez:

Odblokowanie drzwi
Odblokować drzwi kierowcy za pomocą kluczyka.  Nacisnąć i zwolnić przycisk odblokowania drzwi na nadajniku.  Dioda LED nadajnika błyśnie jeden raz.  Wszystkie drzwi zostaną odblokowane.  Dwukrotnie błysną &# ...

Ekran główny Audio Bluetooth
Naciśnięcie przycisku "MEDIA" na dowolnym ekranie wybranego śródła spowoduje wyświetlenie ekranu głównego Audio Bluetooth. Ekran menu Wybór utworu Nacisnąć przycisk "<" lub ">" lub obrócić pokrętło "TUNE-SCR ...

Przed użyciem uszczelniacza
Należy określić zakres uszkodzeń opony. Opona może zostać naprawiona przy użyciu awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia tylko w przypadku przebicia jej przez gwóśdś lub śrubę i gdy uszkodzenie wystąpiło w czę&# ...

Categorie