Nissan Almera Tino: Silnik QG

Nissan Almera Tino –> Czynności wykonywane samodzielnie –> Układ chłodzenia silnika –> Wymiana płynu –> Silnik QG

Silnik QG


 1.  Dźwignię regulacji nagrzewnicy lub klimatyzacji ustawić w położeniu najwyższej temperatury.
 2.  Poluzować zacisk dolnego przewodu chłodnicy i zdjąć przewód z króćca chłodnicy.
 3.  Odkręcić korek spustowy bloku silnika i korek odpowietrzający.
 4.  Odkręcić korek wlewowy chłodnicy oraz korek zbiorniczka wyrównawczego aby opróżnić układ.

Silnik QG


 1. Przepłukać układ świeżą, bieżącą wodą, wlewając ją przez otwór wlewowy chłodnicy.
 2.  Zamontować dolny przewód i zacisnąć obejmę. Wkręcić korek spustowy bloku silnika.
 3.  Sprawdzić w rozdz. 9 "Dane i Informacje Techniczne" pojemność układu chłodzenia.

  Nalewać płyn o odpowiedniej koncentracji do otworu wlewowego chłodnicy i zbiorniczka wyrównawczego do poziomu MAX.

 4.  Odkręcić i zakręcić korek odpowietrzający aby odpowietrzyć układ. Uzupełnić poziom płynu w chłodnicy i zakręcić korek wlewowy chłodnicy.
 5.  Uruchomić silnik, nagrzać do momentu włączenia się wentylatora. Kilkakrotnie nacisnąć pedał gazu i obserwować wskaźnik temperatury czy silnik nie wykazuje objawów przegrzewania.
 6.  Wyłączyć silnik. Po całkowitym ostygnięciu uzupełnić ilość płynu w chłodnicy (do poziomu korka) i w zbiorniczku wyrównawczym (do poziomu MAX).
 7. Sprawdzić szczelność całego układu chłodzenia, a zwłaszcza wokół korka spustowego bloku silnika oraz dolnego przewodu chłodnicy.

Wymiana płynu

Poważniejsze usterki układu chłodzenia powinny być przeprowadzane w ASO NISSAN. Odpowiednie procedury serwisowe i naprawcze znajdują się w Po ...

Silniki YD22DDT(i)

Dźwignię regulacji nagrzewnicy lub klimatyzacji ustawić w położeniu najwyższej temperatury. Poluzować zacisk dolnego przewodu chłod ...

Zobacz tez:

Przekroczenie zaprogramowanej prędkości
Przekroczenie prędkości, wymuszone lub nie, powoduje miganie prędkości na wyświetlaczu. Powrót do zaprogramowanej prędkości poprzez wymuszone lub niewymuszone zmniejszenie prędkości pojazdu automatycznie anuluje miganie. Wyjście z trybu ...

Używanie funkcji MirrorLink
Przejść do ekranu "MirrorLink*": Przycisk "MENU" "Informacje" "MirrorLink*" Wybrać odpowiednią aplikację na ekranie listy aplikacji. Ekran MirrorLink Postępować zgodnie z procedurami obsługi odpowiednimi dla określonej aplikacji w smartf ...

Wybór języka (Język)
Wskazania na wyświetlaczu, w zależności od ustawienia, mogą być przedstawiane w następujących językach: włoskim, tureckim, holenderskim, portugalskim, polskim, francuskim, hiszpańskim, angielskim, niemieckim. W celu ustawienia żądane ...

Categorie