Nissan Almera Tino: Silnik QG

Nissan Almera Tino –> Czynności wykonywane samodzielnie –> Układ chłodzenia silnika –> Wymiana płynu –> Silnik QG

Silnik QG


 1.  Dźwignię regulacji nagrzewnicy lub klimatyzacji ustawić w położeniu najwyższej temperatury.
 2.  Poluzować zacisk dolnego przewodu chłodnicy i zdjąć przewód z króćca chłodnicy.
 3.  Odkręcić korek spustowy bloku silnika i korek odpowietrzający.
 4.  Odkręcić korek wlewowy chłodnicy oraz korek zbiorniczka wyrównawczego aby opróżnić układ.

Silnik QG


 1. Przepłukać układ świeżą, bieżącą wodą, wlewając ją przez otwór wlewowy chłodnicy.
 2.  Zamontować dolny przewód i zacisnąć obejmę. Wkręcić korek spustowy bloku silnika.
 3.  Sprawdzić w rozdz. 9 "Dane i Informacje Techniczne" pojemność układu chłodzenia.

  Nalewać płyn o odpowiedniej koncentracji do otworu wlewowego chłodnicy i zbiorniczka wyrównawczego do poziomu MAX.

 4.  Odkręcić i zakręcić korek odpowietrzający aby odpowietrzyć układ. Uzupełnić poziom płynu w chłodnicy i zakręcić korek wlewowy chłodnicy.
 5.  Uruchomić silnik, nagrzać do momentu włączenia się wentylatora. Kilkakrotnie nacisnąć pedał gazu i obserwować wskaźnik temperatury czy silnik nie wykazuje objawów przegrzewania.
 6.  Wyłączyć silnik. Po całkowitym ostygnięciu uzupełnić ilość płynu w chłodnicy (do poziomu korka) i w zbiorniczku wyrównawczym (do poziomu MAX).
 7. Sprawdzić szczelność całego układu chłodzenia, a zwłaszcza wokół korka spustowego bloku silnika oraz dolnego przewodu chłodnicy.

Wymiana płynu

Poważniejsze usterki układu chłodzenia powinny być przeprowadzane w ASO NISSAN. Odpowiednie procedury serwisowe i naprawcze znajdują się w Po ...

Silniki YD22DDT(i)

Dźwignię regulacji nagrzewnicy lub klimatyzacji ustawić w położeniu najwyższej temperatury. Poluzować zacisk dolnego przewodu chłod ...

Zobacz tez:

Inny wyświetlany komunikat
Wykonanie odpowiednich czynności spowoduje wyłączenie komunikatu. Wyświetlany komunikat Opis/Sposób postępowania Sygnalizuje konieczność wykonania obsługi technicznej układu chłodzenia akumulatora trakcyjnego. M ...

Filtr powietrza
Należy regularnie kontrolować i wymieniać wkład filtra zgodnie z harmonogramem przeglądów zamieszczonym w niniejszej instrukcji obsługi. PRZESTROGA Czyste powietrze niezbędne jest do prawidłowej pracy silnika.  Nie jeździ& ...

Wł´czanie przednich świateł przeciwmgielnych
Światła przeciwmgielne zapewniają:  Dodatkowe oświetlenie pobocza drogi  Lepszą widoczność we mgle lub przy padającym śniegu Aby włączyć światła przeciwmgielne:  Ustawić przełącznik ...

Categorie