Nissan Almera Tino: Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej

Nissan Almera Tino –> Wskaźniki i elementy sterowania –> Zestaw wskaźników –> Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej

Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej


Wskaźnik ten pokazuje temperaturę cieczy w układzie chłodzenia silnika.

Temperatura cieczy w układzie chłodzenia silnika zależy między innymi od temperatury otoczenia oraz od warunków jazdy.

UWAGA

OSTRZEŻENIE Jeśli silnik jest gorący, nie należy zdejmować korka chłodnicy, gdyż grozi to poparzeniem przez ciecz chłodzącą, która może wytrysnąć.

UWAGA W przypadku przegrzania silnika, na centralnym wyświetlaczu pojawia się odpowiednie ostrzeżenie. Polecenie Detailed Information powoduje wyświetlenie opisu odpowiednich czynności do wykonania.

Obrotomierz

Obrotomierz wskazuje prędkość silnika w obrotach na minutę (obr/min). UWAGA Kiedy prędkość obrotowa silnika będzie taka, że wsk ...

Wskaźnik poziomu paliwa

Gdy kluczyk zapłonu znajduje się w położeniu ON, wskaźnik ten pokazuje PRZYBLIŻONY poziom paliwa w zbiorniku. Wskazówka może p ...

Zobacz tez:

Płyn do spryskiwacza szyby przedniej
Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić poziom płynu do spryskiwacza szyby przedniej w zbiorniku, a w razie potrzeby uzupełnić go roztworem o odpowiednich proporcjach. Przy niskiej temperaturze zewnętrznej wypełnić zbiornik tylko do 3/4 obję ...

Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej
PRZESTROGA  Pogorszona widoczność może być przyczyną wypadku.  Nie włączać wycieraczki szyby tylnej, gdy jest ona sucha albo pokryta śniegiem lub lodem. Praca wycieraczki na pokrytej śniegiem lub lodem szy ...

Ekran "Ustawienia kontaktów/historia połączeń"
Przejść do ekranu " Ustawienia kontaktów/historia połączeń": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Telefon"  "Ust. kontak./hist. poł." Wybrać, aby włączyć lub wy- łączyć automatyczne pobieranie książki ...

Categorie