Nissan Almera Tino: Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej

Nissan Almera Tino –> Wskaźniki i elementy sterowania –> Zestaw wskaźników –> Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej

Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej


Wskaźnik ten pokazuje temperaturę cieczy w układzie chłodzenia silnika.

Temperatura cieczy w układzie chłodzenia silnika zależy między innymi od temperatury otoczenia oraz od warunków jazdy.

UWAGA

OSTRZEŻENIE Jeśli silnik jest gorący, nie należy zdejmować korka chłodnicy, gdyż grozi to poparzeniem przez ciecz chłodzącą, która może wytrysnąć.

UWAGA W przypadku przegrzania silnika, na centralnym wyświetlaczu pojawia się odpowiednie ostrzeżenie. Polecenie Detailed Information powoduje wyświetlenie opisu odpowiednich czynności do wykonania.

Obrotomierz

Obrotomierz wskazuje prędkość silnika w obrotach na minutę (obr/min). UWAGA Kiedy prędkość obrotowa silnika będzie taka, że wsk ...

Wskaźnik poziomu paliwa

Gdy kluczyk zapłonu znajduje się w położeniu ON, wskaźnik ten pokazuje PRZYBLIŻONY poziom paliwa w zbiorniku. Wskazówka może p ...

Zobacz tez:

Uzupełnianie płynu wspomagania układu kierowniczego
Przetrzeć ściereczką korek wlewu i górną powierzchnię zbiornika.  Odkręcić korek.  Uzupełnić płyn wspomagania układu kierowniczego. Utrzymywać płyn na poziomie pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX. &nb ...

Pedał hamulca
SPRAWDZANIE LUZU PEDAŁU HAMULCA Luz pedału hamulca musi wynosić: 1~8 mm  Wyłączyć silnik.  Kilkakrotnie wcisnąć pedał hamulca w celu zlikwidowania próżni w układzie hamulcowym.  Nacisnąć dłoni&# ...

Zasady używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
Przepisy regulujące stosowanie łańcuchów przeciwpoślizgowych na koła są różne w zależności od regionu i typu drogi, co należy sprawdzić przed ich założeniem. Zasady użytkowania łańcuchów przeciwpo ...

Categorie