Nissan Almera Tino: Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej

Nissan Almera Tino –> Wskaźniki i elementy sterowania –> Zestaw wskaźników –> Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej

Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej


Wskaźnik ten pokazuje temperaturę cieczy w układzie chłodzenia silnika.

Temperatura cieczy w układzie chłodzenia silnika zależy między innymi od temperatury otoczenia oraz od warunków jazdy.

UWAGA

OSTRZEŻENIE Jeśli silnik jest gorący, nie należy zdejmować korka chłodnicy, gdyż grozi to poparzeniem przez ciecz chłodzącą, która może wytrysnąć.

UWAGA W przypadku przegrzania silnika, na centralnym wyświetlaczu pojawia się odpowiednie ostrzeżenie. Polecenie Detailed Information powoduje wyświetlenie opisu odpowiednich czynności do wykonania.

Obrotomierz

Obrotomierz wskazuje prędkość silnika w obrotach na minutę (obr/min). UWAGA Kiedy prędkość obrotowa silnika będzie taka, że wsk ...

Wskaźnik poziomu paliwa

Gdy kluczyk zapłonu znajduje się w położeniu ON, wskaźnik ten pokazuje PRZYBLIŻONY poziom paliwa w zbiorniku. Wskazówka może p ...

Zobacz tez:

Pokrywa bagażnika (sedan)
Aby odblokować pokrywę bagażnika, należy włożyć kluczyk do zamka i przekręcić w prawo. Następnie należy unieść pokrywę. W celu zamknięcia pokrywy należy ją nacisnąć, aż do zatrzaśnięci ...

Procedura pompowania
UWAGA Nałóż rękawice ochronne dostarczane razem z zestawem szybkiej naprawy opon. Zaciągnij hamulec ręczny. Odkręć kapturek zaworu opony, wyjmij przewód elastyczny do napełniania A-rys. 9 i wkręć pierścień B n ...

Rozruch silnika
Przy zaciągniętym hamulcu postojowym, skrzyni biegów na luzie albo w płożeniu N lub P:  nacisnąć do oporu pedał sprzęgła (manualna skrzynia biegów), lub  nacisnąć do oporu pedał hamulca (skrzynia bieg&oa ...

Categorie