Nissan Almera Tino: Wskaźnik poziomu paliwa

Nissan Almera Tino –> Wskaźniki i elementy sterowania –> Zestaw wskaźników –> Wskaźnik poziomu paliwa

Wskaźnik poziomu paliwa


Gdy kluczyk zapłonu znajduje się w położeniu ON, wskaźnik ten pokazuje PRZYBLIŻONY poziom paliwa w zbiorniku.

Wskazówka może płynnie przemieszczać się podczas hamowania, przyspieszania, a także w trakcie jazdy na zakrętach, na podjazdach lub zjazdach.

Wskaźnik skonstruowano tak, aby po ustawieniu kluczyka zapłonu w położeniu OFF wskazówka przemieszczała się w rejon niskiego poziomu paliwa.

UWAGA Samochód należy zatankować zanim nastąpi całkowite wyczerpanie paliwa, najlepiej zanim wskazówka zbliży się do znaku minimalnego poziomu paliwa w zbiorniku.

UWAGA Wskaźnik pokazuje, że wlew paliwa
znajduj się po lewej stronie samochodu.

Dalsze informacje dotyczące lampki ostrzegawczej niskiego poziomu paliwa oraz ostrzeżenia wyświetlanego na centralnym wyświetlaczu znajdują się w podrozdziale "Lampki ostrzegawcze i kontrolne".

Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej

Wskaźnik ten pokazuje temperaturę cieczy w układzie chłodzenia silnika. Temperatura cieczy w układzie chłodzenia silnika zależy mię ...

Regulacja parametrów wyświetlacza

TYP A i B (z systemem nawigacji) Nacisnąć przycisk SET na zestawie przełączników i za pomocą joysticka wybrać polecenie Display. Gdy po ...

Zobacz tez:

Dźwignia zmiany biegów
R. Bieg wsteczny.  Wcisnąć pedał hamulca, a następnie przesunąć dźwignię zmiany biegów do przodu, aby wybrać to położenie. N. Luz.  Nacisnąć pedał hamulca, wybrać to położenie, ...

Popielniczki
PRZESTROGA Papierosy i inne wyroby tytoniowe mogą powodować zapalenie się zawartości popielniczki.  Nie wkładać do popielniczki papieru ani innych materiałów łatwopalnych. Zapalenie się zawartości popielnicz ...

Reg. godziny (Regulacja zegara)
Funkcja ta umożliwia regulację zegara, przechodząc przez dwa podmenu: "Godzina" i "Format". W celu wykonania regulacji należy: nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pojawią się dwa podmenu "Godzina" i "Format"; nacisn ...

Categorie