Peugeot 301: Najczęściej zadawane pytania

Peugeot 301 –> Audio i telematyka –> Radioodtwarzacz –> Najczęściej zadawane pytania

W poniższych tabelach zebrano odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

ROZWIĄZANIE

Różnica w jakości dźwięku między poszczególnymi źródłami audio (radio, CD...). Aby zoptymalizować jakość dźwięku, istnieje możliwość regulacji audio (Natężenie dźwięku, Niskie tony, Wysokie tony, Barwa dźwięku, Loudness) oddzielnie dla każdego źródła dźwięku (radio, CD...). Sprawdzić, czy ustawienia audio (Natężenie dźwięku, Niskie tony, Wysokie tony, Barwa dźwięku, Loudness) są dostosowane do poszczególnych źródeł dźwięku. Zaleca się ustawić funkcje AUDIO (Niskie tony, Wysokie tony, Balans Tył/Przód, Balans Lewo/Prawo) w położeniu środkowym, wybrać barwę dźwięku "Linear", ustawić korektę loudness w położeniu "Active" w trybie CD, a w trybie radio w położeniu "Inactive".
Przy zmianie ustawień tonów wysokich i basów, korekcja zostaje wyłączona.

Przy zmianie korekcji ustawienia tonów wysokich i basów powracają do zera.

Wybór korekcji narzuca ustawienia tonów wysokich i basów. Nie można zmienić jednego bez drugiego Zmienić ustawienia tonów wysokich i basów albo ustawienie korekcji, aby uzyskać żądane tło akustyczne.
Jakość odbioru słuchanej stacji radiowej pogarsza się stopniowo lub zapamiętane stacje radiowe nie działają (brak dźwięku, wyświetla się 87,5 Mhz). Pojazd jest oddalony od nadajnika słuchanej stacji lub żaden nadajnik nie znajduje się w przemierzanym regionie. Włączyć funkcję RDS i rozpocząć ponowne szukanie stacji, aby umożliwić systemowi sprawdzenie, czy silniejszy nadajnik nie znajduje się w przemierzanym regionie.
Środowisko naturalne (wzniesienia, budynki, tunele, parkingi, podziemia...) może uniemożliwić odbiór, również w trybie RDS. Jest to normalne zjawisko, niewynikające z uszkodzenia radioodtwarzacza.
Brak lub uszkodzenie anteny (np.: po myjni automatycznej lub na podziemnym parkingu). Sprawdzić antenę w ASO sieci PEUGEOT.
Przerywanie dźwięku na 1 - 2 sekundy w trybie radio. System RDS szuka w danym momencie częstotliwości umożliwiającej lepszy odbiór stacji Wyłączyć funkcję RDS, jeżeli zjawisko jest zbyt częste i pojawia się zawsze na tej samej trasie.
Wyświetlane są informacje drogowe (TA).

Nie otrzymuję żadnej informacji drogowej.

Stacja radiowa nie nadaje informacji drogowych Wybrać stację radiową nadającą informacje drogowe.
Zapamiętane stacje nie są wykrywane (brak dźwięku, wyświetla się 87,5 Mhz). Wybrany zakres fal jest nieodpowiedni Nacisnąć przycisk SRC, aby odnaleźć zakres fal (AM, FM1, FM2), na którym zapamiętane są stacje.
Płyta CD wysuwa się bez przerwy lub nie jest rozpoznawana przez odtwarzacz. Płyta CD umieszczona jest odwrotnie, jest nieczytelna, nie zawiera danych audio lub posiada format audio nie odtwarzany przez radioodtwarzacz.

Płyta CD jest zabezpieczona systemem zapobiegającym powielaniu, nierozpoznawanym przez radioodtwarzacz.

  • Sprawdzić stronę wkładania płyty CD do odtwarzacza.
  •  Sprawdzić stan płyty CD: mocno porysowana płyta CD nie będzie odtwarzana
  •  Sprawdzić zawartość wypalanej płyty CD: zapoznać się z zaleceniami w rozdziale Audio.
  •  Odtwarzacz CD nie odczytuje płyt DVD.
  •  Ze względu na niską jakość niektóre wypalane płyty CD nie będą rozpoznawane przez system audio
Niska jakość dźwięku odtwarzacza CD. Płyta CD jest porysowana lub uszkodzona. Wkładać płyty CD dobrej jakości i przechowywać je w odpowiednich warunkach
Regulacja radioodtwarzacza (niskie tony, wysokie tony, barwa dźwięku) nie jest przeprowadzona. Ustawić poziom wysokich lub niskich tonów na 0, nie wybierając barwy dźwięku.
W trybie odtwarzania "Losowo wszyst." nie wszystkie utwory są uwzględniane. W trybie odtwarzania "Losowo wszyst." system może uwzględnić tylko 999 utworów.  
Po wyłączeniu silnika radioodtwarzacz wyłącza się po kilku minutach używania. Jeżeli silnik jest wyłączony, czas działania radioodtwarzacza zależy od poziomu naładowania akumulatora.

Wyłączenie jest zjawiskiem normalnym: radioodtwarzacz przechodzi w tryb ekonomiczny i wyłącza się, aby chronić akumulator samochodu.

Uruchomić silnik samochodu, aby zwiększyć poziom naładowania akumulatora
Na ekranie pojawia się komunikat "system audio jest przegrzany". Aby ochronić instalację w przypadku wysokiej temperatury powietrza, radioodtwarzacz przełącza się w automatyczny tryb bezpieczeństwa termicznego, objawiający się zmniejszeniem natężenia dźwięku lub wyłączeniem CD. Wyłączyć system audio na kilka minut, aby system ostygł.

Rozkład funkcji ekranu(ów)

...

Zobacz tez:

Zamki drzwi
OSTRZEŻENIE Temperatura wkabinie samochodu może gwałtownie wzrosnąć i osiągnąć dużo wyższy poziom niż temperatura zewnętrzna.  Nie pozostawiać w samochodzie dzieci lub zwierząt bez opieki. Mo ...

Montaż haka holowniczego
Hak holowniczy musi być zamocowany do nadwozia przez specjalistę, przestrzegając ewentualnych informacji dodatkowych i/lub uzupełniających przekazanych przez producenta takiego haka. Hak holowniczy powinien spełniać obowiązujące przepisy w odniesi ...

Elementy sterowania
Pokrętło A do regulacji temperatury powietrza (mieszanie powietrza zimnego/ciepłego) Zakres czerwony = powietrze ciepłe Zakres niebieski = powietrze zimne Pokrętło B do włączania/ wyłączania wentylatora 0 = wentylator wyłączony ...

Categorie